Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

NAŠI ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ V POSLEDNÍ DOBĚ DOSÁHLI TĚCHTO ÚSPĚCHŮ:

Všem srdečně blahopřejeme a pedagogům děkujeme za vynikající přípravu!

 

Na Mezinárodní soutěži Broumovská klávesa 2024 uspěli:

 • Vladimír Kuželka (1. ročník, klavírní třída doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 1. cena (Velikost: 70.11 kB)
 • Tereza Neužilová (1. ročník, klavírní třída Mgr. Hany Turkové) - 2. cena

Na Mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA 2024 uspěli:

 • Anežka Landová (4. ročník, cembalo, třída MgA. Štěpánky Skalické) - 1. místo ve IV. kategorii a titul laureátky soutěže
 • Antonín Růžička (1. ročník, trubka, třída Karla Vencoura, dipl. um. a Julia Baroše) - 2. místo ve III. kategorii
 • Marek Vyskočil (5. ročník, zobcová flétna, třída Ilony Veselovské, PGDip.) - 3. místo ve IV. kategorii a zvláštní cena za interpretaci díla soudobého skladatele (M. Prokop: Zvony maloměsta)
 • Štěpán Novák (3. ročník, pozoun, třída BcA. Michala Černého) - čestné uznání ve IV. kategorii

Na soutěžní přehlídce ve hře na klavír "Beethovenovy Teplice 2024" uspěli:

 • Tereza Neužilová (2. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - 1. cena ve IV. kategorii (Velikost: 580.48 kB)
 • Magdaléna Pallasová (2. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - 2. cena v V. kategorii (Velikost: 570.73 kB)
 • Erik Šamko (2. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 2. cena v V. kategorii (Velikost: 413.47 kB)
 • Vladimír Kuželka (1. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. cena ve IV. kategorii (Velikost: 566.45 kB)
 • Jana Neužilová (2. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. cena v V. kategorii (Velikost: 569.22 kB)
 • Vítězslav Kojzar (6. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání (Velikost: 630.48 kB)

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v komorní hře "Camerata Teplice 2024":

 • Duo Tsinelas (Velikost: 2.13 MB) (Vojtěch Souček, David Pokorný, pod vedením MgA. Terezy Noskové) - 1. místo a titul absolutního vítěze soutěžní přehlídky
 • Trio Trinitá (Velikost: 2.13 MB) (Adéla Švomová, Roman Liashko, Kryštof Brož, pod vedením MgA. Jany Černohouzové, Ph.D.) - 1. místo
 • Duo Tutti Fagotti (Velikost: 2.13 MB) (Šimon Fröhlich, Kryštof Brož, pod vedením MgA. Radovana Skalického) - 2. místo
 • No Metronome Percussion (Velikost: 2.13 MB) (Karel Attak, Jan Filák, Radoslav Jankeje, Daniel Kratochvíl, pod vedením Oto Jarky, dipl. um.) - 2. místo
 • Trio Felix (Velikost: 2.13 MB) (Aneta Sadílková, Antonín Paldus, Jana Neužilová, pod vedením Mgr. Marata Šajachmetova) - 2. místo

56. ročník Mezinárodní klavírní soutěže VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE Ústí nad Labem:

Pardubické dechy 2023:

 • Michal Stařík (2. ročník, klarinet, třída MgA. Jany Černohouzové, Ph.D.) - čestné uznání 2. stupně v 1. kategorii
 • Anežka Kostkubová (4. ročník, hoboj, třída MgA. Martina Beneše) - čestné uznání 1. stupně ve 2. kategorii
 • Jiří Slabý (3. ročník, klarinet, třída Mgr. Ludmily Peterkové) - 3. cena ve 2. kategorii
 • Jiří Pavlas (4. ročník KS, klarinet, třída MgA. Jany Černohouzové, Ph.D.) - čestné uznání 2. stupně ve 2. kategorii
 • Kryštof Brož (4. ročník, fagot, třída MgA. Radovana Skalického) - čestné uznání ve 2. kategorii
 • Sára Chvílová (6. ročník, klarinet, třída MgA. Hanuše Axmanna) - čestné uznání 1. stupně ve 3. kategorii
 • Šimon Fröhlich (5. ročník, fagot, třída MgA. Radovana Skalického) - 3. cena ve 3. kategorii

Gustav Mahler Prize Piano Competition 2023:

 • Kateřina Sinevičová (5. ročník, klavírní třída MgA. Marie Al-Ashhabové) - 2. cena v 10. kategorii (Velikost: 1.58 MB)

Úspěšný konkurz do Akademie Pražského filharmonického sboru vykonal:

 • Dominik Oravec (4. ročník, pěvecká třída Pavla Horáčka) 

International Piano Online Competition 2023:

 • Kateřina Sinevičová (5. ročník, klavírní třída MgA. Marie Al-Ashhabové) - 3. cena (Velikost: 1.58 MB)

10th Stockholm International Music Competition 2023 (online):

 • Adéla Švomová (3. ročník, třída příčné flétny MgA. Jany Jarkovské, Ph.D.) - 2. cena + ocenění pedagogického výkonu MgA. Jany Jarkovské, Ph.D.

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2023:

 • Erik Šamko (1. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. cena v kategorii 3A 

Na celostátní soutěžní přehlídce v komorní hře s názvem "Svitavské Komoření" se umístili:

 • Trio Sathea (Sára Chvílová, Tereza Sanktusová, Anna Karpíšková) pod vedením MgA. Jany Černohouzové, Ph.D. - zlaté pásmo (Velikost: 344.78 kB)

Na soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v komorní hře "Camerata Teplice 2023" zabodovali:

 • soubor Trio La Musique (Velikost: 188.48 kB) (Markéta Černá, Marek Vyskočil, Pavlína Hanauerová) pod vedením Ilony Veselovské, PGDip. - 1. místo
 • soubor Tutti Fagotti (Velikost: 730.77 kB) (Kryštof Brož, Šimon Fröhlich, Michaela Steigerová) pod vedením MgA. Radovana Skalického - 2. místo
 • soubor Manianto (Velikost: 686.28 kB) (Marek Vyskočil, Nikola Fialová, Anežka Landová, Antonín Paldus) pod vedením MgA. Štěpánky Skalické - čestné uznání
 • soubor Bellissimo (Velikost: 730.58 kB) (Pavlína Hanauerová, Romana Pašková, Šimon Fröhlich, Antonín Paldus, Jana Pochobradská) pod vedením MgA. Štěpánky Skalické - diplom za účast
 • soubor Trio Crotaless (Velikost: 188.89 kB) (Patrik Krista, Tomáš Barták, Matěj Parpel) pod vedením MgA. Terezy Noskové - 2. místo
 • soubor No Metronome Percussion (Velikost: 712.38 kB) (Karel Attak, Jan Filák, David Pokorný, Vojtěch Souček) pod vedením Oto Jarky, dipl. um. - čestné uznání 1. stupně
 • soubor Trio Montesdio (Velikost: 181.54 kB) (Darina Pišlová, Johanka Ladová, Samuel Jung) pod vedením Mgr. Marata Šajachmetova - diplom za účast
 • soubor Trio Felix (Velikost: 187.15 kB) (Aneta Sadílková, Eliška Anna Žaloudková, Antonín Paldus) pod vedením Mgr. Marata Šajachmetova - diplom za účast
 • soubor Trio Sathea (Velikost: 187.65 kB) (Sára Chvílová, Tereza Sanktusová, Anna Karpíšková) pod vedením MgA. Jany Černohouzové, Ph.D. - čestné uznání

Na soutěži PRO BOHEMIA 2023 uspěli

 • Anežka Kostkubová (hoboj, třída MgA. Martina Beneše) - čestné uznání ve 3. kategorii
 • Darina Pišlová (klavír, třída MgA. Michaely Hajíčkové) - čestné uznání ve 3. kategorii + zvláštní cena poroty za interpretaci skladby "Pastorale" Bohuslava Martinů
 • Samuel Jung (violoncello, třída Mgr. Marata Šajachmetova) - 2. cena ve 3. kategorii
 • Sára Chvílová (klarinet, třída MgA. Hanuše Axmanna) - 3. cena ve 4. kategorii
 • Marie Kočová (klarinet, třída MgA. Jany Černohouzové, Ph.D.) - čestné uznání ve 3. kategorii

Ve studiu na vysokých školách budou dále pokračovat:

- Martin Balog - přijat na HAMU Praha (klavír, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.)

- Michaela Steigerová - přijata na HAMU Praha i Ostravskou univerzitu (fagot, třída MgA. Radovana Skalického)

 

Na soutěžní přehlídce ve hře na klavír "Beethovenovy Teplice 2023" se umístili:

- Martin Balog (5. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 1. cena v VI. kategorii

- Erik Šamko (1. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. cena v V. kategorii

- Štěpán Šubrt (1. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - 2. cena ve IV. kategorii

- Magdaléna Pallasová (1. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání v V. kategorii

- Rozálie Nerudová (4. ročník, třída MgA. Michaely Hajíčkové) - čestné uznání v VI. kategorii

 

27. ročník interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus", Vidnava 2022:

- dechové trio Trinité (Anežka Kostkubová - hoboj, Marie Kočová - klarinet, Kryštof Brož - fagot, pedagogické vedení MgA. Jana Černohouzová, Ph.D.) - 1. místo (Velikost: 1.64 MB) a titul Laureát soutěže (Velikost: 1.26 MB)

- trio Sathea (Sára Chvílová - klarinet, Anna Karpíšková - housle, Tereza Sanktusová - klavír, pedagogické vedení MgA. Jana Černohouzová, Ph.D.) - 1. místo (Velikost: 1.48 MB)

 

Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních (srpen 2022):

- Erik Šamko (od září 2022 žák 1. ročníku, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 2. cena v 1. kategorii (Velikost: 151.54 kB)

 

Ve studiu na vysokých školách budou dále pokračovat:

Eliška Lundáková - přijata na HAMU Praha (hoboj, třída MgA. Martina Beneše)

Roman Hájek - přijat na JAMU Brno (dirigování, třída Mgr. Jana Valty)

Josef Pluhař - přijat na HAMU Praha (trubka, třída Igora Vasila)

- Michal Prokop - přijat na HAMU Praha (skladba, třída MgA. Romana Pallase)

- Filip Zázvorka - přijat na JAMU Brno (skladba, třída MgA. Romana Pallase a zároveň bicí nástroje, třída MgA. Terezy Noskové, Mgr. Michala Kužely a Oto Jarky, dipl. um.)

 

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2022:

- Martin Balog (4. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 1. cena v kategorii 3A a zvláštní cena za interpretaci skladby C. Debussyho

- Darina Pišlová (1. ročník, třída MgA. Michaely Hajíčkové) - 3. cena v kategorii 2A 

 

Mezinárodní interpretační soutěž pro dechové nástroje (Brno):

- Kryštof Brož (fagot, 2. ročník, třída MgA. Radovana Skalického) - čestné uznání

 

Naši žáci bodovali také na 1. ročníku soutěže v komorní hře "Camerata Teplice 2022":

- 1. místo obsadil soubor No Metronome Percussion (Miroslav Černý, Patrik Krista, Tomáš Barták) pod pedagogickým vedením MgA. Terezy Noskové

- 3. místo získal soubor Tutti Fagotti pod pedagogickým vedením MgA. Radovana Skalického

 

Mezinárodní skladatelská soutěž "Generace 2022":

- Simon Vanegas (1. ročník, skladatelská třída Mgr. Václava Bůžka) - 3. místo

 

Na soutěži "Beethovenovy Teplice 2022" získala skvělou 2. cenu Darina Pišlová (1. ročník, klavírní třída MgA. Michaely Hajíčkové)

 

Skvělého výsledku dosáhla Kateřina Sinevičová (4. ročník, klavírní třída MgA. Marie Al-Ashhabové) na klavírní soutěži PIANO COMPETITION ONLINE, kde v IX. kategorii získala 2. místo (Velikost: 2.87 MB)!  

 

Na Brněnské klavírní soutěži 2021 získal 2. místo v 1. kategorii (Velikost: 12.03 MB) Martin Balog ze třídy Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D. Blahopřejeme!

 

Na historicky prvním ročníku Soutěže konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na cembalo uspěla

- Anežka Landová (2. ročník, třída MgA. Štěpánky Skalické) - 2. místo v 1. kategorii

 

Naši žáci uspěli na soutěži Pardubické dechy 2021:

- Eliška Lundáková (6. ročník, hoboj, třída MgA. Martina Beneše) - 1. místo

- Anežka Kostkubová (2. ročník, hoboj, třída MgA. Martina Beneše) - 3. místo

- Michaela Steigerová (5. ročník, fagot, třída MgA. Radovana Skalického) - 2. místo

- Lukáš Bartoš (5. ročník, saxofon, třída BcA. Michaela Jermáře) - 2. místo

- Štěpán Novák (2. ročník, pozoun, třída BcA. Michala Černého) - čestné uznání

- Jan Fehér (4. ročník, pozoun, třída BcA. Michala Černého) - čestné uznání

- Matyáš Elis (3. ročník, pozoun, třída BcA. Michala Černého) - čestné uznání

- Bohumil Tůma (5. ročník, pozoun, třída BcA. Michala Černého) - 2. místo

- Pavel Mundok (2. ročník, tuba, třída BcA. Michala Černého) - 3. místo

- Josef Pluhař (6. ročník, trubka, třída Igora Vasila) - 2. místo

 

V rámci XI. ročníku ve hře na zobcovou flétnu "Teplické flautohry" získal 1. místo v kategorii typu D soubor Trio La Musique v obsazení: Marek Vyskočil, Pavlína Haunerová a Michaela Steigerová

 

Na mezinárodní Klavírní soutěži Gustava Mahlera uspěly

- Kateřina Sinevičová (3. ročník, třída MgA. Marie Al-Ashhabové) - 3. místo (Velikost: 1.68 MB)

- Amálie Pivoňková (6. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání 1. stupně (10. kategorie)

 

Na klavírní soutěži Beethovenovy Teplice 2021 uspěli

- Eva Strejcová (3. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 1. místo (Velikost: 680.99 kB) (6. kategorie)

- Martin Balog (3. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 2. místo (Velikost: 684.19 kB) (5. kategorie) a cena poroty za interpretaci skladby F. Chopina (Velikost: 605.06 kB)  

- Vítězslav Kojzar (3. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - 3. místo (5. kategorie)

 

Na klavírní soutěži Broumovská klávesa uspěl 

- Vítězslav Kojzar (3. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání (4. kategorie)

 

Na mezinárodní soutěži LES CLÉS D'OR uspěly naše žákyně

- Anna Karpíšková (1. ročník, houslová třída Mgr. Zdeňky Pelikánové) - stříbro (Velikost: 120.66 kB)

- Aneta Sadílková (1. ročník, houslová třída Mgr. Zdeňky Pelikánové)- 4. místo (Velikost: 120.66 kB)

 

Blahopřejeme našim žákyním a žákům, kteří na jaře 2021 úspěšně vykonali přijímací zkoušky na vysoké školy:

Emma Kolafová (violoncello, 6. ročník, třída Mgr. Marata Šajachmetova), přijata na JAMU Brno

Amálie Pivoňková (klavír, 6. ročník, třída Mgr. Hany Turkové), přijata na HAMU Praha

Eva Strejcová (klavír, 4. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.), přijata na HAMU Praha

- Lada Jaffe (skladba, 6. ročník, třída Mgr. Václava Bůžka), přijata na Fakultu umění a designu UJEP Ústí nad Labem

- Matěj Matocha (violoncello, 6. ročník, třída Mgr. Marata Šajachmetova), přijat na Fakultu umění Ostravské univerzity

- Anna Šteklová (saxofon, 5. ročník, třída BcA. Michaela Jermáře), přijata na Fakultu umění Ostravské univerzity

- Pavel Brýla (klarinet, 6. ročník, třída MgA. Jany Černohouzové, Ph.D.), přijat na Fakultu umění Ostravské univerzity


Jsme velmi potěšeni úspěchem našeho žáka Michala Prokopa, který na mezinárodní skladatelské soutěži GENERACE 2021 (Velikost: 121.05 kB) obsadil v kategorii do 21 let v obrovské konkurenci skvělé 3. místo!

Srdečně mu blahopřejeme a děkujeme i jeho pedagogovi MgA. Romanu Pallasovi

 

Žačky a žáci teplické konzervatoře se neztratili ani na 5. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice 2020:

- Donika Rosenkrancová (4. ročník, třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. místo v 5. kategorii

- Eliška Anna Žaloudková (3. ročník, třída Mgr. Hany Tölgové) - 3. místo v 5. kategorii

- Vítězslav Kojzar (2. ročník, třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání I. stupně v 5. kategorii

- Tereza Sanktusová (2. ročník, třída MgA. Michaely Hajíčkové) - čestné uznání I. stupně v 5. kategorii

 

Naše žačky byly přijaty na Hudební fakultu Akademie múzických umění:

- Kristýna Jungová (housle, 4. ročník, třída Květoslavy Hasilové)

- Zuzana Růžičková (klarinet, 5. ročník, třída Mgr. Ludmily Peterkové)

- Tereza Tourková (hoboj, 6. ročník, třída MgA. Martina Beneše)

 

42. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice:

- Eva Strejcová (třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - 3. místo (Velikost: 496.54 kB) ve 2. kategorii (hra na klavír)

- Martin Balog (třída Doc. MgA. Romana Friče, Ph.D.) - čestné uznání 1. stupně (Velikost: 493.54 kB) v 1. kategorii (hra na klavír)

- Adam Braun (třída Mgr. Hany Tölgové) - čestné uznání 1. stupně (Velikost: 497.45 kB) ve 2. kategorii (hra na klavír)

- Amálie Pivoňková (třída Mgr. Hany Turkové) - čestné uznání 2. stupně (Velikost: 496.92 kB) ve 3. kategorii (hra na klavír)

- Dominik Polívka (třída Anny Hlavenkové) - čestné uznání 2. stupně (Velikost: 495.2 kB) v 1. kategorii (klasický zpěv)

 

Naši žáci uspěli na soutěži Pardubické dechy 2019:

- Tereza Tourková (hoboj, 6. ročník, třída MgA. Martina Beneše) získala ve třetí kategorii 1. místo (Velikost: 300.23 kB) a titul absolutního vítěze (Velikost: 687.9 kB)

- Eliška Lundáková (hoboj, 4. ročník, třída MgA. Martina Beneše) získala ve druhé kategorii 3. místo (Velikost: 306.36 kB)

- Sabina Snížková (příčná flétna, 5. ročník, třída MgA. Jany Jarkovské, Ph.D.) získala ve třetí kategorii 3. místo (Velikost: 314.91 kB)

- Viktorie Jetelová (klarinet, 3. ročník, třída Mgr. Ludmily Peterkové) získala ve druhé kategorii 3. místo (Velikost: 305.72 kB)

- Zuzana Růžičková (klarinet, 5. ročník, třída Mgr. Ludmily Peterkové) získala ve třetí kategorii čestné uznání (Velikost: 305.8 kB)

- Anna Šteklová (saxofon, 4. ročník, třída Lukáše Čajky, dipl. um.) získala ve druhé kategorii čestné uznání (Velikost: 598.21 kB)

 

Mezinárodního hudebního festivalu v České Kamenici si vezeme následující ocenění:

- Big Band teplické konzervatoře pod vedením kapelníka Lukáše Čajky získal 1. místo ve zlatém pásmu

- Adéla Wiedemannová (hra na saxofon) získala čestné uznání za vynikající sólový výkon

- Zuzana Čajková (hra na klarinet) získala  čestné uznání za vynikající sólový výkon

- Pěvecké kvarteto získalo čestné uznání za vynikající výkon

 

Tereza Sanktusová (klavír, 1. ročník, třída Michaely Hajíčkové) - mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2019, 2. místo ve 2. kategorii

Donika Rosenkrancová (klavír, 3. ročník, třída Romana Friče) - mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2019, 2. místo ve 3.A kategorii

 

Všem srdečně blahopřejeme a pedagogům děkujeme za vynikající přípravu!

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.