Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Požadavky k talentové zkoušce – dechové nástroje dřevěné


Hra na příčnou flétnu

 • stupnice durové a mollové v rozsahu dvou oktáv do 4# a 4b
 • tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord rozloženě a v obratech po čtyřech
 • tři etudy dle vlastního výběru (Černý a Bok, Demmerseman, Köhler apod.)
 • přednesová skladba dle vlastního výběru v rozsahu 5-10 minut
 • podmínkou je jedna skladba zpaměti

Hra na hoboj

 • stupnice dur i moll v rozsahu dvou oktáv, rozložené akordy T5, D7, zm7
 • tři etudy ze školy A. Kubáta - V. Smetáčka, nebo jiná cvičení na obdobné úrovni
 • přednesová skladba dle vlastního výběru, alespoň jednu část skladby zahrát zpaměti

Ve výjimečných případech lze hudební vyspělost a potřebné předpoklady prokázat i na jiném dechovém nástroji (kromě zobcové flétny).

 

Hra na klarinet

 • stupnice durové a mollové do 4# a 4b v rozsahu do g3
 • tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord v přímém pohybu, rozloženě a v obratech po čtyřech
 • tři cvičení např. ze školy F. Demnitze (3. a 4. díl), 66 etud J. Kratochvíla apod.
 • přednesová skladba dle vlastního výběru zpaměti

Hra na saxofon (klasický)

 • stupnice durové a mollové do 4# a 4b v rozsahu do f3
 • tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord rozloženě a v obratech po čtyřech
 • 2 etudy rozdílného charakteru z výběru etud následujících skladatelů: např. Marcel Mule, Hyacinthe Klosé, Guy Lacoure, Tadeusz Hejda nebo Rudolf Gruber
 • přednesová skladba dle vlastního výběru v rozsahu 5 minut

Hra na saxofon (jazzový)

 • stupnice durové a mollové do 4# a 4b v rozsahu do f3
 • tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord rozloženě a v obratech po čtyřech
 • 2 etudy rozdílného charakteru, z toho 1 jazzovou (Lennie Niehaus), z výběru etud následujících skladatelů: např. Marcel Mule, Hyacinthe Klosé, Guy Lacoure, Tadeusz Hejda nebo Rudolf Gruber
 • 1 jazzový přednes (standard) s ukázkou krátké jazzové improvizace
 • hra z listu

Hra na fagot

 • stupnice durové a mollové do 4# a 4b
 • tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord v přímém pohybu a v obratech po čtyřech
 • tři etudy dle vlastního výběru (Pivoňka, Weisenborn apod.)
 • přednesová skladba dle vlastního výběru zpaměti

Ve výjimečných případech lze hudební vyspělost a potřebné předpoklady prokázat i na jiném dechovém nástroji (kromě zobcové flétny).

 

Hra na zobcovou flétnu

 • zvládnutí hry na sopránovou a altovou flétnu v celém rozsahu nástroje
 • stupnice durové a mollové do 3# a 3b. Tónický kvintakord, dominantní septakord a zmenšený septakord
 • 1-2 etudy (např. A. Davis, H. M. Linde, F. Bruggen) a 1 skladba (téma + variace) od J. v. Eycka ze sbírky Der Fluyten Lust-hof či jiná skladba z období raného baroka
 • barokní sonáta (např. B. Marcello, G. Ph. Telemann, J. Ch. Pepusch, A. Corelli, J. B. Loeillet apod.)
 • jedna skladba nebo část cyklické skladby autora 20. až 21. století
 • podmínkou je jedna skladba (věta) zpaměti
Přihlášení