Obecná část talentových zkoušek

Autor: Administrátor

Hudební nauka

 • bezpečná orientace ve stupnicích durových i mollových
 • znalost předznamenání a schopnost vyjmenovat kteroukoli stupnici po tónech vzestupně či sestupně
 • vyjmenování libovolného intervalu od zadaného tónu vzestupně
 • stavba durového a mollového kvintakordu od daného tónu a stavba obratů durového a mollového kvintakordu od daného tónu
 • schopnost najít a vyjmenovat dominantní septakord v základním tvaru v libovolné tónině a znalost názvů jeho obratů
 • čtení not v houslovém a basovém klíč
 • součástí zkoušky může být též zjišťování základní orientace uchazeče v oblasti znalostí největších osobností světové hudby a jejich stěžejních děl a v oblasti znalostí základního hudebního názvosloví.

Intonace

 • schopnost zopakovat předehraný tón na vokál NÓ, MÓ apod. současně s přenesením do svého hlasového rozsahu (pro uchazeče pro obor zpěv platí striktní podmínka zpěvu BEZ VIBRATA)
 • interpretace čistých, velkých a malých intervalů (eventuálně tritonu) od daného tónu vzestupně
 • intonace durového a mollového kvintakordu včetně obratů od daného tónu vzestupně (eventuálně též základních tvarů zvětšeného a zmenšeného kvintakordu)
 • schopnost zaintonovat libovolný tón ze slyšeného intervalu nebo akordu a schopnost zopakovat krátký melodický úryvek tonálně kolísající mezi dur i moll

Sluchová analýza

 • schopnost rozeznat počet tónů ve slyšeném harmonickém útvaru
 • schopnost pojmenovat slyšený interval, kvintakord, obraty durového a mollového kvintakordu a dominantní septakord

Smysl pro rytmus

 • zopakovat vytleskáním (nebo vyklepáním tužkou) slyšený kratší rytmický úryvek
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.