Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Stravování


 

Informace ohledně stravování žáků ubytovaných v Domově mládeže při Konzervatoři, Teplice, Českobratrská 15, p. o.

 

Žáci ubytovaní v DM se stravují v přilehlém školním stravovacím zařízení, ve kterém stravování zajišťuje Hotelová škola, Teplice. Žáci odebírají tři hlavní jídla denně (snídaně, obědy, večeře). Každé nevybrání stravy (např. z důvodu nemoci) je nutno včas odhlásit telefonicky, vedoucí stravování paní Waicové, nebo přes internet (přístupové kódy žákům vydá paní Waicová), a to minimálně 24 hodin předem. Pozdě odhlášená nebo neodhlášená strava je účtována.

 

Stravné na jeden den činí 72,- Kč. Žáci mají na výběr ze tří druhů jídel, z nichž jedno je vegetariánské.

 

Stravné se hradí v hotovosti u vedoucí stravování ve stanovených dnech, nebo bezhotovostně formou zálohy v libovolné výši. Platba musí být připsána na účet zajišťovatele stravy dříve, než dojde k objednání stravného.

Informace potřebné k uskutečnění platby (číslo účtu a variabilní symbol) vydává a zároveň jakékoliv dotazy ohledně stravného zodpovídá vedoucí stravování, paní Waicová, v úředních hodinách určených pro výběr stravného, nebo na tel. +420 778 701 259, případně na e-mailu: waicova@sostp.cz.  

Přihlášení