TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2021

Vloženo: 22.12.2020 | Zobrazeno: 6121x
Konzervatoř v Teplicích pořádá 11. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2021 (pátek 18. - neděle 20. června 2021).

 
 
 
Napsali o nás:

Teplické flautohry přivítaly na 80 účastníků. Flétnisté byli dobře připraveni

(Ilona Veselovská pro Teplický deník, 5.7.2021)

 

 

(Foto: Jakub Málek)

 

 

DŮLEŽITÉ!

Prosíme, stáhněte si a přivezte vyplněné níže uvedené dokumenty:

- souhlas se zpracováním osobních údajů (Velikost: 109.18 kB) a

-  pokyny ohledně protiepidemických opatření - AKTUALIZACE K 14.6.2021 (Velikost: 56.6 kB)

 

 

Teplické flautohry 2021 se uskuteční za dodržování těchto protiepidemických pravidel:

 

Vážení účastníci 11. ročníku Teplických flautoher,

velmi vás prosíme o přijetí aktualizovaných informací k protiepidemickým opatřením:

ČTĚTE POZORNĚ!!!

žádáme všechny osoby, které se zúčastní letošního ročníku Teplických flautoher (tzn. soutěžící, korepetitory, pedagogy a doprovázející osoby), aby odevzdali kopii potvrzení:

 1. o absolvování PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem maximálně 7 dny starým nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem starým max. 72 hodin

 2. o prodělané nemoci COVID 19 (tj. pozitivní výsledek PCR testu, od něhož uplynulo méně než 180 dnů).

 3. o aplikaci první dávky očkování a od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dnů, ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka (u dvoudávkového očkovacího schématu).

 4. že za sebou mají kompletní očkování a od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů .

Za výše uvedených podmínek o testování (viz bod 1) lze akceptovat potvrzení z povinného testování zaměstnanců nebo školském zařízení.

 

Domácí samotesty akceptovat nelze.

 

Další protiepidemická opatření pro všechny účastníky:

 1. Prosíme všechny účastníky, aby se snažili omezit volný pohyb v budově školy na nezbytné minimum.

 2. Respektovali omezenou kapacitu sál, tzn. k dispozici budou pouze místa k sezení. Přednost (včetně vyhlášení výsledků) mají účastníci, pedagogický dozor a korepetitoři.

 3. Ve společných prostorách je povinné nošení respirátorů FFP2 či nanoroušek (s výjimkou pro soutěžící v době vystoupení).

 

Další opatření (zajistí pořadatel):

 1. Pravidelná dezinfekce společných prostor, dezinfekce určenými prostředky klaviatur nástrojů v sále Oáza).

 2. Prosíme, nepoužívejte na dezinfekci klaviatur své vlastní prostředky. V každé učebně je k dispozici speciální prostředek, který nepoškodí klaviaturu.

 3. Případné požadavky nahlaste službě nebo odpovědným osobám u registrace.

Děkujeme, že se dodržováním výše uvedených opatření zasloužíte o hladký průběh letošního ročníku Teplických flautoher.

Organizátoři TF 2021

Děkujeme! 

 

 

Zde si stáhněte ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY (Velikost: 225.33 kB)

 

 

Milí flétnisté a příznivci zobcové flétny,

 

naplánovaná pauza utekla jako voda a nás čeká další ročník soutěžní přehlídky Teplické flautohry!

 

Věřte, že rozhodování, zda soutěžní přehlídku konat či nekonat nebylo vůbec jednoduché. Současná situace rozhodně není příznivá a je jasné, že se ani Teplickým flautohrám nevyhnou mnohá omezení. Ale i přesto doufáme, že se nám je podaří uskutečnit, protože chceme se všemi účastníky zažít to, co je podstatou FLAUTOHER - radost ze hry na zobcovou flétnu!

 

Téma TF 2021 jsme zvolili tak trochu příznačně - bude jím budoucnost ve formě sci-fi. Nechte se překvapit a následně unést fantazií!

 

S ohledem na měnící se situaci bude jména porotců zveřejněna později.

 

Soutěžit se bude jako obvykle v sólech i komorní a souborové hře.

 

Online přihlašování je již aktivní, posílat přihlášky můžete do 7. května 2021.

Pokud jste rozhodnuti se zúčastnit, rozhodně neváhejte, počet účastníků je omezen!

 

Těšíme se na vás!

 

Organizační tým TF 2021.

 

 

Letošní ročník Teplických flautoher se koná za finanční podpory Statutárního města Teplice

a pod záštitou jeho primátora p. Hynka Hanzy (Velikost: 159.66 kB)

Děkujeme!

 

 

Zde si stáhněte informace o TF2021. (Velikost: 362.38 kB)

 

Zde si stáhněte prohlášení o souhlasu se zpracováním některých osobních údajů soutěžících - GDPR (Velikost: 112.01 kB)

 

Soutěžní přehlídka v sólové hře:

 • 0. kategorie - hráči narození 1.9.2013 a mladší - limit 1-3 minut
 • 1. kategorie - hráči narození 1.9.2012 až 31.8.2013 - limit 2-4 minut
 • 2. kategorie - hráči narození 1.9.2011 až 31.8.2012 - limit 2-4 minut
 • 3. kategorie - hráči narození 1.9.2010 až 31.8.2011 - limit 3-5 minut
 • 4. kategorie - hráči narození 1.9.2009 až 31.8.2010 - limit 4-6 minut
 • 5. kategorie - hráči narození 1.9.2007 až 31.8.2009 - limit 4-6 minut
 • 6. kategorie - hráči narození 1.9.2005 až 31.8.2007 - limit 5-7 minut
 • 7. kategorie - hráči narození 1.9.2002 až 31.8.2005 - limit 5-7 minut
 • 8. kategorie - hráči narození 1.9.1997 až 31.8.2002 - limit 6-8 minut

 

Soutěžní přehlídka souborů a komorních uskupení se zobcovou flétnou:

 

Typ A: menší soubory zobcových fléten - max. 9 hráčů (pouze zobcové flétny + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů)

 • I. kategorie: průměrný věk soutěžících do 10 let - limit 3-5 minut
 • II. kategorie: průměrný věk soutěžících do 13 let - limit 4-7 minut
 • III. kategorie: průměrný věk soutěžících do 16 let - limit 5-8 minut
 • IV. kategorie: průměrný věk soutěžících nad 16 let - limit 6-9 minut

průměrný věk soutěžících v souboru max. 23 let, při výpočtu věkového průměru souboru použijte věk jednotlivých soutěžících ke dni 31.8.2020.

 

Typ B: komorní uskupení se zobcovou flétnou - max. 9 hráčů (zobcová/é flétna/y v kombinaci s jinými nástroji)

 • I. kategorie: průměrný věk soutěžících do 10 let - limit 3-5 minut
 • II. kategorie: průměrný věk soutěžících do 13 let - limit 4-7 minut
 • III. kategorie: průměrný věk soutěžících do 16 let - limit 5-8 minut
 • IV. kategorie: průměrný věk soutěžících nad 16 let - limit 6-9 minut

průměrný věk soutěžících v souboru max. 23 let, při výpočtu věkového průměru souboru použijte věk jednotlivých soutěžících ke dni 31.8.2020.

 

Typ C: velké soubory zobcových fléten - počet 10 a více hráčů - limit 4-8 minut (soubory tvořené pouze hráči na zobcovou flétnu + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů)

 • v přihlášce uveďte pouze celkový počet hráčů v souboru. Jméno, příjmení ani datum narození se neuvádí.
 • Změny v obsazení soutěžících jsou možné, ale není možné překročit celkový počet členů souboru.

 

Typ D: soubory zobcových fléten a komorní uskupení se zobcovou flétnou pro konzervatoře a hudební gymnázia - max. 9 hráčů - limit 7-12 minut (pouze zobcové flétny + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů, kategorie je určena ansámblům složeným výhradně ze studentů konzervatoří a hudebních gymnázií

 

 

Účastnické poplatky:

 • Sólová hra: 600,- Kč za soutěžícího v 0.-3. kategorii, 700,- Kč za soutěžícího ve 4.-8. kategorii
 • Komorní a souborová hra: 650,- Kč za soubor či komorní uskupení dvou hráčů + 200,- Kč za každého dalšího soutěžícího

 

POZOR!!! Důležité oznámení pro účastníky Teplických flautoher 2021!!

Vzhledem k současné situaci v našem školství jsme se rozhodli udělat letos výjimku, kterou upravujeme podmínku zasílání repertoáru (viz. Organizační řád - obecné podmínky). Pokud jste rozhodnuti se Teplických flautoher letos zúčastnit, pošlete přihlášku i přesto, že ještě nemáte jasno ve výběru repertoáru (kolonku nevyplňujte).
 
Seznam a pořadí skladeb můžete doplnit výjimečně až do 7. května, a to pomocí tohoto odkazu.

 

Online přihláška - sólová hra    

 

Online přihláška - soubory - typ A (max. 9 hráčů, pouze zobcové flétny + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů)

 

Online přihláška - soubory - typ B (max. 9 hráčů, zobc. flétna /flétny a další nástroje)

 

Online přihláška - soubory - typ C (velké soubory 10 a více hráčů, jen zobcové flétny + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů)

 

Online přihláška - soubory - typ D (max. 9 hráčů, pouze zobcové flétny + max. 1 hráč na některý z bicích nástrojů, pouze žáci konzervatoří a hudebních gymnázií)

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE UKONČENO 5.3.2021 VE 23:59 HODIN TERMÍN UKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TF 2021 BUDE UPŘESNĚN

 

Zde si objednejte korepetici zajištěnou organizátorem (poplatek 200,- Kč za jednoho účastníka)

Všechny zájemce o námi zajištěnou korepetici prosíme, aby nezapomněli naskenované cembalové / klavírní party zaslat s předstihem na korepetice@flautohry.cz. Děkujeme.

 

 

Ubytování, obědy, platby, korepetice:

 • Obědy: z technických důvodů nemůžeme během letošního ročníku obědy zajistit. Soutěžícím budou na vyžádání doporučeny tipy na přilehlé restaurace.
 • Ubytování: S ohledem na současnou situaci bohužel nemůžeme nabídnout ubytování na DM teplické konzervatoře. Prosíme, využijte nabídku jiných ubytovacích zařízení (např. DM při Střední škole stavební a strojní či jiné možnosti na www.booking.com či www.trivago.cz).
 • Platby: Bezprostředně po obdržení Vaší přihlášky Vám bude mailem zaslána faktura k uhrazení účastnického poplatku. Fakturu, prosíme, uhraďte nejpozději v den splatnosti. Účastnický poplatek je nevratný s výjimkou zrušení soutěžní přehlídky pořadatelem. Jakékoli dotazy ohledně plateb směřujte na ucetni@konzervatorteplice.cz.
 • Korepetice: Doporučujeme zajistit si vlastního korepetitora. V případě potřeby bude k dispozici korepetitor na místě soutěžní přehlídky, ale kapacita využití jeho služeb je omezená. Zájemci o korepetice vyplní samostatnou online přihlášku a pošlou noty (ve formátu pdf) elektronicky na korepetice@flautohry.cz). Cena za korepetici jednoho soutěžícího je 200,- Kč, po obdržení přihlášky bude zájemci zaslána mailem faktura.

 

Veškeré další informace (časový harmonogram, další organizační záležitosti atd.) budou zveřejněny až po uzávěrce přihlášek.

 

Kontakty:

 

PROSÍME, POZORNĚ SI PROČTĚTE ORGANIZAČNÍ ŘÁD TF 2021 (Velikost: 76.95 kB)!

 

Těšíme se na Vás!

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.