Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

DVPP seminář prof. Ivana Štrause

Vloženo: 4.11.2021 | Zobrazeno: 443x | Zatím neupraveno
Konzervatoř, Teplice pořádá DVPP akreditovaný seminář "Interpretace barokních skladeb se zaměřením na J. S. Bacha a literatura klasicismu a romantismu pro housle", jehož lektorem bude prof. Ivan Štraus, pedagog HAMU. Seminář se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 od 9:30 hodin v sálu Oáza hlavní budovy školy (Českobratrská 15, Teplice).

PROSÍME, SEZNAMTE SE S PLATNÝMI PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI!

 

Obsah:

 • interpretace barokních skladeb se zaměřením na sonáty a partity pro sólové housle J. S. Bacha
 • hledání historických souvislostí a odpovědí, jak postupovat v umělecké praxi při studiu houslového repertoáru různých stylových období
 • rozbor a analýza klasicistních skladeb se zaměřením na repertoár W. A. Mozarta a L. van Beethovena
 • analýza romantických sonát po stránce technické a výrazové
 • průběžně bude probíhat modelová výuka s žáky ZUŠ a studenty konzervatoře
 • diskuse a řešení individuálních dotazů

 

Komu je akce určena:

 • seminář je určen pedagogům, ZUŠ a konzervatoří
 • každý absolvent obdrží na konci semináře osvědčení
 • v případě, že máte žáky, které chcete vzít s sebou jako metodické modely, prosíme, uveďte tuto skutečnost v přihlášce (upozorňujeme, že kapacita je omezená)

 

 • seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. MSMT- 40223/2020-2-959

 

Harmonogram:

8 vyučovacích hodin

 • 9:30 - 12:30 dopolední část
 • 12:30 - 14:00 přestávka na oběd
 • 14:00 - 17:00 odpolední část

 

Lektor:

Profesor Ivan Štraus

 

 • na housle začal hrát v šesti letech
 • po absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění zakončil svá studia aspiranturou na Moskevské konzervatoři
 • stal se laureátem nékolika mezinárodních soutěží (Paříž, Montréal, Pražské jaro)
 • po skončení studií byl členem Komorní filharmonie (1957–1967), Laterny Magiky (1959–1965), nastoupil do Českého tria (1968–1979), stal se sólistou Pardubického komorního orchestru (1975–1979), Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1979–1991) a od roku 1979 do r. 2003 byl primáriem Sukova kvarteta
 • sólové činnosti se věnuje od roku 1965, odehrál též množství koncertů pro mládež jako autor, houslista i moderátor
 • je znám jako celoživotní osvícený interpret a propagátor soudobé české hudby, premiéroval např. skladby L. Fišera, J. Klusáka, O. F. Korteho, J. Matěje, L. Bárty, Z. Lukáše a E. Zámečníka, četné premiéry soudobých skladeb uskutečnil i v rámci Sukova kvarteta
 • již od studentských let prosazoval a interpretoval skladby B. Martinů, v letech 1991–2003 byl místopředsedou Správní rady Nadace B. Martinů, od r. 2004 do r. 2013 jejím předsedou, a v roce 2016 byl jmenován čestným členem NBM
 • pedagogickou dráhu zahájil v r. 1968 na AMU, poté pomáhal budovat smyčcové oddělení na pardubické konzervatoři a v r. 1990 se vrátil zpět na AMU, kde byl jmenován profesorem a vykonával 7 let funkci proděkana pro zahraničí
 • v současné dobé vede mezinárodní třídu na AMU, je předsedou Společnosti J. Suka, je zván na kurzy doma i v zahraničí (Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko, Francie, USA, Čína, Jižní Korea, Austrálie), píše články do odborného tisku, nahrává pro rozhlas, vytváří též nevšední koncertní programy pod názvem “Se Štrausem za hranice všedních dnů“

 

Ocenění (výběr):

 • 1964 Grand prix du disque Charles Cros za nahrávku Komorního koncertu A.Berga
 • 1965 cena čs. kritiky za provedení Partity pro sólové housle Klementa Slavického
 • 1985 Prix Musical de Radio Brno, vítězství v mez. soutěži – rozhlasová hra Bolero
 • 2006 cena Mezinárodní společnosti pro vědu a kulturu
 • 2021 cena Ministerstva kultury

 

Účastnický poplatek a platba:

 • 1200,- Kč / osoba
 • fakturu s platebními údaji zašleme mailem účastníkovi či vysílající organizaci (na základě údajů v přihlášce) obratem

 

Přihláška:

 

Zde si stáhněte propagační leták (Velikost: 134.46 kB).

 

Důležité kontakty:

 

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!

Přihlášení