Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Hodnocení talentové zkoušky

Vloženo: 27.10.2020 | Zobrazeno: 3140x

Hodnocení talentové zkoušky

 

1. Členové zkušební komise, zodpovědní za jednotlivé disciplíny obecné části talentové zkoušky, hodnotí výkony uchazečů podle kritérií uvedených v protokolu o talentové zkoušce, str. 2 (k nahlédnutí zde (Velikost: 92.19 kB)). Do něj se zapíší jednotlivé body, které předseda zkušební komise následně sečte a správnost stvrdí svým podpisem.

 

Kritéria pro hodnocení obecné části talentové zkoušky jsou následující:

 • 25-21 bodů: vyhovující
 • 20-17 bodů: průměrný
 • 16-12 bodů: podprůměrný
 • 11-0 bodů: nevyhovující

 

2. Členové zkušební komise speciální části talentové zkoušky hodnotí podle kritérií pro celkové hodnocení výkonu uvedených v protokolu o talentové zkoušce, str. 1 (k nahlédnutí zde (Velikost: 92.19 kB)). Předseda vypočte bodový průměr z hodnocení jednotlivých členů komise, ten zapíše do protokolu a správnost stvrdí svým podpisem.

 

Kritéria pro hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou následující:

 • 25,00-22,00 bodů: výborný výkon (slovní návrh komise: rozhodně přijmout)
 • 21,99-19,00 bodů: dobrý výkon (slovní návrh komise: doporučujeme k přijetí)
 • 18,99-16,00 bodů: dostatečný výkon (slovní návrh komise: možno přijmout)
 • 15,99-0,00 bodů: nedostatečný výkon (slovní návrh komise: nepřijmout)

 

3. V případě přijetí do vyššího ročníku protokol o talentové zkoušce obsahuje návrh ročníku, do nějž lze uchazeče přijmout.

 

4. Bodové vyjádření průměrného prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků základní školy. Průměr se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.

Pozn.: Na základě ustanovení vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V takovém případě budou pro účel hodnocení PŘ započtena pouze vysvědčení zbývajících tří pololetí.

 

průměr:

 • 1,0 - 25 bodů
 • 1,1 - 24 bodů
 • 1,2 - 23 bodů
 • 1,3 - 22 bodů
 • 1,4 - 21 bodů
 • 1,5 - 20 bodů
 • 1,6 - 19 bodů
 • 1,7 - 18 bodů
 • 1,8 - 17 bodů
 • 1,9 - 16 bodů
 • 2,0 - 15 bodů
 • 2,1 - 14 bodů
 • 2,2 - 13 bodů
 • 2,3 - 12 bodů
 • 2,4 - 11 bodů
 • 2,5 - 10 bodů
 • 2,6 - 9 bodů
 • 2,7 - 8 bodů
 • 2,8 - 7 bodů
 • 2,9 - 6 bodů
 • 3,0 - 5 bodů
 • 3,1 - 4 body
 • 3,2 - 3 body
 • 3,3 - 2 body
 • 3,4 - 1 bod
 • 3,5 a vyšší - 0 bodů

 

5. Při stanovování pořadí uchazečů se přepočítává výsledný počet bodů ze speciální části zkoušky, který má v celkovém hodnocení váhu 70%, výsledek obecné části zkoušky s váhou 20%, studijní výsledky žáka v předchozím vzdělávání 5% a hodnocení písemného textu na zadané téma s váhou 5%.

Takto získané body se sečtou a ředitel stanoví celkové pořadí uchazečů pro

 • obor HUDBA - denní formu studia
 • obor ZPĚV - denní formu studia
 • obor HUDBA - kombinovanou formu studia
 • obor ZPĚV - kombinovanou formu studia

 

Bodové vyjádření klasifikace písemného textu (po přepočtu vahou 5%):

 • Klasifikační stupeň 1 - 1,25 bodu
 • Klasifikační stupeň 2 - 0,9375 bodu
 • Klasifikační stupeň 3 - 0,625 bodu
 • Klasifikační stupeň 4 - 0,3125 bodu
 • Klasifikační stupeň 5 - 0 bodů

 

V případě, že uchazeč nedodá požadovaná vysvědčení, případně nenapíše-li text na zadané téma, nebudou mu přičteny body, které by jinak za tyto disciplíny mohl získat.

 

6. Při rovnosti bodů se přihlíží k dalším skutečnostem osvědčujícím vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (diplomy z hudebních či pěveckých soutěží atd.).

 

7. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří dosáhnou v obecné části TZ nejméně 12 bodů (z 25) a ve speciální části TZ nejméně 16 bodů (z 25).

 

8. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni plynulé komunikace v českém jazyce. Tuto skutečnost ověří škola pohovorem v rámci talentových zkoušek.

 

 

Přihlášení