Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
VYHLÁŠENÍ II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20
26.4.2019

Ředitelka školy vyhlásila II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20.

Více informací v sekci PRO UCHAZEČE a v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

 
 
Počítadlo
Online:
5

Dnes:
659

Posledních 7 dní:
3853

Posledních 30 dní:
13071

Celkem:
187091

Mapa webu
A
A
A

KONZERVATOŘ, TEPLICE POŘÁDÁ PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE

Konzervatoř v Teplicích nabízí zájemcům víkendový přípravný kurz hudební teorie. Je určen uchazečům o přijetí ke studiu na konzervatoři, případně i dalším zájemcům.


Sobota 1. prosince 2018, 9.00-16.00 hodin, hlavní budova školy (Českobratrská 862/15, Teplice)

 

Kurz bude realizován ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním, s přestávkou na oběd):

 

  • 9.00 – 12.00 VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 
  • 13.00 – 16.00 INTONACE A SLUCHOVÁ ANALÝZA

 

Lektoři:

Bc. Jiří Knotte, dipl.um.

MgA. Roman Pallas

 

Cena:

500,- Kč / účastníka (účastníkům bude na mail, který uvedou v přihlášce, zaslána faktura ve formátu pdf).

Na kurz se elektronicky přihlašujte ZDE

 

Kurz se uskuteční, pokud minimální počet zájemců bude alespoň 5 osob.

 

Obsah kurzu:


- Všeobecná hudební nauka

 

1. NOTY

- hudební abeceda (diatonická řada - vyjmenování vzestupně i sestupně od různých tónů)

- orientace v notovém zápisu (notová osnova, klíče, takty, plynulé čtení not)

- základy notografie (správný zápis klíčů, různých notových výšek a hodnot, nožičky, praporky, trámce, vzdálenosti)

 

2. ORGANIZACE TÓNOVÝCH VÝŠEK - DUROVÉ A MOLLOVÉ TÓNINY / STUPNICE

- definice tóniny, stupnice

- stavba stupnic durových a mollových (tetrachordy, citlivý tón)

- hlavní stupně v tónině

- předznamenání, kvintový kruh

- enharmonická záměna

 

3. INTERVALY

- výčet a charakteristika základních intervalů (1-8)

- možné postupy při tvorbě intervalů od zadaných tónů

- rozpoznávání intervalů, jejich enharmonická záměna s jinými intervaly

- seznámení s intervaly odvozenými (podle zájmu a možností)

 

4. AKORDY

- kvintakord (definice, druhy, stavba)

- obraty kvintakordu (stavba, možné postupy při tvorbě od zadaného tónu)

- D7 (definice, stavba)

- kvintakordy a D7 v tónině, akordy na hlavních a vedlejších stupních

 

5. DALŠÍ OBECNÉ ZNALOSTI

- tempová označení

- dynamika, agogika

 

Intonace a sluchová analýza

Cílem semináře intonace a sluchová analýza je seznámení s požadovanou látkou, její vysvětlení a procvičení, podání návodu a doporučení. Dle počtu účastníků bude kladen důraz na individuální práci, upevňování správných a odstraňování chybných návyků, osobní konzultaci.

Témata:

  • Úvod do intonace (význam, obsah, volné tvoření tónu, přenášení tónu)
  • Intervaly (nápěvková metoda, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)
  • Stupnice (intonace, volné nástupy a pohyb na stupních, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)
  • Akordy (intonace intervalová i tonální, opěrné písně a pomůcky, sluchová analýza)
  • Rytmus (základní principy, reprodukce, zápis)
  • Intonace dle notového zápisu (tonální a intervalová metoda, zápis melodie)
  • Obecná doporučení ověřených postupů, individuální rady a doporučení 


Pro bližší informace o kurzu kontaktujte PhDr. Jitku Žižkovou, Ph.D., zástupkyni ředitelky (tel. 728780066, mail: zizkova@konzervatorteplice.cz

 

Přihlášení