Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

DVPP seminář "Metodické postupy při výuce hry na kytaru na ZUŠ", 12.6.2021, 10:00 hodin, Mgr. Jan Záruba

Zobrazeno: 1675x
Konzervatoř, Teplice pořádá DVPP akreditovaný seminář "Metodické postupy při výuce hry na kytaru na ZUŠ", který se koná v sobotu 12.6.2021 od 10:00 hodin.

Konzervatoř, Teplice pořádá DVPP akreditovaný seminář

 

Metodické postupy při výuce hry na kytaru na ZUŠ

 

sobota 12. června 2021 od 10:00 hodin, sál Oáza, hlavní budova školy (Českobratrská 15), sál Diplomat (Chelčického 1600/3, Teplice)

 

 

Lektorem a zároveň odborným garantem DVPP semináře bude Mgr. Jan Záruba, dlouholetý pedagog teplické konzervatoře a ZUŠ Krupka:

- absolvent Konzervatoře v Teplicích a Hudební fakulty AMU Praha (Prof. Milan Zelenka - hra na kytaru, Prof. Štěpán Rak - komorní hra)

- účastník řady kytarových festivalů v Čechách, Belgii, Rakousku, Maďarsku, Lichtenštejnsku (stipendium)

- absolvování interpretačních kurzů u nejvýznamnějších českých i světových kytaristů (David Russell, Pavel Seidl, Hubert                Kappel, Zoran Dukič ad.)

- soukromý žák Dr. Giovanniho Grana (Mantova, Itálie)

- sólová a komorní koncertní činnost v ČR i v zahraničí

- úspěšná pedagogická činnost na Konzervatoři v Teplicích (přijetí žáků na HAMU a JAMU)

- účinkování v celoplošných českých televizích

 

Popis DVPP semináře:

- držení a sezení s nástrojem

- rozdělení techniky a získávání dovedností

- rytmus, metrum, počítací jednotka a tempo, práce s metronomem

- práce s dynamikou a frázováním

- práce s výrazovými prostředky - artikulace, agogika, zdobení

- výběr repertoáru

- zapojení účastníků do řešení hudebních a technických problémů, diskuze, vyhodnocení

- výuka nácviku skladeb, současné trendy při v technice hry 

možnost konzultace výukových postupů u konkrétních žáků, které si pedagogové přivezou s sebou. Vítáni jsou žáci jakékoliv úrovně pokročilosti!

- v případě zájmu koncert žáků zúčastněných pedagogů a následný rozbor výkonů

 

Vzdělávací cíl:

Účastník semináře získá základní přehled o formální struktuře skladeb, stylu, slohu a o možnostech metodických postupů při jejich nácviku.

Dále bude poučen o technice hry na kytaru (tj. o nácviku různých technik hry a jejich využití s ohledem na charakter hudby).

Bude též seznámen s postupem při výběru vhodného repertoáru pro své žáky. 

 

Maximální počet účastníků, cílová skupina:

30 účastníků, učitelé hry na kytaru ZUŠ a SUŠ.

 

Hodinová dotace a časový harmonogram:

Seminář se uskuteční v rozsahu 6 vyučovacích hodin (tj. 6x45 minut) takto: 

- 10:00 - 12:15 hodin (část 1)

- 12:15 - 13:45 hodin (přestávka na oběd)

- 13:45 - 16:00 hodin (část 2)

 

Účastnický poplatek je 600,- Kč, vysílající ZUŠ (či přímo účastníkovi - dle údajů v přihlášce) bude mailem zaslána faktura pro úhradu účast. poplatku.

 

Seminář je akreditován v systému DVPP MŠMT pod č.j. 8855/2019-1-317

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy jsou:

- Mgr. Jan Záruba, lektor a odborný garant semináře, tel. 776 782 081,  zaruba@konzervatorteplice.cz (podrobnosti DVPP semináře)

- Pavlína Šercová, účetní, tel. 777 482 598,  ucetni@konzervatorteplice.cz (fakturace, platby) 

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Přihlášení