Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE, INTONACE A SLUCHOVÉ ANALÝZY

Vloženo: 14.10.2021 | Zobrazeno: 69106x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích nabízí zájemcům PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE, SLUCHOVÉ ANALÝZY A INTONACE. Je určen uchazečům o přijetí ke studiu na konzervatoři, případně i dalším zájemcům. Uskuteční se ve dnech 28. listopadu 2021 (hromadný kurz), případně ve dnech 8. a 9. ledna 2022 (individuální konzultace).

Hromadný kurz bude realizován ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním, s přestávkou na oběd):

 

 • 9:00 – 12:00 hod. VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA
 • 13:00 – 16:00 hod. INTONACE A SLUCHOVÁ ANALÝZA

 

Dle počtu zájemců mohou být otevřeny dvě skupiny, v tom případě bude ve druhé skupině pořadí probíraných tematických oblastí opačné.

 

Termín kurzu:

 • neděle 28.11.2021: hromadný kurz (max. 20 účastníků v učebně), maximální kapacita 40 účastníků
 • + sobota 8.1. nebo neděle 9.1.2022: možnost konzultační schůzky pro účastníky, kteří se zúčastnili 1. termínu (individuální konzultace v rozsahu 60 minut, sloužící k ověření či prohloubení dříve probraných znalostí a dovedností), maximální kapacita 24 účastníků

 

Lektoři:

 • Mgr. Jiří Knotte, vyučující hudební teorie na Konzervatoři v Teplicích
 • MgA. Roman Pallas, vyučující hudební teorie na Konzervatoři v Teplicích

 

Cena:

 • 600,- Kč za účastníka, který se zúčastní pouze hromadného kurzu
 • 1200,- Kč za účastníka, který se zúčastní hromadného kurzu i individuální konzultace

 

Zájemce se na kurz přihlásí elektronicky zde, faktura mu bude zaslána mailem. 

Přihlašování bude ukončeno ve čtvrtek 25. listopadu (či dříve naplněním kapacity). Kolik zbývá míst?

 

Zde (Velikost: 97.57 kB) si stáhněte informační leták.

 

Kurz či (konzultační hodina) se uskuteční, pokud bude minimální počet zájemců v daném dni alespoň 5 osob.

 

 

Obsah kurzu:

 

Všeobecná hudební nauka

 

 1. NOTY

- hudební abeceda (diatonická řada - vyjmenování vzestupně i sestupně od různých tónů)

- orientace v notovém zápisu (notová osnova, klíče, takty, plynulé čtení not)

- základy notografie (správný zápis klíčů, různých notových výšek a hodnot, nožičky, praporky, trámce, vzdálenosti)

 

 1. ORGANIZACE TÓNOVÝCH VÝŠEK - DUROVÉ A MOLLOVÉ TÓNINY / STUPNICE

- definice tóniny, stupnice

- stavba stupnic durových a mollových (tetrachordy, citlivý tón)

- hlavní stupně v tónině

- předznamenání, kvintový kruh

- enharmonická záměna

 

 1. INTERVALY

- výčet a charakteristika základních intervalů (1-8)

- možné postupy při tvorbě intervalů od zadaných tónů

- rozpoznávání intervalů, jejich enharmonická záměna s jinými intervaly

- seznámení s intervaly odvozenými (podle zájmu a možností)

 

 1. AKORDY

- kvintakord (definice, druhy, stavba)

- obraty kvintakordu (stavba, možné postupy při tvorbě od zadaného tónu)

- D7 (definice, stavba)

- kvintakordy a D7 v tónině, akordy na hlavních a vedlejších stupních

 

 1. DALŠÍ OBECNÉ ZNALOSTI

- tempová označení

- dynamika, agogika

 

 

Intonace a sluchová analýza

 

Cílem semináře intonace a sluchová analýza je seznámení s požadovanou látkou, její vysvětlení a procvičení, podání návodu a doporučení. Dle počtu účastníků bude kladen důraz na individuální práci, upevňování správných a odstraňování chybných návyků, osobní konzultaci.

 

Témata:

- úvod do intonace (význam, obsah, volné tvoření tónu, přenášení tónu)

- intervaly (nápěvková metoda, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

- stupnice (intonace, volné nástupy a pohyb na stupních, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

- akordy (intonace intervalová i tonální, opěrné písně a pomůcky, sluchová analýza)

- rytmus (základní principy, reprodukce, zápis)

- intonace dle notového zápisu (tonální a intervalová metoda, zápis melodie)

- obecná doporučení ověřených postupů, individuální rady a doporučení

 

Kontaktními osobami jsou

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Přihlášení