Kotva
Rozvrh hodin
 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Požadavky k talentové zkoušce – zpěv

Autor: admin

Zpěv - klasický

Zkušební repertoár:

 • dvě lidové písně v úpravě pro zpěv a klavír odlišného tempa a charakteru
 • dvě písně umělé, popř. jedna píseň umělá a jedna náročnější skladba dle vlastního výběru, podle vyspělosti uchazeče
 • krátký výstup mluveného slova zpaměti (báseň, monolog, povídka apod.)
 • podmínkou je zpěv zpaměti
 • při talentové zkoušce bude zjišťován hlasový rozsah pomocí hlasových cvičení

Každý uchazeč musí ke zkoušce přinést notový materiál svého zkušebního repertoáru s příslušným klavírním doprovodem.

 

Při talentové zkoušce uchazeč předloží komisi aktuální foniatrické vyšetření.

 

Další znalosti a dovednosti posuzované u talentové zkoušky

 • přirozený herecký projev v uměle navozených situacích
 • přirozené pohybové reakce na hudbu
 • základní vědomostní orientace v oblasti hudby

Zpěv - populární

Zkušební repertoár

 • jedna libovolná lidová píseň
 • dvě písně z oblasti populární hudby rozdílného tempa a charakteru (jedna z nich v českém jazyce)
 • přednes jedné básně
 • zkouška z tanečních dispozic uchazeče
 • reprodukce zpívaného či hraného melodického motivu
 
 

Další kritéria přijímací zkoušky z hlavního oboru

 • kvalita, barva a znělost hlasu
 • osobitost, přirozenost
 • herecký výraz – schopnost hereckého ztvárnění a výrazu
 • pohybové schopnosti – rytmické vnímání
 • celkový umělecký dojem
 • základní orientace v oblasti populární hudby

Lidové písně přednese žák bez mikrofonu s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis). Písně z oblasti populární hudby je možno zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis) či s hudebním základem na CD nebo ve formátu mp3 na flash-disku. Žák zazpívá populární písně na mikrofon.

 

Zpívaný repertoár (včetně básně) musí být přednesen zpaměti. Notový materiál doprovodu s sebou! Základním předpokladem ke studiu je dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost uchazeče. Zájemci o studium si k talentové zkoušce opatří písemný posudek foniatra nebo krčního lékaře – specialisty. U zkoušky se předpokládá společenský oděv.

Přihlášení