Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Mgr. Václav Bůžek

vedoucí oddělení kytar

Náplň práce: Hlavní obor skladba, Hlavní obor kytara, Harmonie, Kontrapunkt, Kompoziční metody 20. století, Seminář hudební teorie, Praxe ovládání hudebního software, Počítačové technologie v hudbě


Mgr. Václav Bůžek (narozen 29. 12. 1956 v Liberci)

Vystudoval nejprve střední průmyslovou školu elektrotechnickou v oboru měřící a automatizační technika. Láska ke kytaře jej poté přivedla na pražskou konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1983 ve třídě prof. Jiřího Jirmala. Poté vyučoval sedm let hru na kytaru a později také hudební teorii na dnes již zrušené Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Tam se setkal s prof. Stanislavem Jelínkem, jenž jej soukromě školil v oboru kompozice, což vyústilo v přijetí na JAMU do Brna, kterou absolvoval v roce 1995 ve třídě Prof. Aloise Piňose. V roce 1989 nastoupil jako vyučující hudební teorie a později i skladby na teplické konzervatoři, kde působí dodnes.

Kromě vlastní řídící a pedagogické práce aktivně komponuje, zpracovává nové pojetí výuky hudební teorie a ujal se úkolu vytvořit metodiku výuky skladby, kterou hodlá založit na výsledcích vlastních zkušeností v tomto oboru. Uváděním svých skladeb se aktivně zapojuje do hudebního života regionu, jeho skladby a skladby jeho žáků zaznívaly na koncertech Sasko-českého hudebního festivalu, z nichž některé natáčel Český rozhlas. Hudební spolupráce s duchcovským ekologicko-výtvarným sympoziem „Vznášení nad krajinou“ a jeho čelnou představitelkou, básnířkou a aktivistkou Mgr. Věrou Bartoškovou, vede k realizaci řady akcí. Skladatelská třída Mgr. Bůžka pořádá pravidelné koncerty premiérových skladeb, plodnější a zdatnější žáci mívají i vlastní autorské koncerty. Na AMU a JAMU byla již přijata celá řada jeho žáků. Asi nejúspěšnějším z nich je mladý skladatel Michal Nejtek, který se již prosadil i ve světě. V roce 2000 se Václav Bůžek a jeho skladatelská třída zapojili do programu Českého rozhlasu hodinovým živým koncertem v rámci projektu „Vltava Live“. Skladby tehdy zdařile interpretovali žáci školy a školní orchestr pod vedením Mgr. Jana Valty. Český rozhlas také odvysílal Bůžkovy elektroakustické hudebně-zvukové koláže. Posledním velkým premiérovým uvedením byla realizace symfonie Atlantis (2007) v podání Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Tomáše Koutníka a Koncert pro klavír a orchestr (2011) se sólistou Filipem Hořínkem a Severočeskou filharmonií za řízení Charlese Olivieri-Munroe.

Partitury skladeb Václava Bůžka s možností tisku a poslechu lze nalézt na webové adrese:

http://www.scoreexchange.com/search?composer=Buzek

Publikování na tomto serveru přineslo Václavu Bůžkovi řadu zahraničních premiér např. ve Venezuele (Trio pro flétnu, fagot a perkusionistu), Austrálii (Suite per Collegium flautini), Belgii (Per oboe), Holandsku (Sonáta pro čtyřruční klavír), Brazílii (symfonie Atlantis), USA a jinde.

 

Žáci přijatí na VŠ v oboru skladba:

AMU: Michal Nejtek, Roman Pallas, Tomáš Pospíšil, Jan Trojan, Jan Dušek, Petr Hora, Jakub Rataj

JAMU: Jan Kavan, Petra Machková, Barbora Brejšová

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: Michael PinkasEmail: buzek@konzervatorteplice.cz
Telefonní číslo: +420 607 166 749
Přihlášení