Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

PhDr. Jitka Neumann Žižková , Ph.D.

Zástupce ředitele
vedoucí oddělení hudebně-teoretických předmětů

Náplň práce: Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Dějiny kultury, Současná hudba, Korepetice a studium úloh


PhDr. Jitka Neumann Žižková, Ph.D. (1963) vystudovala v letech 1979 - 1985 Konzervatoř v Teplicích (hlavní obor hra na klavír), absolvovala prací “Česká obrozenecká píseň první poloviny 19. století” a koncertem s Janáčkovým cyklem “Po zarostlém chodníčku” (1. řada). V roce 1994 ukončila stadium musikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, (zaměření diplomové práce: “Kancionál literátského bratrstva v Teplicích z roku 1566”), na téže fakultě pokračovala i postgraduálním studiem, které dokončila v roce 2007 (disertační práce: “Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské hory”).

V rámci svého profesionálního působení poznala všechny tři stupně uměleckého hudebního vzdělávání (ZUŠ Chabařovice, Neštěmice: učitelka hry na klavír a hudební nauky, v letech 2003–2006 odborná asistentka na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem: Didaktika hudební výchovy, Hudební recepce, Hudební psychlogie a od roku 2002 dosud učitelka hudebně-historických předmětů, dějin kultury, aj.). Je autorkou několika odborných článků, zatím posledním vydaným textem byl hudební komentář v rámci spolupráce na vzniku katalogu Regionálního muzea v Teplicích k oslavám výročí upálení Mistra Jana Husa (2015).Email: zizkova@konzervatorteplice.cz
Telefonní číslo: 728 780 066
Přihlášení