Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE, SLUCHOVÉ ANALÝZY A INTONACE

Vloženo: 23.10.2020 | Zobrazeno: 1358x | Zatím neupraveno

Teplická konzervatoř zve všechny zájemce o studium (či další zájemce) k účasti na oblíbeném přípravném kurzu hudební teorie, sluchové analýzy a intonace

 

Novinkou letošního roku je možnost absolvování konzultační hodiny, která je určena absolventům kurzu 21.11.2020 5.12.2020 a na níž si tito zájemci mohou (formou skupinové či individuální konzultace) ověřit s přednášejícím aktuální úroveň dříve probraných znalostí a dovedností.

 

Kurz bude realizován ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním, s přestávkou na oběd):

 

 • 9:00 – 12:00 hod. VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA
 • 13:00 – 16:00 hod. INTONACE A SLUCHOVÁ ANALÝZA

pozn.: dle počtu zájemců mohou být otevřeny dvě skupiny, v tom případě bude ve druhé skupině pořadí probíraných tematických oblastí opačné.

 

Termín kurzu:

 

 • sobota 21. 11. 2020 5. 12. 2020
 • sobota 9.1.2021: možnost konzultační schůzky pro uchazeče, kteří se zúčastnili 1. termínu (ověření dříve probraných znalostí a dovedností, skupinové a individuální konzultace)
 • Organizační podrobnosti konzultační hodiny budou zájemcům individuálně sděleny (mailem či telefonicky) po uzávěrce přihlášek.

 

pozn.: kurz není navazující, zájemce se přihlásí (s výjimkou konzultační schůzky) pouze na jeden z výše uvedených termínů.

 

 

NA KURZ ČI KONZULTAČNÍ HODINU SE ELEKTRONICKY PŘIHLASTE ZDE

 

ZDE si stáhněte propagační leták. (Velikost: 138.38 kB) 

 

 

Lektoři:

 • Mgr. Václav Bůžek, vyučující hudební teorie na Konzervatoři v Teplicích
 • Mgr. Jiří Knotte, vyučující hudební teorie na Konzervatoři v Teplicích
 • MgA. Roman Pallas, vyučující hudební teorie na Konzervatoři v Teplicích

 

Cena:

 • 600,- Kč za účastníka a den (zájemcům bude mailem zaslána faktura pro úhradu poplatku)

 

Zájemci se na kurz přihlásí elektronicky na www.konzervatorteplice.cz

(sekce PRO UCHAZEČE - Semináře a kurzy pro veřejnost).

 

 

 

Obsah kurzu:

 

Všeobecná hudební nauka

 

 1. NOTY

- hudební abeceda (diatonická řada - vyjmenování vzestupně i sestupně od různých tónů)

- orientace v notovém zápisu (notová osnova, klíče, takty, plynulé čtení not)

- základy notografie (správný zápis klíčů, různých notových výšek a hodnot, nožičky, praporky, trámce, vzdálenosti)

 

 1. ORGANIZACE TÓNOVÝCH VÝŠEK - DUROVÉ A MOLLOVÉ TÓNINY / STUPNICE

- definice tóniny, stupnice

- stavba stupnic durových a mollových (tetrachordy, citlivý tón)

- hlavní stupně v tónině

- předznamenání, kvintový kruh

- enharmonická záměna

 

 1. INTERVALY

- výčet a charakteristika základních intervalů (1-8)

- možné postupy při tvorbě intervalů od zadaných tónů

- rozpoznávání intervalů, jejich enharmonická záměna s jinými intervaly

- seznámení s intervaly odvozenými (podle zájmu a možností)

 

 1. AKORDY

- kvintakord (definice, druhy, stavba)

- obraty kvintakordu (stavba, možné postupy při tvorbě od zadaného tónu)

- D7 (definice, stavba)

- kvintakordy a D7 v tónině, akordy na hlavních a vedlejších stupních

 

 1. DALŠÍ OBECNÉ ZNALOSTI

- tempová označení

- dynamika, agogika

 

 

Intonace a sluchová analýza

 

Cílem semináře intonace a sluchová analýza je seznámení s požadovanou látkou, její vysvětlení a procvičení, podání návodu a doporučení. Dle počtu účastníků bude kladen důraz na individuální práci, upevňování správných a odstraňování chybných návyků, osobní konzultaci.

 

 

Témata:

 

- Úvod do intonace (význam, obsah, volné tvoření tónu, přenášení tónu)

- Intervaly (nápěvková metoda, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

- Stupnice (intonace, volné nástupy a pohyb na stupních, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

- Akordy (intonace intervalová i tonální, opěrné písně a pomůcky, sluchová analýza)

- Rytmus (základní principy, reprodukce, zápis)

- Intonace dle notového zápisu (tonální a intervalová metoda, zápis melodie)

- Obecná doporučení ověřených postupů, individuální rady a doporučení

 

 

Kontaktními osobami jsou

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

 

 

Přihlášení