Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Podmínky přijímacího řízení


Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky uchazeče o studium, na základě níž je pozván k talentovým zkouškám. Řízení je ukončeno vykonáním talentové zkoušky a vydáním rozhodnutí o jejím výsledku.

 

Ke vzdělávání v prvním ročníku konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

V oboru HUDBA budou přijati žáci se studijním zaměřením hra na klavír, varhany, cembalo, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, saxofon (klasický), saxofon (jazzový), fagot, trubku, lesní roh, trombón, tubu, akordeon, kytaru, bicí nástroje, zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje; dirigování a skladba.

 

V oboru ZPĚV budou přijati žáci se zaměřením na klasický zpěv a populární zpěv.

 

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky a probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Pokyny pro vyplnění přihlášky

 

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky ke studiu na konzervatoři se skládají ze dvou částí. První, obecnou část, tvoří zkouška z hudební nauky, intonace, sluchové analýzy a smyslu pro rytmus. Její obsah je stejný pro všechny zájemce o studium. Obsah druhé, speciální části, je stanoven samostatně pro jednotlivá studijní zaměření. Každý uchazeč o studium je hodnocen odbornou komisí v obecné i speciální části talentových zkoušek, hodnotí se v rozsahu 0 – 25 bodů. Při stanovování pořadí ředitel vychází z bodového ohodnocení výkonu v hlavním studijním oboru (70 %) a z bodového hodnocení zkoušky v obecné části (20 %). Zároveň přihlíží k výsledkům předcházejícího vzdělávání (5%) a motivačnímu dopisu, který budou uchazeči psát v průběhu talentové zkoušky (5%).

 

Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří dosáhnou v obecné části TZ nejméně 12 bodů (z 25) a ve speciální části TZ nejméně 16 bodů (z 25).

 

Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni plynulé komunikace v českém jazyce. Tuto schopnost ověří škola pohovorem v rámci talentových zkoušek.

 

Další podrobnosti naleznete v odkazech níže.

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy a upřesnění jsou Simona Kretschová (studijní referentka), tel.: 773 544 021, Renata Ajmová (studijní referentka), tel.: 778 742 711, e-mail: studijni@konzervatorteplice.cz a Jan Doskočil (zástupce ředitelky), tel.: 777 952 948, e-mail: doskocil@konzervatorteplice.cz.

 

Obecná část talentových zkoušek
Speciální část talentových zkoušek

 
Přihlášení