Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Organizace studia


Denní studium
Výuka je rovnoměrně rozložena do pěti pracovních dní v týdnu. Hudebně teoretické předměty, všeobecně vzdělávací předměty a předměty pedagogické jsou vyučovány hromadně nebo skupinově. Praktická výuka probíhá v hlavním oboru, obligátních nástrojích a korepeticích individuálně, v komorním sboru a ansámblové praxi a v předmětech souvisejících s hlavním oborem zpěv pak v odpovídajících skupinách. Základní vokální praxi žáci instrumentálních oborů absolvují v komorním sboru nebo individuální formou.
Součástí výuky bývají exkurze, poznávací zájezdy, Master Class významných interpretů nebo pedagogů a hudební kurzy. V rámci pohybové výchovy je dle možností a zájmu pořádán pro zájemce lyžařský kurz, který zajišťuje odborně vyškolený instruktor z řad pedagogů školy.
Vítány jsou všechny příležitosti k mimoškolní odborné praxi žáků v reálných podmínkách, kterou vykonávají dle potřeby našich sociálních partnerů v Severočeské filharmonii, Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem a jako učitelé v ZUŠ v našem regionu. Dále pak formou aktivní interpretační účasti v řadě soutěží a koncertů pořádaných školou i jinými subjekty.

Kombinované studium
Jedná se o kombinaci denního studia a studia dálkového. Výuka má shodný obsah s denní formou studia, avšak konzultace předmětů hudebně teoretických, všeobecně vzdělávacích a pedagogických probíhá každý pátek dle určeného schématu daného hodinovou dotací jednotlivých předmětů. Praktická výuka probíhá v jiný pracovní den, či jiné pracovní dny, dle potřeby a rozvrhových možností.

Realizace umělecké praxe žáka
Umělecká praxe žáka probíhá v minimálním rozsahu dvou týdnů za celou dobu studia. Toto minimum je však ve většině případů výrazně překračováno, protože frekvence zapojení žáka do umělecké praxe je v reálném provozu školy podstatně častější. Údaje o vykonané praxi jsou evidovány.
Praxe probíhá zpravidla následujícími formami:
- Aktivní účastí na interních a veřejných seminářích pořádaných školou nebo jinými subjekty.
- Pěvecká nebo instrumentální praxe v rámci výpomocí nebo již uzavřených pracovních poměrů u našich sociálních partnerů či jinde.
- Vystupováním v rámci veřejných i interních koncertů školy, podporováno je i vystupování žáků v rámci koncertních vystoupení pořádaných jinými subjekty.

Realizace umělecko-pedagogické praxe žáka
Umělecko-pedagogická praxe žáka probíhá v minimálním rozsahu 30 hodin za celou dobu studia. Toto minimum je však ve většině případů výrazně překračováno, protože frekvence zapojení žáka do pedagogicko-umělecké praxe je v reálném životě podstatně častější. Údaje o vykonané praxi jsou evidovány.
Praxe probíhá zpravidla následujícími formami:
- Dozorovaným vyučováním na některé ze ZUŠ, doloženým potvrzením vedením školy.
- Vyučováním v rámci již uzavřených pracovních poměrů u našich sociálních partnerů, doloženým uzavřenou pracovní smlouvou.

Celkové pojetí vzdělávání
Výuka je orientována především na rozvíjení pěvecké úrovně, úrovně hry na zvolené nástroje, kompozice nebo dirigování. To je také požadavkem u konkurzů na pracovní místa našich sociálních partnerů. Získání co nejvyšší profesní úrovně ve zvoleném oboru činnosti také výrazně posiluje šance uspět na trhu práce. V rovině teoretického i praktického vyučování jsou využívány moderní metody výuky pomocí audiovizuální techniky, multimediálních PC, dataprojektorů a vizualizérů společně s videokamerami a současnými kvalitními přístroji pro audiozáznam.
Celkové pojetí výuky je nasměrováno k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a motivaci k celoživotnímu učení, minimalizujícím rizika neúspěšnosti na trhu práce.

Přihlášení