Kotva
Oddělení komorní hry a korepetic
 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Požadavky k talentové zkoušce – klávesové nástroje

Autor: admin

Hra na klavír

 • všechny stupnice durové a mollové, rozklad kvintakordu a jeho obratů – vše v kombinovaném pohybu v rozsahu 4 oktáv
 • tři etudy, z toho jedna oktávová (Cramer, Biehl, Czerny op. 740)
 • dvě dvouhlasé invence nebo tříhlasé symfonie J. S. Bacha
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty nebo variace)
 • skladba romantického období a skladba autora 20. století (odlišného charakteru)
 • podmínkou je hra celé zkušební látky zpaměti

Hra na varhany

Uchazeč o studium předvede na klavír:

 • všechny stupnice durové a mollové, rozklad kvintakordu a jeho obratů – vše v kombinovaném pohybu v rozsahu 4 oktáv
 • dvě kontrastní etudy (Cramer, Czerny op. 299, op. 740)
 • jedna dvouhlasá invence nebo tříhlasá symfonie J. S. Bacha
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty nebo variace)
 • skladba romantického období a skladba autora 20. století (odlišného charakteru)
 • uchazeč případně předvede ukázku hry na varhany (např. jedno z Osmi malých preludií a fug J. S. Bacha apod.)

Hra na cembalo

Uchazeč o studium hry na cembalo pro praktickou talentovou zkoušku zvolí jeden z níže uvedených modelů dle vlastního uvážení:

 

1/ HRA POUZE NA KLAVÍR

při zkoušce bude předvedena pouze hra na klavír

 • všechny durové a mollové stupnice, velký rozklad akordů kombinovaně nebo jednostranně
 • dvě etudy technického zaměření ze sbírek Cramer-Büllow, Czerny op. 299 - 3. a 4. sešit, Czerny op. 740
 • jedna dvouhlasá Invence, tříhlasá Sinfonie nebo výběr tanečních částí z Francouzských suit J. S. Bacha
 • jedna rychlá věta z barokní, raně klasicistní nebo klasicistní sonáty (A. Soler, D. Scarlatti, J. A. Benda, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
 • jedna romantická skladba menšího rozsahu
 • podmínkou je hra jedné skladby zpaměti.

2/ HRA NA CEMBALO A NA KLAVÍR

při zkoušce bude předvedena hra na cembalo i hra na klavír

 • 2 skladby technického charakteru - barokní nebo klasicistní období (např. D. Scarlatti, A. Soler)
 • J. S. Bach – dvě malá preludia nebo jedna dvouhlasá, tříhlasá sinfonie nebo jedna část z francouzských suit
 • rychlá věta z klasicistní sonáty
 • 1 skladba nebo cyklus volného charakteru, stylu a období s minutáží nad 2 minuty (mimo skladeb J. S. Bacha)
 • součástí zkoušky je i hra stupnic dur, moll; velký rozklad akordů kombinovaným nebo rovným způsobem (na klavír)
 • podmínkou je hra jedné skladby zpaměti.
Přihlášení