Obecné informace a podmínky pro přijetí do Domova mládeže


Obecné informace – ubytování, provoz DM

Domov mládeže při Konzervatoři, Teplice, Českobratrská 15, p. o., dále jen DM,  je školské zařízení, které poskytuje a zajišťuje výchovně-vzdělávací činnost, volnočasové aktivity, ubytování a celodenní stravování žákům a studentům Konzervatoře, Teplice. Objekt je umístěn v centru města, v klidné lokalitě jeho lázeňské části, a v přímé blízkosti školy (cca 100 m), na adrese Chelčického ul. 660/6, Teplice.

 

 

Úplata za ubytování:

 

  • 4 lůžkový pokoj:       900,- Kč / lůžko / měsíc 
  • 2-3 lůžkový pokoj: 1.350,- Kč / lůžko / měsíc 
  • 1 lůžkový pokoj:    1.500,- Kč / lůžko / měsíc

Způsob platby za ubytování:

 

Platba probíhá bezhotovostně, vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

 

Číslo účtu: 718240257/0100

VS (variabilní symbol): prvních 6 číslic rodného čísla žáka/studenta

 

Ubytování a vybavení DM

 

DM disponuje v současné době 60 ubytovacími místy v celkem 23 pokojích, z nichž je 3x 4-lůžkový, 8x 2-lůžkový, 10x 3-lůžkový a jen 2 pokoje jsou 1-lůžkové. Pokoje jsou rozloženy ve třech podlažích budovy. Na chodbě každého podlaží jsou společná hygienická zařízení (sprchy, toalety). Žáci/studenti jsou na pokojích a v patrech ubytováváni odděleně podle pohlaví, popřípadě podle věku, individuálních potřeb a volnočasových zájmů.

Všechny pokoje jsou vybaveny psacími stoly, každý žák/student má k dispozici kromě lůžka také uzamykatelnou šatní skříň s nástavcem na cestovní zavazadlo a zásuvkový kontejner (noční stolek). V cca polovině z celkového počtu pokojů jsou patrová lůžka.

V přízemí budovy DM se nachází kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a jídelním stolem, ubytovaným je tu k dispozici nádobí (hrnečky a talíře), dále mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač, sendvičovač, v předsíňce kuchyňky je lednice. Vedle žákovské kuchyňky je společenská místnost - klubovna - vybavená TV, DVD, PC, minikulečníkem a klavírem, která je nyní dočasně využívaná i jako jídelna.

K aktivnímu odpočinku a zájmovým činnostem, k relaxaci, ale i k individuální přípravě na vyučování mají žáci/studenti možnost využívat venkovní areál DM, zahradu s lavičkami a ping-pongovým stolem a asfaltové hřiště.

 

Podmínky přijetí k ubytování v DM pro žáky budoucího 1.ročníku:

 

Žák přijatý k denní formě studia je v DM ubytován na základě Přihlášky, kterou doručí na studijní oddělení Konzervatoře, nebo přímo vedoucí vychovatelce, a to nejlépe do konce měsíce dubna, případně do konce srpna, pokud se jedná o uchazeče přijatého ve 2. nebo 3. kole přijímacího řízení. O přijetí k ubytování je žák/zákonný zástupce žáka informován do konce června, resp. do konce srpna (po 3.kole přijímacího řízení).

 

Kriteria pro přijetí k ubytování:

 

Při umísťování žáka/studenta do DM přihlíží vedení školy ke vzdálenosti a dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Zohledňují se také zletilost / nezletilost žadatele a další kritéria vyplývající z Vnitřního řádu DM. 

 

Přihlášku k ubytování na nový školní rok musí podat i žák/student, který je v DM ubytovaný ve stávajícím školním roce, a to v průběhu měsíce května.

O přijetí či nepřijetí k ubytování v dalším školním roce je žák/zákonný zástupce žáka/student informován písemně do konce měsíce června.

 

O ubytování se mohou ucházet žáci/studenti též v průběhu školního roku - jejich žádostem může být vyhověno, pokud má DM volnou ubytovací kapacitu.

 

Přihlášení k ubytování na DM i odhlášení z DM probíhá vždy písemně:

 

PŘIHLÁŠKA k ubytování ke stažení – ZDE  (Velikost: 666.63 kB)

ODHLÁŠKA z DM ke stažení – ZDE (Velikost: 384.33 kB)

 

Provoz DM Konzervatoře

 

Běžný týdenní provoz DM začíná vždy v neděli v 17:00 hod. a ukončen je v pátek ve 13:30 hod. Na víkend odjíždějí žáci/studenti domů.

V případě konání víkendových akcí, anebo školních hudebních soutěží, poskytují ubytovaní žáci/studenti dočasně své ubytovací místo hostům, což je vždy a s dostatečným předstihem oznamováno. Měsíční úplata za ubytování se tím nemění.

V průběhu hlavních prázdnin a také o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách je DM uzavřen. 

 

Dohled nad ubytovanými žáky/studenty zajišťují kvalifikované vychovatelky a noční bezpečnostní pracovnice.

Provoz DM se řídí Vnitřním řádem DM čtěte  ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

Vyhlášky a předpisy

 

Umísťování žáků/studentů do DM probíhá v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb..

Stravování žáků/studentů v DM probíhá v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Mimořádné krátkodobé ubytování žáků / studentů Konzervatoře:

 

Na DM mohou být ubytováni i žáci/studenti kombinovaného studia („dálkaři“), ale i ostatní žáci/studenti Konzervatoře, kteří z časově-organizačních důvodů souvisejících se vzděláváním potřebují přenocovat na DM (např. před dnem výuky/zkoušky, po koncertech nebo jiných školních akcích apod.).

Ubytování je umožňováno dle kapacity momentálně volných lůžek.

K mimořádnému ubytování je potřeba předložit občanský průkaz, nezletilý žák musí mít i písemný souhlas svého zákonného zástupce.

 

Zájem o ubytování / dotaz na volné lůžko:

na tel. čísle DM - 777 482 599, nutno volat minimálně 1 den předem v době od 8:00 – 12:00 hod., v neděli od 17:00 – 20:00 hod.

 

Cena ubytování pro žáky/studenty Konzervatoře: 200,- / noc - platí se v hotovosti při příjezdu na DM.

 

Mimořádné ubytování, tzn. příjezd, pobyt i odjezd, probíhá v souladu s Vnitřním řádem DM – čtěte ZDE (Velikost: 452.56 kB).

 

 

Ubytovací služby poskytované jiným organizacím (povolená doplňková činnost DM)

 

V době školních prázdnin mohou ubytování na DM využít i jiné organizace, případně fyzické osoby. Bližší informace poskytne vedení školy.

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.