Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

2021.06.12 DVPP seminář MgA. Ondřeje Lébra

Vloženo: 6.4.2021 | Zobrazeno: 1360x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích pořádá akreditovaný DVPP seminář "Příprava žáků ZUŠ na mezinárodní houslové soutěže a přijímací zkoušky na konzervatoře", který se uskuteční v sobotu 12. června 2021 a jehož lektorem a odborným garantem je MgA. Ondřej Lébr.

Semináře je možno se zúčastnit prezenčně či formou online streamu (platforma Zoom).

 

Hosty DVPP semináře (formou osobní přítomnosti či formou telekonferenční) budou laureáti významných mezinárodních houslových soutěží Pavla Tesařová, Kristian Mráček, Matteo Hager a David Hernych.

Těší nás, že účastníky semináře virtuálně navštíví speciální host, legendární Václav Hudeček.

 

 

MgA. Ondřej Lébr

- Kromě absolutoria Pražské konzervatoře (prof. J. Nováková) a HAMU v Praze (prof. P. Messiereur) dokončil díky stipendijní podpoře „Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97“ v letech 2000 – 2005 postgraduální a prestižní mistrovské studium na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Webera (prof. I. Ženatý). Několikrát vystoupil na pozvání bývalého prezidenta ČR Václava Havla v Míčovně Pražského hradu a na zámku v Lánech.

- Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA (M.M.C., Parma Records) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos. V roce 2008 vyšla v jeho revizi a interpretaci notová publikace „J.F. Mazas - Études spéciales op.36/1 s  dokomponovaným hlasem druhých houslí Josefa Micky“, na níž se s Ondřejem Lébrem kromě čtyřech mladých houslistů podílel i legendární český houslista Josef Suk.

- Se svou ženou Janou Lébrovou působí ve Spohrově houslovém duu, se kterým pro Český rozhlas natočili komplet Koncertantních duet L. Spohra op.67 a Grand duo od téhož autora.

- Ondřej Lébr je i uměleckým vedoucím komorního ensemblu Arti Allegre. Tento soubor vystoupil m.j. v listopadu 2017 v rámci prestižního koncertního cyklu v německém Landshutu.

- Je také zakládajícím členem Kalabisova klavírního tria spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou a violoncellistou Lukášem Polákem.

- Ondřej Lébr v minulosti vystupoval s řadou výrazných uměleckých osobností - s  Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Kateřinou Englichovou, Janou Bouškovou.

- Pedagogicky působí na Konzervatoři v Teplicích, Gymnáziu a Hudební škola hl. města Prahy a v ZUŠ v Dolních Břežanech.             

- Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. V roce 2018 založil úspěšný koncertní cyklus „Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech“.

- Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.

- Zastává funkci předsedy výboru Via musica ad beatum z.s.

 

Práci lektora si prohlédněte zde:

- Trylky I. https://www.facebook.com/groups/1097863907216418/permalink/1100938443575631

 

Popis DVPP semináře:

Seminář je věnován přípravě žáků na mezinárodní houslové soutěže a přijímací zkoušky na konzervatoře.

Cílí na specifika mezinárodních houslových soutěží se zaměřením na Mezinárodní houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky a dále kritéria přijímacích zkoušek na konzervatoře:

- úvod do samotné přípravy žáka na soutěž

- podmínky soutěží

- volba repertoáru dle jednotlivých soutěží

- minutáž při výběru skladeb

- odlišnost jednotlivých stylů

- psychická příprava na soutěžní výkon

- celkový dojem soutěžního výkonu

- specifika přípravy žáka na přijímací zkoušky na konzervatoře

- časový harmonogram příprav na výkon

- veřejná vystoupení jako nedílná součást příprav na soutěž či zkoušky

- volba repertoáru při přípravě na přijímací zkoušky na konzervatoře

Pozornost bude také věnována nevhodné volbě repertoáru jak na soutěže, tak na přijímací zkoušky.

 

Nedílnou součástí DVPP semináře, pro odbornou veřejnost velmi důležitou a zajímavou, bude práce lektora na konkrétních skladbách, při níž bude lektor všechny teoretické poznatky uvádět do praxe a opět je doplňovat teoretickým základem, a to ve své vlastní interpretaci, případně též v práci s modely*.

*Účastníci semináře mají možnost na seminář přivést žáka, kterého pedagogicky vedou, jako model pro účel demonstrace. Tento žák, za něhož po celou dobu zodpovídá účastník, má samozřejmě účast na DVPP semináře zdarma.

 

Vzdělávací cíl:

- Absolvent DVPP semináře je schopen vyvarovat se zásadních chyb a omylů při přípravě žáků na houslové interpretační soutěže a přijímací zkoušky na konzervatoře.

- Chápe specifika přípravy na interpretační soutěže a přijímací zkoušky na konzervatoře.

- Porozumí důležitosti odlišit jednotlivé hudební styly (v případě soutěží), pochopí význam správné volby repertoáru.

- Bude schopen odhadnout časovou osu příprav a vytvořit reálný pracovní plán.

- Bude seznámen se základními kroky psychologické přípravy na výkon (tréma resp. tzv. destrukční tréma) a některými negativními vlivy při přípravě či studiu.

 

Maximální počet účastníků, cílová skupina:

DVPP semináře se zúčastní pedagogové ZUŠ a SUŠ v maximálním počtu 45 účastníků.

 

Hodinová dotace a časový harmonogram:

DVPP seminář se uskuteční v rozsahu 8 vyučovacích hodin (tj. 8 x 45 minut) takto:

10:00 - 13:00 hodin (1. část)

13:00 - 14:30 hodin (přestávka na oběd)

14:30 - 17:30 hodin (2. část)

 

Účastnický poplatek je 1200,- Kč za osobu, vysílající ZUŠ (či přímo účastníkovi - samoplátci) bude mailem zaslána faktura pro úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek je nevratný (s výjimkou případu, bude-li seminář zrušen organizátorem).

 

Elektronicky se přihlaste zde, přijetí přihlášky Vám bude systémem okamžitě potvrzeno.

Přihlašování bude ukončeno ve středu 9. června 2021 ve 12:00 hodin (či dříve naplněním kapacity).

 

Propagační leták si stáhněte zde (Velikost: 59.64 kB).

 

DVPP seminář je akreditován v systému MŠMT pod č. j. 40223/2020-2-959, každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy jsou

- MgA. Ondřej Lébr, lektor a odborný garant, tel. 777 246 177, mail: lebr@konzervatorteplice.cz (podrobnosti DVPP semináře)

- Jan Doskočil,zástupce ředitelky, tel. 777 952 948, mail: doskocil@konzervatorteplice.cz (technické aspekty online streamu)

- Pavlína Šercová, účetní, tel. 777 482 598, ucetni@konzervatorteplice.cz (fakturace, platby)

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

 

 

 

 

 

Přihlášení