Úvod

II. kolo přijímacího řízení

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Konzervatoře v Teplicích vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do následujících oborů:

hudba - zaměření: bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje - pouze v denní formě studia

zpěv - zaměření: klasický zpěv, populární zpěv - v denní i kombinované formě studia

Předpokládaný počet přijatých žáků: v oboru hudba do denní formy studia - 2, do kombinované 0. V oboru zpěv do denní formy studia - 2, do kombinované - 2.

Přihlášky podávejte písemně do 21. srpna 2017 k rukám ředitelky konzervatoře. Další informace naleznete v sekci Podmínky přijímacího řízení