Obecné informace a podmínky pro přijetí do Domova mládeže


Kapacita ubytovacích míst na DM pro šk. rok 2022/23 je naplněna.

Obecné informace – ubytování, provoz DM

Domov mládeže při Konzervatoři, Teplice, Českobratrská 15, p. o., dále jen DM,  je školské zařízení, které poskytuje a zajišťuje výchovně-vzdělávací činnost, volnočasové aktivity, ubytování a celodenní stravování žákům a studentům Konzervatoře, Teplice. Objekt je umístěn v centru města, v klidné lokalitě jeho lázeňské části, a v přímé blízkosti školy (cca 100 m), na adrese Chelčického ul. 660/6, Teplice.

 

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k velkému nárůstu cen za energie je od září 2022 cena za ubytování na DM navýšena.

 

Úplata za ubytování od 1. 9. 2022:

 

  • 1 lůžkový pokoj:    1.500,- Kč / lůžko / měsíc
  • 2-3 lůžkový pokoj: 1.350,- Kč / lůžko / měsíc 
  • 4 lůžkový pokoj:       900,- Kč / lůžko / měsíc 

Způsob platby za ubytování:

 

Platba probíhá bezhotovostně, vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

 

Číslo účtu: 718240257/0100

VS (variabilní symbol): prvních 6 číslic rodného čísla žáka/studenta

 

Ubytování a vybavení DM

 

Budova DM disponuje 60 ubytovacími místy, v 1 – 4 lůžkových pokojích, v celkem třech podlažích. Na chodbě každého podlaží jsou společná hygienická zařízení (sprchy, toalety). Žáci/studenti jsou na pokojích ubytováváni odděleně podle pohlaví, popřípadě podle věku, individuálních potřeb (např. rozvrh výuky, spánkový režim aj.) a volnočasových zájmů.

Všechny pokoje jsou vybaveny psacími stoly, každý žák/student má k dispozici kromě lůžka také uzamykatelnou šatní skříň s nástavcem na cestovní zavazadlo a zásuvkový kontejner (noční stolek). V některých pokojích jsou patrová lůžka.

V přízemí budovy DM se nachází kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a jídelním stolem, ubytovaným je tu k dispozici nádobí (hrnečky a talíře), dále mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač, sendvičovač, v předsíňce kuchyňky je lednice. Vedle žákovské kuchyňky je společenská místnost - klubovna - vybavená TV, DVD, PC, minikulečníkem a klavírem, která je nyní dočasně využívaná i jako jídelna.

K aktivnímu odpočinku a zájmovým činnostem, k relaxaci, ale i k individuální přípravě na vyučování mají žáci/studenti možnost využívat venkovní areál DM, zahradu s lavičkami a ping-pongovým stolem a asfaltové hřiště.

 

Podmínky přijetí k ubytování v DM

 

Žák/student je v DM ubytován na základě Přihlášky, kterou doručí na studijní oddělení Konzervatoře, nebo přímo vedoucí vychovatelce, a to nejpozději do konce měsíce května, případně do konce srpna, pokud se jedná o uchazeče přijatého ve 2. nebo 3. kole přijímacího řízení.

Přihlášku k ubytování na nový školní rok musí podat i žák/student, který je v DM ubytovaný ve stávajícím školním roce.

 

K ubytování na DM jsou přijímáni žáci/studenti denní formy studia. Při umísťování žáka/studenta do DM přihlíží vedení školy ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Zohledňují se také zletilost / nezletilost žadatele a další kritéria vyplývající z Vnitřního řádu DM. 

 

O přijetí k ubytování je žák/student/zákonný zástupce žáka informován do konce června, resp. do konce srpna (po 3.kole přijímacího řízení).

 

O ubytování se mohou ucházet žáci/studenti též v průběhu školního roku a také mohou být k ubytování přijati žáci/studenti z jiných středních škol - jejich žádostem může být vyhověno, pokud má DM volnou ubytovací kapacitu.

 

Přihlášení k ubytování na DM i odhlášení z DM probíhá vždy písemně.


PŘIHLÁŠKA k ubytování ke stažení – ZDE  (Velikost: 666.63 kB)

ODHLÁŠKA z DM ke stažení – ZDE (Velikost: 384.33 kB)

 

Provoz DM Konzervatoře

 

Běžný týdenní provoz DM začíná vždy v neděli v 17:00 hod. a ukončen je v pátek ve 13:30 hod. Na víkend odjíždějí žáci/studenti domů.

V případě konání víkendových akcí, anebo školních hudebních soutěží, poskytují ubytovaní žáci/studenti dočasně své ubytovací místo hostům, což je vždy a s dostatečným předstihem oznamováno. Měsíční úplata za ubytování se tím nemění.

V průběhu hlavních prázdnin a také o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách je DM uzavřen. 

 

Dohled nad ubytovanými žáky/studenty zajišťují kvalifikované vychovatelky a noční bezpečnostní pracovnice.

Provoz DM se řídí Vnitřním řádem DM čtěte  ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

Vyhlášky a předpisy

 

Umísťování žáků/studentů do DM je v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., a z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mimořádné krátkodobé ubytování žáků / studentů Konzervatoře:

 

Na DM mohou být ubytováni i žáci/studenti kombinovaného studia („dálkaři“), ale i ostatní žáci/studenti Konzervatoře, kteří z časově-organizačních důvodů souvisejících se vzděláváním potřebují přenocovat na DM (např. po koncertech nebo jiných školních akcích).

Ubytování je možné pouze s ohledem na aktuálně nařízená opatření k ochraně veřejného zdraví a dle momentální kapacity volných lůžek.

K mimořádnému ubytování je potřeba předložit občanský průkaz, nezletilý žák musí mít i písemný souhlas svého zákonného zástupce.

 

Zájem o ubytování / dotaz na volné lůžko:

na tel. čísle DM - 777 482 599, nutno volat minimálně 1 den předem v době od 8:00 – 12:00 hod., v neděli od 17:00 – 20:00 hod.

 

Cena ubytování pro žáky/studenty Konzervatoře: 200,- / noc - platí se v hotovosti při příjezdu na DM.

 

Mimořádné ubytování = příjezd, pobyt a odjezd - probíhá v souladu s Vnitřním řádem DM – čtěte ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

Ubytovací služby poskytované jiným organizacím

 

Ubytovací služby DM mohou v rámci povolené doplňkové činnosti DM využít o víkendech a v době školních prázdnin i jiné organizace, případně fyzické osoby – bližší informace poskytne vedení školy.

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.