Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Požadavky k talentové zkoušce – lidové nástroje

Autor: admin

Hra na akordeon

 • stupnice durové i mollové rovným pohybem i protipohybem, legato i staccato v rozsahu dvou oktáv, akordy tříhlasé harmonicky i melodicky, legato i staccato v malém rozkladu
 • dvě etudy různého charakteru na úrovni Czerného op. 849 nebo op. 299. Hra zpaměti není podmínkou
 • jedna polyfonní skladba barokního období (např. J. S. Bach: Malá preludia a fugety). Hra zpaměti není podmínkou
 • jedna nebo více skladeb dle vlastního výběru, nejlépe z různých stylových období (vhodná je původní kompozice pro akordeon). Hra zpaměti je podmínkou

Hlavní důraz je kladen na celkovou hudebnost kandidáta a jeho fyziologické předpoklady. Komise se případně přesvědčí o kandidátově pohotovosti ve hře z listu, znalosti hry lidových písní a schopnosti jednoduché improvizace.

 

Hra na kytaru

 • jednohlasé stupnice durové i mollové ve dvou až třech oktávách. Kadence durové i mollové (rozloženě i harmonicky)
 • dvě etudy klasických autorů (Aguado, Diabeli, Carcassi, Sor, Giuliani, Carulli, Legnani apod.), jedna až dvě etudy moderní (Obrovská, Bárta, Brouwer apod.)
 • výběr přednesových skladeb autorů různých slohových období, nejlépe jedna z období renesance nebo baroka, další z období klasicismu, doporučujeme též zařadit jednu skladbu autorů 20. století (např. Truhláře, Obrovské, Bárty, Raka, Brouwera aj.)
 • hra z paměti je podmínkou u přednesové literatury
 • hlavní důraz je kladen na celkovou hudebnost kandidáta a jeho fyziologické předpoklady
 • doporučuje se hra nehty
 • komise se případně přesvědčí o kandidátově pohotovosti ve hře z listu a jeho znalosti hry lidových písní i jejich doprovodů

Hra na bicí nástroje

Malý buben

 • rytmická stupnice 1-2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2-1
 • dvě etudy dle vlastního výběru z níže uvedených škol s předvedením dynamiky, víření a přírazů
 • H. Knauer, J. Tuzar, M.Veselý
 • hra z listu

Souprava bicích nástrojů

 • výběr Cvičení „předražených“ not (rock i swing), M. Veselý: Bicí nástroje v orchestru
 • jedna etuda dle vlastního výběru, M. Veselý: Etudy pro soupravu bicích nástrojů

Tympány

 • výběr jedné etudy nebo přednesové skladby alespoň na dva tympány, zapsané v notách, dle vlastního výběru
 • ladění tympánů podle předem zahraného tónu na klavír

Xylofon (marimba, vibrafon)

 • stupnice durové a mollové do 3 křížků a 3 béček, rozklady akordů
 • výběr jedné etudy z níže uvedené literatury nebo libovolná přednesová skladba či transkripce na jeden z výše uvedených nástrojů, zapsaná v notách, popřípadě s doprovodem klavíru

P. Šprunk: Etudy na xylofon
S. Hojný: Etudy na xylofon
M. Goldenberg: Škola hry na xylofon

 

Další požadavky

 • Předvedení hry na nějaký další melodický nástroj (klavír, flétna, kytara atd.)
 • Notový materiál je zájemcům k dispozici u pedagogů bicího oddělení.
Přihlášení