Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Obecné informace a podmínky pro přijetí do Domova mládeže


 

DŮLEŽITÉ: 

 

VŠECHNY OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO BUDOVY DM MUSEJÍ MÍT DÝCHACÍ CESTY CHRÁNĚNY ROUŠKOU / RESPIRÁTOREM.

 

DĚKUJEME VŠEM ZA RESPEKTOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ.

 

Doporučujeme pravidelně sledovat aktuální předpisy a nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

 

STRAVOVÁNÍ v ZÁŘÍ a v ŘÍJNU 2021 PROBÍHÁ ZATÍM BEZE ZMĚNY v jídelně na DIPLOMATU. Další informace ZDE

 

UBYTOVACÍ KAPACITA DOMOVA MLÁDEŽE Konzervatoře, Teplice JE ZCELA NAPLNĚNA.

Pro náhradní ubytování v Teplicích kontaktujte vedení Domova mládeže v městské části Trnovany vzdálené přibližně 30 minut chůze od Konzervatoře (cca 7 minut autem). V blízkosti DM je autobusová a trolejbusová zastávka, na cestu do školy lze tedy využít i městskou hromadnou dopravu.

Podrobnější informace: https://www.ssstp.cz/domov-mladeze/

 

 

Obecné informace – ubytování, provoz DM

 

Domov mládeže při Konzervatoři, Teplice, Českobratrská 15, p. o., dále jen DM,  je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování a zajišťuje celodenní stravování žákům a studentům Konzervatoře, Teplice. Objekt je umístěn v centru města, v klidné lokalitě jeho lázeňské části, a v přímé blízkosti školy (cca 100 m), na adrese Chelčického ul. 660/6, Teplice.

 

 

Ubytování a vybavení DM

 

Budova DM disponuje 60 ubytovacími místy, v 1 – 4 lůžkových pokojích, v celkem třech podlažích. Na chodbě každého podlaží jsou společná hygienická zařízení (sprchy, toalety). Žáci/studenti jsou na pokojích ubytováváni odděleně podle pohlaví, popřípadě podle věku, individuálních potřeb (např. rozvrh výuky, spánkový režim...) a volnočasových zájmů.

Všechny pokoje jsou vybaveny psacími stoly, každý žák/student má k dispozici kromě lůžka také uzamykatelnou šatní skříň s nástavcem na cestovní zavazadlo a zásuvkový kontejner (noční stolek). Některá lůžka jsou patrová.

V přízemí budovy DM se nachází kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a jídelním stolem, ubytovaným je tu k dispozici nádobí, příbory, dále mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač, sendvičovač, v předsíňce kuchyňky je lednice. Vedle žákovské kuchyňky je společenská místnost - klubovna - vybavená TV, DVD, PC, minikulečníkem a klavírem.

K aktivnímu odpočinku a zájmovým činnostem, k relaxaci, ale i k individuální přípravě na vyučování mají žáci/studenti možnost využívat venkovní areál DM - zahradu s lavičkami a ping-pongovým stolem a asfaltové hřiště.

 

Cena a způsob platby za ubytování:

 

  • 1 – 3 lůžkový pokoj: 1.200,- Kč / lůžko
  • 4 lůžkový pokoj: 900,- Kč / lůžko

 

Platba probíhá bezhotovostně, vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

 

Číslo účtu: 718240257/0100

VS (variabilní symbol): prvních 6 číslic rodného čísla žáka/studenta

 

 

Přijetí k ubytování v DM

 

Žák/student je v DM ubytován na základě Přihlášky, kterou doručí na studijní oddělení Konzervatoře, nebo přímo k rukám vedoucí vychovatelky, a to nejpozději do konce měsíce května, případně do konce srpna, pokud se jedná o uchazeče přijatého ve 2. nebo 3. kole přijímacího řízení.

Přihlášku k ubytování na nový školní rok musí podat i žák/student, který je v DM ubytovaný ve stávajícím školním roce.

 

Při umísťování žáka/studenta do DM přihlíží vedení domova ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Zohledňují se také zletilost / nezletilost žadatele a další kritéria vyplývající z Vnitřního řádu DM.

 

O přijetí k ubytování je žák/student/zákonný zástupce žáka informován do konce června.

 

O ubytování se mohou ucházet žáci/studenti též v průběhu školního roku a také mohou být k ubytování přijati žáci/studenti z jiných středních škol - jejich žádostem je vyhověno, pokud má DM volnou ubytovací kapacitu.

 

 

Přihlášení k ubytování na DM i odhlášení z DM probíhá vždy písemně.


PŘIHLÁŠKA k ubytování ke stažení – ZDE  (Velikost: 666.63 kB)

ODHLÁŠKA z DM ke stažení – ZDE (Velikost: 384.33 kB)

 

 

Provoz DM Konzervatoře

 

Běžný týdenní provoz DM začíná vždy v neděli v 17:00 hod. a ukončen je v pátek ve 13:30 hod. Na víkend odjíždějí žáci/studenti domů. DM je uzavřen v průběhu hlavních prázdnin a také o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách.

Dohled nad ubytovanými žáky/studenty zajišťují kvalifikované vychovatelky a noční bezpečnostní pracovnice.

Provoz DM se řídí Vnitřním řádem DM (ve znění s platností do 31.8.2021) - čtěte ZDE (Velikost: 290.05 kB).

 

 

Vyhlášky a předpisy

 

Umísťování žáků/studentů do DM je v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., a z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Mimořádné krátkodobé ubytování žáků / studentů Konzervatoře:

 

Na DM mohou být ubytováni i žáci/studenti kombinovaného studia („dálkaři“), ale i ostatní žáci/studenti, kteří z časově-organizačních důvodů souvisejících se školní docházkou potřebují přespat na DM. Ubytování je možné pouze s ohledem na aktuální opatření k ochraně veřejného zdraví, a pokud to momentální kapacita volných lůžek dovolí.

Nezletilý žák musí k mimořádnému ubytování předložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.

 

Zájem o ubytování / dotaz na volné lůžko:

na tel. čísle DM - 777 482 599, nutno volat minimálně 1 den předem v době od 8:00 – 12:00 hod., v neděli od 17:00 – 20:00 hod.

 

Cena ubytování pro žáky/studenty Konzervatoře: 120,- / noc, platí se v hotovosti při příjezdu na DM.

 

Mimořádné ubytování = příjezd, pobyt a odjezd - probíhá v souladu s Vnitřním řádem DM (ve znění s platností do 31.8.2021) – čtěte ZDE (Velikost: 290.05 kB).

 

 

Ubytovací služby poskytované jiným organizacím

 

Ubytovací služby DM mohou v rámci povolené doplňkové činnosti DM využít o víkendech a v době školních prázdnin i jiné organizace, případně fyzické osoby – bližší informace poskytne vedení školy.

 

Přihlášení