Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Květoslava Hasilová

Náplň práce: Hlavní obor housle, Metodika hlavního oboru, Interpretační seminář, Komorní a souborová hra, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra z listu a studium orchestrálních partů


Květoslava Hasilová studovala na gymnáziu v Chomutově a zároveň soukromě u profesora Zdeňka Kolářského, jednoho z posledních žáků Mistra Jaroslava Kociana. Po maturitě na gymnáziu studovala na Konzervatoři v Plzni a svá studia zakončila absolutoriem na Konzervatoři v Teplicích u Mgr. Jiřiny Dlouhé. K. Hasilová začínala svou pedagogickou kariéru na ZUŠ v Mostě. Zasloužila se o vznik ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, se kterou ZUŠ úzce spolupracovala. Společně s manželem vedli výborný komorní orchestr „Campanella“, který získal celorepublikové renomé a řadu cen ze soutěží, doprovázel vynikající profesionální sólisty (P. Šporcl, I. Ženatý, J. Bárta, G. Demeterová, B. Matoušek a další). Od roku 2003 působí na Konzervatoři v Teplicích a připravila za krátkou dobu své středoškolské kariéry čtyři žáky ke studiu na AMU a pět ke studiu houslí na PF UK v Praze. Největším pedagogickým úspěchem jsou BcA. Milan Al-Ashhab, laureát mnoha soutěží, a MgA. Jan Zrostlík, člen Doležalova kvarteta. V současné době vyučuje kromě konzervatoře ještě na ZUŠ v Chomutově a v Mostě. Uskutečnila řadu vzdělávacích seminářů v Teplicích, v Mostě, v Karlových Varech, v Chebu, v Říčanech, v Liberci a v Chomutově. Je členkou porot na mnoha národních i mezinárodních soutěžích.Email: hasilova@konzervatorteplice.cz
Přihlášení