Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

Pronájmy prostor

Škola nabízí možnost pronájmů  těchto prostor:

  • koncertní sál, s možností využití dvou koncertních křídel, v hlavní budově s kapacitou cca 140 míst
  • koncertní sál (Oáza) v hlavní budově, s možností využití koncertního křídla a cembala, s kapacitou  cca 80 -100 míst
  • koncertní sál, s možností využití koncertního křídla, s kapacitou 40 - 80 míst (2 hlediště) v objektu Diplomat
  • učebna hromadné výuky s kapacitou 28 míst, včetně vybavení (PC, dataprojektor, TV, DVD, ozvučovací technika, flipchart, případně interaktivní tabule)
  • učebna individuální výuky s pianinem
  • učebna individuální výuky na klavírním oddělení
  • tělocvična


Koncertní sál konzervatoře a koncertní sál Oáza lze výborně využít pro realizace nahrávek, oba sály disponují vhodnou akustikou a umožňují instalaci a připojení nahrávací techniky s výstupem do hudební režie. Nahrávací aparaturu si zájemce zajišťuje sám. Bližší informace budou sděleny na vyžádání.

- Termíny a časy pronájmů lze sjednat na základě časové dostupnosti jednotlivých prostor s ohledem na provoz školy.

- Provozní doba školy je PO –ČT 7.00 hod až 20.00hod., PÁ 7.00 hod. až 18.00 hod.

- Pronájem mimo provozní dobu školy lze řešit individuálně dle požadavků zájemce o pronájem.


Kontakt pro zájemce o pronájem: 

- MgA. Tereza Nosková, zástupce ředitelky – noskova@konzervatorteplice.cz,
- Renata Friedrichová, hospodářka – friedrichova@konzervatorteplice.cz

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.