Knihovna

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 13.30–15.30

On-line katalog naleznete na: http://remote.konzervatorteplice.cz:880/katalog/

Knihovnice:
Renata Friedrichová
tel.: 778 407 394
e‑mail: knihovna@konzervatorteplice.cz

Odpovědný zástupce ředitelky:
Mgr. Petr Matuszek
tel.: 777 949 210
e‑mail: matuszek@konzervatorteplice.cz

Registrace v databázi Národní knihovny ČR – registrace (Sigla – TPG301)

Dokumenty ke stažení