Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Konání řádných voleb do Školské rady

 

Vážení rodiče, vážení žáci, vážení pedagogičtí pracovníci,

 

v souladu s ust. § 167, odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem ŠR vydaným RÚK usnesením č. 055/50R/2018 dne 3.10.2018, je ředitel konzervatoře povinen, po skončení funkčního období členů, zajistit řádné volby do Školské rady.

 

V řádných volbách budou voleni dva členové Školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členové Školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci, to na dobu do konce tříletého funkčního období.

 

Žádám Vás o spolupráci při výběru kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků pro 1. kolo voleb, které se bude konat v pondělí 14. června 2021, tak, že do této doby vhodíte Vaše návrhy do zapečetěné volební urny v kanceláři studijního oddělení nejpozději do 14,00 hod (zákonní zástupci nezletilých žáků mohou případně poslat vyplněný formulář na studijní oddělení do určeného data poštou, nebo e-mailem na boudnikova@konzervatorteplice.cz ). Níže uvedené formuláře si můžete vyzvednout na studijním oddělení nebo si je můžete vytisknout zde:

Volební lístek pro žáky

Volební lístek pro pedagogy

 

 

 

 

 

Školská rada (s platností od 1.6.2018)

Ve dnech 16. dubna 2018, 3. května 2018 a 28. května 2018 se uskutečnily řádné volby členů do školské rady
konzervatoře za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků/zletilé žáky školy pro funkční období
od 1.6.2018 do 31.5.2021.
 

Za zástupce z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni jako členové školské rady tito dva kandidáti:

1)      Havlová Jitka
2)      Kováříková Alena

Za zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků/zletilých žáků školy byli ředitelkou školy jmenováni jako
členové školské rady tito dva kandidáti:

1)      Königová Sára
2)      Musil Jan


Dokumenty ke stažení

_____________________________________________________________________________________

Školská rada (s platností od 1. 6. 2015 do 31.5.2018)

Členové jmenovaní zřizovatelem: 1) Ing. Klára Kyselovičová; 2) Paní Jiřina Němcová

Členové volení pedagogy: 1) Roman Pallas; 2) Jitka Havlová

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků/zletilými žáky: 1) Tomáš Borl; 2) Eva Andělová 


Dokumenty ke stažení

Jednací řád školské rady (Velikost: 1.7 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 12-11-2015 (Velikost: 917.91 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2017 (Velikost: 664.1 kB) 

Zápis ze schůzky Školské rady 21-05-2018 (Velikost: 202.79 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2018 (Velikost: 1.02 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 13-11-2018 (Velikost: 264.46 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 18-06-2019 (Velikost: 1.04 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 22-10-2019 (Velikost: 314.76 kB)

 

Přihlášení