Školská rada


Školská rada, obecné informace

 

Školská rada při Konzervatoři v Teplicích byla zřízena rozhodnutím Ústeckého kraje, který dne 15.6.2005 vydal Zřizovací listinu školské rady, Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 pod č.j. ŠR 61/2005.

Součástí zřizovací listiny je Volební řád školské rady.

Počet členů školské rady byl stanoven na 6 členů.

 

Na základě výsledků řádných a doplňkových voleb pracuje v období 3. 10. 2022 – 30. 6. 2024 školská rada ve složení:

 

1.     MgA. Jana Černohouzová, Ph.D.   - za pedagogické pracovníky

2.     MgA. Roman Pallas                         - za pedagogické pracovníky

3.     Ing. Klára Kyselovičová                  - za zřizovatele

4.     Mgr. Jiří Nekuda                              - za zřizovatele

5.     Šimon Frölich                      - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

6.     Šimon Přibyl                        - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady 2023

Doplňové volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků školy jsou vypsány na 26. 9. 2023 (1. kolo) a 11. 10. 2023 (2. kolo). Více zde (Velikost: 400.63 kB).

 

Konání doplňovacích voleb do Školské rady 2022

3. října 2022 se uskutečnilo 2. kolo doplňovacích voleb členů do školské rady konzervatoře za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy pro funkční období do 30.6.2024. Ke zvolení kandidáta v doplňovacích volbách bylo třeba, aby alespoň jeden volený kandidát získal nejméně 10% hlasů oprávněných voličů, které jsou, dle Článku III, odst. 13 Volebního řádu ŠR vydaného Radou ÚK usnesením č. 055/50R/2018 dne 3.10.2018, třeba k platnému zvolení člena školské rady.

 

 

Ve 2. kole doplňovacích voleb do školské rady získal potřebný počet hlasů oprávněných voličů pouze jeden ze tří kandidátů, a to

 

Šimon Fröhlich (10,29%),

 

 který je tímto zvolen za člena školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků pro funkční období do 30.6.2024.

 

Konání řádných voleb do Školské rady

 

Vážení rodiče, vážení žáci, vážení pedagogičtí pracovníci,

 

v souladu s ust. § 167, odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem ŠR vydaným RÚK usnesením č. 055/50R/2018 dne 3.10.2018, je ředitel konzervatoře povinen, po skončení funkčního období členů, zajistit řádné volby do Školské rady.

 

V řádných volbách budou voleni dva členové Školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členové Školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci, to na dobu do konce tříletého funkčního období.

 

Žádám Vás o spolupráci při výběru kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků pro 1. kolo voleb, které se bude konat v pondělí 14. června 2021, tak, že do této doby vhodíte Vaše návrhy do zapečetěné volební urny v kanceláři studijního oddělení nejpozději do 14,00 hod (zákonní zástupci nezletilých žáků mohou případně poslat vyplněný formulář na studijní oddělení do určeného data poštou, nebo e-mailem na boudnikova@konzervatorteplice.cz ). 

 

 


Dokumenty ke stažení

Jednací řád školské rady (Velikost: 1.7 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 12-11-2015 (Velikost: 917.91 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2017 (Velikost: 664.1 kB) 

Zápis ze schůzky Školské rady 21-05-2018 (Velikost: 202.79 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2018 (Velikost: 1.02 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 13-11-2018 (Velikost: 264.46 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 18-06-2019 (Velikost: 1.04 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 22-10-2019 (Velikost: 314.76 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 09-11-2021 (Velikost: 435.94 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 06-06-2022 (Velikost: 465.82 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 25-11-2022 (Velikost: 517.9 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 29-06-2023 (Velikost: 665.77 kB)

 

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.