Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

DVPP SEMINÁŘ "HUDEBNÍ NAUKA - PŘÍPRAVA ŽÁKŮ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE NA KONZERVATOŘI"

Vloženo: 18.6.2019 | Zobrazeno: 753x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích pořádá DVPP seminář "Hudební nauka - příprava žáků k talentové zkoušce na konzervatoři", který se koná v sobotu 14.9.2019 od 10:00 od 16:00 hodin v prostorách školy (Českobratrská 862/15, Teplice).

 

Lektorem a odborným garantem je MgA. Roman Pallas - skladatel, hudební pedagog, sbormistr, klavírista...

Absolvent Konzervatoře v Teplicích (klavír – 1999) a AMU v Praze (skladba – 2004).

Učitel skladby a hudební teorie (Konzervatoř v Teplicích, od r. 2010) a klavírní hry a hudební nauky (ZUŠ Litoměřice, od r. 1997). Lektor přípravných kurzů z hudební teorie (Konzervatoř v Teplicích)

Skladatel – autor řady sólových, komorních, sborových i orchestrálních skladeb. Získal několik ocenění ve skladatelských soutěžích Generace, Letenská vonička, Music Beads.

Klavírista – interpret soudobé klavírní tvorby, premiéroval řadu skladeb českých i zahraničních autorů, spolupracoval s mnoha vynikajícími sólisty, je členem Agon Orchestra. Jako sólista či komorní hráč vystoupil na festivalech Forfest (Kroměříž), Dny soudobé hudby, Třídení plus (Praha), Expozice nové hudby (Brno), pravidelně účinkoval na koncertech sdružení Ateliér '90 a Konvergence.

Sbormistr – s pěveckými sbory Puellae cantantes a Syrinx získal řadu významných ocenění na mezinárodních soutěžích, mezi nimi i několik absolutních vítězství. Koncertoval v mnoha zemích Evropy a v USA. S oběma sbory se ve velké míře věnuje uvádění soudobé hudby.

Je autorem článků o výuce a interpretaci soudobé hudby na ZŠ a ZUŠ.

 

Anotace:

Seminář je zaměřen na problematiku přípravy žáků k obecné části talentové zkoušky na konzervatoři a je určen pedagogům ZUŠ.

Věnuje se možnostem rozšíření výuky hudební nauky na ZUŠ v rámci platného RVP, mapuje aktuální situaci na různých ZUŠ a srovnává výstupy výuky na ZUŠ s požadavky konzervatoří pro přijetí uchazečů.

Velká pozornost je věnována samotné výuce jednotlivých disciplín hudební nauky a analýze efektivity různých běžně užívaných metodických postupů.

 

Hodinová dotace:

6 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut)

 

Časová osa:

10:00-13:00 hodin - blok 1

13:00-14:30 hodin - čas na oběd

14:30-16:00 hodin - blok 2

 

Časový rozvrh semináře:

- úvod do problematiky - současná výuka HN a její rozšíření na ZUŠ, RVP, význam hudební teorie pro zvládnutí praktických uměleckých činností (1 hodina)

- požadavky konzervatoří v ČR pro přijetí uchazečů o studium, srovnání s výstupy RVP ZUŠ (1 hodina)

- výuka hudebně-teoretických disciplín na konzervatoři - obsah, struktura, praktické problémy, výstupy RVP konzervatoře (1 hodina)

- metodické postupy při výuce jednotlivých disciplín HN a jejich srovnání (1 hodina)

- praktická část: modelové přezkoušení vybraných uchazečů o studium (účast vlastních žáků ZUŠ vítána!), metodická doporučení pro zkvalitnění jejich přípravy (1 hodina)

Pozn.: Zúčastní-li se nezletilý žák (jako metodický model) semináře, po celou dobu za něj zodpovídají rodiče (případně jiní rodinní příslušníci) či příslušný pedagog ZUŠ.

 

Očekávaný výstup - vzdělávací cíl:

Absolvent DVPP semináře je schopen efektivně připravit žáka - uchazeče o studium na konzervatoři - k obecné části talentové zkoušky a je schopen eliminovat nadbytečné prvky a nefunkční postupy ve výuce. Rozumí významu hudebně-teoretických disciplín a dokáže žáka motivovat a vést k systematické přípravě.

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Semináře se může zúčastnit nejvýše 25 zájemců a je cílen na pedagogy ZUŠ - zaměření na hudební nauku, případně i pro další zájemce o tuto problematiku z řad pedagogů ostatních oborů. 

 

Účastnický poplatek, platební podmínky:

Výše účastnického pooplatku je 800,- Kč, účastníkovi (či vysílající ZUŠ - dle údajů v přihlášce) bude zaslána mailem faktura.

 

Na DVPP seminář se elektronicky přihlašujte ZDE přihlašování na seminář bylo ukončeno

Poutač se stáhněte ZDE (Velikost: 2.38 MB)

 

DVPP seminář je akreditován v systému MŠMT pod č.j. 8855/2019-1-317. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 

 

 

 

 

Přihlášení