Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

Vloženo: 6.5.2021 | Zobrazeno: 750x
Konzervatoř v Teplicích si vás s potěšením dovoluje pozvat na MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY, které se v inspirativním prostředí naší školy uskuteční ve dnech neděle 25. - sobota 31. července 2021. Lektory budou MgA. Dana Vlachová, MgA. Zdeňka Pelikánová, MgA. Martina Bačová a MgA. Ondřej Lébr.

Vážení a milí přátelé,

 

Konzervatoř v Teplicích si vás s potěšením dovoluje pozvat na MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY konající se v inspirativním prostředí naší školy ve dnech neděle 25. - sobota 31. července 2021 (pro ubytované na DM s příjezdem v sobotu 24.7. od 16:00 hodin a odjezdem v neděli 1.8. do 12:00 hodin).

 

Mistrovské houslové kurzy jsou určeny žákům ZUŠ, studentům konzervatoří, posluchačům vysokých škol i hudbymilovné veřejnosti. Jejich odborným garantem (a zároveň jedním z lektorů) je MgA. Ondřej Lébr.

 

Lektoři:

 

Kurzovné, poplatky za ubytování a přihláška:

 • Kurzovné aktivního účastníka: 4000,- Kč
 • Kurzovné pasivního účastníka: 2500,- Kč
 • Nocležné 1 osoby na domově mládeže: 2560,- Kč (pozn.: pouze jako balíček za celý pobyt, tj. 8 nocí, úhrada za případný nevyužitý nocleh se nevrací)

 

Pravidla pro storna zaplacených účastnických poplatků na akci:

Kurzovné: bude vráceno pouze v případě nemoci účastníka kurzu. Účastník  pošle písemnou omluvu na e-mail ucetni@konzervatorteplice.cz před zahájením kurzu. Bez omluvy zaplacený poplatek propadá.

Nocležné na domově mládeže: nocležné se hradí předem zároveň s kurzovným. Pokud účastník kurzu ubytování v domově mládeže zruší – pošle písemnou omluvu s odůvodněním na e-mail ucetni@konzervatorteplice.cz, zůstává pořadateli nevratná část poplatku ve výši 30% ze zaplacené částky. Bez omluvy propadá zaplacený poplatek v celé výši.

 

Na mistrovské kurzy se elektronicky přihlaste zde, kurzovné (a případně též poplatek za ubytování) uhraďte dle faktury, která Vám bude zaslána na mail uvedený v přihlášce.

Přihlašování bude ukončeno ve středu 16. června ve 12:00 hodin.

 

Zde si stáhněte propagační leták mistrovských kurzů (Velikost: neznámá).

 

Pozn.:

Kurzy proběhnou v hlavní budově školy, Českobratrská 862/15, Teplice

 • Ubytování je k dispozici na domově mládeže teplické konzervatoře cca 1 minutu chůze od školy (Chelčického 6, Teplice), ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích, společná soc. zařízení a toalety na chodbě (po rekonstrukci)

 

Aktivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů účastní s vlastním hudebním nástrojem, v průběhu kurzů (tj. ve dnech 25. - 31.7.2021) má nárok na 6 individuálních konzultací v trvání 45 minut s lektory kurzů (zpravidla rotačním způsobem, tedy každý z účastníků se alespoň jednou setká s každým z lektorů) dle rozhodnutí organizátora (s přihlédnutím k zájmům účastníka).
 • se zúčastní zpravidla jedné konzultace denně, nebude-li domluveno jinak.
 • může mít v případě zájmu více lekcí v jeden den. Celkový počet lekcí v kurzu se nezvýší. Vždy však dle předchozí domluvy a s ohledem na aktuální situaci a možnosti organizátora.

 

Pasivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů neúčastní s vlastním hudebním nástrojem a nedostává vlastní individuální konzultace, ale může se zúčastnit jakékoli konzultace jiného účastníka, a to po celou dobu kurzů.
 • Ve výjimečných případech má lektor právo individuální konzultaci s aktivním účastníkem prohlásit za uzavřenou, v takovém případě se pasivní účastník zúčastní jiné probíhající hodiny.

 

Aktivním účastníkům budou po celou dobu kurzů (v rámci kurzovného) k dispozici korepetitoři.

 

Účastníci mistrovských kurzů obdrží certifikát o účasti.

 

Doplňkové aktivity v rámci mistrovských kurzů:

 

Součástí mistrovských kurzů bude koncert lektorů a rovněž závěrečný koncert účastníků.

 

V rámci kurzů budou též probíhat hromadné přednášky a semináře:

 • Ondřej Lébr: Vznik a realizace projektu J. F. Mazas – J. Micka: Études spéciales op.36/1
 • Taťána Klánská: Díla pro housle a kytaru napříč staletími
 • Ondřej Lébr: Adjustace a údržba houslí a smyčce
 • Vít Popp (České hudební nástroje; www.chn.cz): Houslové struny včera a dnes
 • Dana Vlachová: Základní principy uvolněnosti při hře (interaktivní seminář)

 

Přesný harmonogram a obsah seminářů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.

Organizátor si vyhrazuje právo jakýkoli z výše uvedených semináře neuvést, nebude-li jeho realizace možná z důvodu onemocnění přednášejícího atd.

 

Odpolední program pro děti:

 • Pět odpoledních bloků (90 minut) souborové hry, naučných soutěží a her s hudební tématikou
 • Povede Jana Lébrová, BMus PGDip

 

Obecné podmínky účasti

 

1/ Účastníci i doprovod se mistrovských kurzů účastní na vlastní zodpovědnost

2/ Mistrovských kurzů se samostatně účastní zletilé osoby a dále

 • nezletilé osoby ve věku 15 let a starší: s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby) či samostatně na základě písemného povolení zákonného zástupce včetně souhlasu s případným lékařským ošetřením
 • nezletilé osoby mladší 15 let: výhradně s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby), a to po celou dobu pobytu

3/ Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí stravu

4/ Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí dopravu na místo kurzů ani zpět

5/ Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni po celou dobu dodržovat pokyny organizátora, chovat se s respektem k ostatním účastníkům kurzů

6/ Účastníci ani doprovázející osoby nesmí svým chováním a jednáním ohrozit bezpečnost vlastní ani jiných osob

7/ Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat závazná pravidla pro pobyt v budovách školy a též ubytovací řád domova mládeže, pokud jsou v něm ubytovány

8/ Organizátor si vyhrazuje právo účastníka z kurzů - v případě závažného porušení výše uvedených pravidel - bez náhrady vyloučit

9/ Každý účastník bude při příjezdu písemně seznámen s pravidly pro pobyt a ubytovacím řádem domova mládeže a svým podpisem stvrdí, že daným pokynům rozumí a v plném rozsahu je bude respektovat

 

Kontaktní údaje:

MgA. Ondřej Lébr, lektor a umělecký garant mistrovských kurzů (lebr@konzervatorteplice.cz, tel. 777 246 177) - umělecké záležitosti, organizace seminářů a doplňkových aktivit

Jan Doskočil, zástupce ředitelky (doskocil@konzervatorteplice.cz, tel. 777 952 948) - organizační záležitosti, ubytování na DM

Pavlína Šercová, účetní (ucetni@konzervatorteplice.cz, tel. 777 482 598) - fakturace a platby

 

 

NA SHLEDANOU KONCEM ČERVENCE V TEPLICÍCH - MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!

Přihlášení