Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

PŘÍPRAVNÉ KURZY HUDEBNÍ TEORIE

Vloženo: 9.10.2019 | Zobrazeno: 1427x
Konzervatoř v Teplicích nabízí zájemcům víkendový přípravný kurz hudební teorie.  Je určen uchazečům o přijetí ke studiu na konzervatoři, případně i dalším zájemcům.

Termín kurzu:

 • sobota 30. 11. 2019 (maximální kapacita 36 zájemců)
 • sobota 7. 12. 2019 (maximální kapacita 18 zájemců)

 

pozn.: kurz není navazující, zájemce se přihlásí pouze na jeden z výše uvedených termínů

 

 Kurz bude realizován ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním, s přestávkou na oběd):

 

 • 9:00 – 12:00 hod. VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA
 • 13:00 – 16:00 hod. INTONACE A SLUCHOVÁ ANALÝZA

  

Lektoři:

 • Bc. Jiří Knotte, vyučující teorie na Konzervatoři v Teplicích
 • MgA. Roman Pallas, vyučující teorie na Konzervatoři v Teplicích

 

Cena:

 • 600,- Kč za účastníka (zájemcům bude mailem zaslána faktura pro úhradu poplatku)

 

Zájemci se na kurz přihlásí elektronicky ZDEpřihlašování bylo ukončeno

ZDE (Velikost: 128.59 kB)si stáhněte informační leták.

 

Kurz se uskuteční, pokud minimální počet zájemců bude alespoň 5 osob.

 

  

Obsah kurzu:

 

Všeobecná hudební nauka

 

 1. NOTY

- hudební abeceda (diatonická řada - vyjmenování vzestupně i sestupně od různých tónů)

- orientace v notovém zápisu (notová osnova, klíče, takty, plynulé čtení not)

- základy notografie (správný zápis klíčů, různých notových výšek a hodnot, nožičky, praporky, trámce, vzdálenosti)

 

 1. ORGANIZACE TÓNOVÝCH VÝŠEK - DUROVÉ A MOLLOVÉ TÓNINY / STUPNICE

- definice tóniny, stupnice

- stavba stupnic durových a mollových (tetrachordy, citlivý tón)

- hlavní stupně v tónině

- předznamenání, kvintový kruh

- enharmonická záměna

 

 1. INTERVALY

- výčet a charakteristika základních intervalů (1-8)

- možné postupy při tvorbě intervalů od zadaných tónů

- rozpoznávání intervalů, jejich enharmonická záměna s jinými intervaly

- seznámení s intervaly odvozenými (podle zájmu a možností)

 

 1. AKORDY

- kvintakord (definice, druhy, stavba)

- obraty kvintakordu (stavba, možné postupy při tvorbě od zadaného tónu)

- D7 (definice, stavba)

- kvintakordy a D7 v tónině, akordy na hlavních a vedlejších stupních

 

 1. DALŠÍ OBECNÉ ZNALOSTI

- tempová označení

- dynamika, agogika

 

 

Intonace a sluchová analýza

 

Cílem semináře intonace a sluchová analýza je seznámení s požadovanou látkou, její vysvětlení a procvičení, podání návodu a doporučení. Dle počtu účastníků bude kladen důraz na individuální práci, upevňování správných a odstraňování chybných návyků, osobní konzultaci.

 

 

Témata:

 

Úvod do intonace (význam, obsah, volné tvoření tónu, přenášení tónu)

 

Intervaly (nápěvková metoda, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

 

Stupnice (intonace, volné nástupy a pohyb na stupních, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

 

Akordy (intonace intervalová i tonální, opěrné písně a pomůcky, sluchová analýza)

 

Rytmus (základní principy, reprodukce, zápis)

 

Intonace dle notového zápisu (tonální a intervalová metoda, zápis melodie)

 

Obecná doporučení ověřených postupů, individuální rady a doporučení

 

 

Kontaktními osobami jsou

 

 

 

Přihlášení