Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Beethovenovy Teplice 2021

Vloženo: 9.12.2020 | Zobrazeno: 9302x | Zatím neupraveno
Teplická konzervatoř ve spolupráci se Základní uměleckou školou Teplice a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera pořádá ve dnech 26. a 27. června 2021 již 6. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice.

Teplická konzervatoř ve spolupráci se Základní uměleckou školou Teplice pořádá ve dnech 26. a 27. června 2021 již 6. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice.
 
Záštitu nad soutěžní přehlídkou letos převzal hejtman Ústeckého kraje p. Ing. Jan Schiller. Srdečně děkujeme!  (Velikost: 61.63 kB)
 
ZDE SI STÁHNĚTE VÝSLEDKOVÉ LISTINY BEETHOVENOVÝCH TEPLIC 2021 (Velikost: 181.32 kB)

         

Šestý ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty BEETHOVENOVY TEPLICE, zaměřené na dílo hudebního génia Ludwiga van Beethovena, se uskuteční ve dnech 26. a 27. června 2021.

 

Beethovenovy Teplice 2021 se uskuteční za dodržování těchto protiepidemických pravidel:

 

Vážení účastníci BT2021,

velmi vás prosíme o přijetí aktualizovaných informací k protiepidemickým opatřením:

ČTĚTE POZORNĚ!!!

žádáme všechny osoby, které se zúčastní letošního ročníku Beethovenových Teplic (tzn. soutěžící, korepetitory, pedagogy a doprovázející osoby), aby odevzdali kopii potvrzení:

  1. o absolvování PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem maximálně 7 dny starým nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem starým max. 72 hodin

  2. o prodělané nemoci COVID 19 (tj. pozitivní výsledek PCR testu, od něhož uplynulo méně než 180 dnů).

  3. o aplikaci první dávky očkování a od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dnů, ale ne více než 90 dnů, pokud nebylaaplikovaná druhá dávka (u dvoudávkového očkovacího schématu).

  4. že za sebou mají kompletní očkování a od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů .

Za výše uvedených podmínek o testování (viz bod 1) lze akceptovat potvrzení z povinného testování zaměstnanců nebo školském zařízení.

 

Domácí samotesty akceptovat nelze.

 

Další protiepidemická opatření pro všechny účastníky:

  1. Prosíme všechny účastníky, aby se snažili omezit volný pohyb v budově školy na nezbytné minimum.

  2. Respektovali omezenou kapacitu sál, tzn. k dispozici budou pouze místa k sezení. Přednost (včetně vyhlášení výsledků) mají účastníci, pedagogický dozor a korepetitoři.

  3. Ve společných prostorách je povinné nošení respirátorů FFP2 či nanoroušek (s výjimkou pro soutěžící v době vystoupení).

 

Další opatření (zajistí pořadatel):

  1. Pravidelná dezinfekce společných prostor, dezinfekce určenými prostředky klaviatur nástrojů v sále Oáza).

  2. Prosíme, nepoužívejte na dezinfekci klaviatur své vlastní prostředky. V každé učebně je k dispozici speciální prostředek, který nepoškodí klaviaturu.

  3. Případné požadavky nahlaste službě nebo odpovědným osobám u registrace.

Děkujeme, že se dodržováním výše uvedených opatření zasloužíte o hladký průběh letošního ročníku Beethovenových Teplic.

Organizátoři BT 2021

Děkujeme! 

 

 

ZDE SI STÁHNĚTE HARMONOGRAM SOUTĚŽE (Velikost: 35.76 kB) (7.6. byl aktualizován čas sobotních akustických zkoušek 1. kategorie)

 

Jednokolová soutěž je určena pianistům do 21 let.

 

Soutěžící budou rozděleni do 6 věkových kategorií:
- 1. kategorie: do 9 let včetně
- 2. kategorie: do 11 let včetně
- 3. kategorie: do 13 let včetně
- 4. kategorie: do 15 let včetně
- 5. kategorie: do 18 let včetně 

- 6. kategorie: do 21 let včetně

Program:
1. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena či jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně 2 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 4 - 7 minut.

 

2. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena či jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně 3 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 7 - 10 minut.

 

3. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu či skladby L. van Beethovena v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 10 - 13 minut.

 

4. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu či skladby L. van Beethovena v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 13 - 16 minut.

 

5. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu či skladby L. van Beethovena v trvání minimálně 5 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 16 - 20 minut.

 

6. kategorie
- Soutěžící zahraje skladbu či skladby L. van Beethovena v trvání minimálně 7 minut doplněné libovolných programem v celkovém rozmezí 20 - 25 minut.


HRA ZPAMĚTI JE PODMÍNKOU

Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.

Výherci obdrží věcné ceny.

Zvláštní ceny budou uděleny za interpretaci skladby L. van Beethovena a interpretaci skladby F. Chopina.
Zvláštní cena ředitele ZUŠ Teplice bude udělena soutěžícímu ze ZUŠ.
Zvláštní cenu obdrží též vítěz s nejvyšším počtem bodů (napříč kategoriemi) - jako absolutní vítěz a laureát soutěže Beethovenovy Teplice.

Na soutěž Beethovenovy Teplice se elektronicky přihlašujte ZDE, a to nejpozději 20.1.2021 31.1.2021


Účastnický poplatek:
1. a 2. kategorie - 500,- Kč

3., 4., 5., 6. kategorie - 800,- Kč

Soutěžícím bude mailem zaslána faktura (uhradí soutěžící či vysílající ZUŠ - dle údajů v přihlášce).
Soutěžní poplatek musí být uhrazen do dne splatnosti (14 dní od vystavení faktury), v opačném případě bude soutěžící vyřazen.

 

Soutěžní poplatek je nevratný (s výjimkou zrušení soutěže organizátorem z důvodu vyšší moci)!

Další informace:
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
Pro ubytování lze využít např. Domov mládeže SŠS Teplice (viz www.ssstp.cz), kontaktní osobou je vedoucí DM pan Bc. Libor Štěpka (tel. 417 813 224, 417 813 211, 417 576 066, libor.stepka@ssstavebni.tce.cz).
V Teplicích je také řada hotelů a penzionů (viz www.booking.com, www.trivago.cz atd.)

Dotazy zasílejte na adresu bt2021@konzervatorteplice.cz

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

Přihlášení