Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

DVPP seminář "Interpretace barokních skladeb se zaměřením na J. S. Bacha a literatura klasicismu a romant. pro housle"

Vloženo: 3.6.2021 | Zobrazeno: 116x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích Vás srdečně zve na akreditovaný DVPP seminář "Interpretace barokních skladeb se zaměřením na J. S. Bacha a literatura klasicismu a romantismu pro housle", který se koná v sobotu 4. září 2021 od 10:00 hodin v prostorách hlavní budovy teplické konzervatoře (Českobratrská 862/15) a jehož lektorem je prof. doc. MgA. Leoš Čepický.

 

Lektorem DVPP semináře bude prof. doc. MgA. LEOŠ ČEPICKÝ, výkonný umělec a pedagog HAMU Praha:

 • Konzervatoř v Pardubicích absolvoval v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Akademii múzických umění v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Na AMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes.
 • Zúčastnil se jak sólových, tak i kvartetních soutěží. V Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí zvítězil v roce 1981 s titulem laureáta, na soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 1983 získal druhou cenu. V roce 1985 obsadil páté místo na soutěži "Václav Huml" v jugoslávském Zagrebu. V italské Gorizii v roce 1993 mu bylo uděleno čestné uznání a v roce 1994 se stal vítězem a laureátem soutěže "Beethovenův Hradec" v Hradci nad Moravicí. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru. Často vystupuje jak na sólových recitálech, tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí (Zagrebská filharmonie, Filharmonie Košice, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Virtuosi Pragensis atd.). V roce 2000 provedl k 250. výročí úmrtí J.S.Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl.
 • S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Zároveň s tímto oceněním získal soubor i cenu publika. Pak už následovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hudby, ale také do Singapuru, Jordánska, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a USA. Pro mnohé české nahrávací společnosti natočilo Wihanovo kvarteto více než 40 CD. Během roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.
 • Od října 2008 do března 2009 na šesti koncertech v sále Anežského kláštera v Praze Wihanovo kvarteto provedlo všech 16 kvartet L. van Beethovena. Celý cyklus se natáčel na CD a DVD ( část) a byl vydán u anglické společnosti Nimbus Alliance. U této společnosti také v roce 2009 vyšla zcela unikátní nahrávka 24 Capriccií pro sólové housle v úpravě pro smyčcové kvarteto (William Zinn).
 • Leoš Čepický roce 2002 natočil pro vydavatelství Multisonic sólové CD, Sonáty a Partity pro housle J.S.Bacha. Reedice tohoto CD vyšla v roce 2016 u Nimbus Alliance. U stejné společnosti vyšlo v roce 2013 Čepického sólové CD, kde je jeho klavírním partnerem Ivan Klánský. Poslední víkend v březnu 2018 provedl společně se Stanislavem Boguniou na dvou koncertech všech 10 Sonát Ludwiga van Beethovena.
 • Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. V roce 2017 se Leoš Čepický stal koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta.

 

Popis DVPP semináře:

 • Seminář je zaměřen především na interpretaci barokní hudby s ohledem na dobovou uměleckou praxi.  Úvodní část bude věnována přednášce na téma hledání historických souvislostí a odpovědí, jak postupovat v umělecké praxi při studiu houslového repertoáru různých stylových období (1 hodina).
 • Další část se zaměří na rozbor interpretačních ukazatelů v sonátách a partitách J. S. Bacha - polyfonie a harmonie, ornamentika, rytmus, artikulace, dynamika, tempo, smysl pro frázi, agogiku a některé negativní projevy při interpretací (2 hodiny).
 • Část semináře je zaměřen na rozbor a analýzu klasicistních skladeb se zaměřením na repertoár W. A. Mozarta a L. van Beethovena (1,5 hodiny).
 • Rozboru a analýze romantických sonát (např. J. Brahmse, C. Francka, A. Dvořáka, R. Schumanna, E. Griega, R. Strausse ad.) je po stránce technické a výrazové (volba výrazových prstokladů, typu smyků, barvy tónu, volba tempa v závislosti na frázi, důraz na klavírní spolupráci, práce s kvalitním notovým materiálem) věnována stěžejní část semináře (2,5 hodiny).
 • V závěru semináře bude prostor pro diskuzi a řešení individuálních dotazů (1 hodina).

 

Vzdělávací cíl:

 • Absolvent semináře si osvojí, nebo více prohloubí současné znalosti v interpretace barokní hudby, sonát a partit pro sólové housle od J. S. Bacha. Získá poznatky o některých negativních projevech při jejich interpretaci a způsobech stylové hry.
 • Má přehled o interpretaci stěžejních děl skladeb klíčového repertoáru klasicismu a vrcholných romantiků a je schopen reagovat na nevhodný či zavádějící výklad notového zápisu.
 • Hledá cestu k původním interpretačním pramenům a je schopen analyzovat a aplikovat historické poznatky v praxi.

 

Maximální počet účastníků, cílová skupina:

45 účastníků, pedagogové ZUŠ a SUŠ

 

Hodinová dotace a časový harmonogram:

Seminář se uskuteční v rozsahu 8 vyučovacích hodin (tj. 8 x 45 minut) takto:

 • 10:00 - 13:00 hodin (část 1)
 • 13:00 - 14:00 hodin (přestávka na oběd)
 • 14:00 - 17:00 hodin (část 2)

 

Garant semináře:

MgA. Ondřej Lébr - pedagog teplické konzervatoře, Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy a ZUŠ Dolní Břežany, výkonný umělec, organizátor houslových soutěží a uměleckého života

 

Účastnický poplatek je 1200,- Kč, na seminář se elektronicky přihlaste zde. Přihlašování bude ukončeno ve středu 1. září 2021 ve 12:00 hodin.

Vysílající škole (či přímo účastníkovi - dle údajů v přihlášce) bude mailem zaslána faktura pro úhradu účastnického poplatku.

 

Leták si stáhněte zde (Velikost: 283.33 kB)

 

DVPP seminář je akreditován v systému MŠMT pod č.j. 40223/2020-2-959.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Přihlášení