Úvod

II. kolo přijímacího řízení

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Konzervatoře v Teplicích vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do následujících oborů:

hudba (skladba, dirigování, hra na klavír, varhany, cembalo, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, akordeon, bicí nástroje, zobcovou flétnu a elektronické klávesové nástroje) v denní i kombinované formě studia

zpěv (klasický zpěv, populární zpěv) v denní i kombinované formě studia

Přihlášky podávejte písemně do 15. srpna 2016 k rukám ředitelky konzervatoře.

Další informace naleznete v sekci Přijímací řízení