Obecné informace a podmínky pro přijetí do Domova mládeže


 

Termín odevzdání přihlášky k ubytování na DM ve šk. roce 2022/23:

1. - 31. května 2022

 

Obecné informace – ubytování, provoz DM

 

Domov mládeže při Konzervatoři, Teplice, Českobratrská 15, p. o., dále jen DM,  je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování a zajišťuje celodenní stravování žákům a studentům Konzervatoře, Teplice. Objekt je umístěn v centru města, v klidné lokalitě jeho lázeňské části, a v přímé blízkosti školy (cca 100 m), na adrese Chelčického ul. 660/6, Teplice.

 

 

Ubytování a vybavení DM

 

Budova DM disponuje 60 ubytovacími místy, v 1 – 4 lůžkových pokojích, v celkem třech podlažích. Na chodbě každého podlaží jsou společná hygienická zařízení (sprchy, toalety). Žáci/studenti jsou na pokojích ubytováváni odděleně podle pohlaví, popřípadě podle věku, individuálních potřeb (např. rozvrh výuky, spánkový režim...) a volnočasových zájmů.

Všechny pokoje jsou vybaveny psacími stoly, každý žák/student má k dispozici kromě lůžka také uzamykatelnou šatní skříň s nástavcem na cestovní zavazadlo a zásuvkový kontejner (noční stolek). Některá lůžka jsou patrová.

V přízemí budovy DM se nachází kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a jídelním stolem, ubytovaným je tu k dispozici nádobí, dále mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač, sendvičovač, v předsíňce kuchyňky je lednice. Vedle žákovské kuchyňky je společenská místnost - klubovna - vybavená TV, DVD, PC, minikulečníkem a klavírem, nyní dočasně využívaná jako jídelna.

K aktivnímu odpočinku a zájmovým činnostem, k relaxaci, ale i k individuální přípravě na vyučování mají žáci/studenti možnost využívat venkovní areál DM - zahradu s lavičkami a ping-pongovým stolem a asfaltové hřiště.

 

Cena a způsob platby za ubytování:

 

  • 1 – 3 lůžkový pokoj: 1.200,- Kč / lůžko / měsíc (UPOZORNĚNÍ: od 1. 9. 2022 bude z důvodu nárůstu cen za energie úplata navýšena - bude včas upřesněno)
  • 4 lůžkový pokoj: 900,- Kč / lůžko / měsíc (zůstává stejné)

 

Platba probíhá bezhotovostně, vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

 

Číslo účtu: 718240257/0100

VS (variabilní symbol): prvních 6 číslic rodného čísla žáka/studenta

 

 

Přijetí k ubytování v DM

 

Žák/student je v DM ubytován na základě Přihlášky, kterou doručí na studijní oddělení Konzervatoře, nebo přímo k rukám vedoucí vychovatelky, a to nejpozději do konce měsíce května, případně do konce srpna, pokud se jedná o uchazeče přijatého ve 2. nebo 3. kole přijímacího řízení.

Přihlášku k ubytování na nový školní rok musí podat i žák/student, který je v DM ubytovaný ve stávajícím školním roce.

 

Při umísťování žáka/studenta do DM přihlíží vedení domova ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Zohledňují se také zletilost / nezletilost žadatele a další kritéria vyplývající z Vnitřního řádu DM.

 

O přijetí k ubytování je žák/student/zákonný zástupce žáka informován do konce června, resp. do konce srpna (3.kolo přijímacího řízení).

 

O ubytování se mohou ucházet žáci/studenti též v průběhu školního roku a také mohou být k ubytování přijati žáci/studenti z jiných středních škol - jejich žádostem je vyhověno, pokud má DM volnou ubytovací kapacitu.

 

 

Přihlášení k ubytování na DM i odhlášení z DM probíhá vždy písemně.


PŘIHLÁŠKA k ubytování ke stažení – ZDE  (Velikost: 666.63 kB)

ODHLÁŠKA z DM ke stažení – ZDE (Velikost: 384.33 kB)

 

 

Provoz DM Konzervatoře

 

Běžný týdenní provoz DM začíná vždy v neděli v 17:00 hod. a ukončen je v pátek ve 13:30 hod. Na víkend odjíždějí žáci/studenti domů. DM je uzavřen v průběhu hlavních prázdnin a také o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách.

Dohled nad ubytovanými žáky/studenty zajišťují kvalifikované vychovatelky a noční bezpečnostní pracovnice.

Provoz DM se řídí Vnitřním řádem DM - čtěte ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

 

Vyhlášky a předpisy

 

Umísťování žáků/studentů do DM je v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., a z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Mimořádné krátkodobé ubytování žáků / studentů Konzervatoře:

 

Na DM mohou být ubytováni i žáci/studenti kombinovaného studia („dálkaři“), ale i ostatní žáci/studenti, kteří z časově-organizačních důvodů souvisejících se školní docházkou potřebují přespat na DM (např. koncerty a jiné akce školy). Ubytování je možné pouze s ohledem na aktuální opatření k ochraně veřejného zdraví a na momentální kapacitu volných lůžek.

Nezletilý žák musí k mimořádnému ubytování předložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.

 

Zájem o ubytování / dotaz na volné lůžko:

na tel. čísle DM - 777 482 599, nutno volat minimálně 1 den předem v době od 8:00 – 12:00 hod., v neděli od 17:00 – 20:00 hod.

 

Cena ubytování pro žáky/studenty Konzervatoře: 120,- / noc, platí se v hotovosti při příjezdu na DM.

 

Mimořádné ubytování = příjezd, pobyt a odjezd - probíhá v souladu s Vnitřním řádem DM – čtěte ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

 

Ubytovací služby poskytované jiným organizacím

 

Ubytovací služby DM mohou v rámci povolené doplňkové činnosti DM využít o víkendech a v době školních prázdnin i jiné organizace, případně fyzické osoby – bližší informace poskytne vedení školy.

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.