Kotva
Maturity
 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Požadavky k talentové zkoušce – skladba a dirigování

Autor: admin

Skladba

1. Část písemná (společná)

 • sluchový diktát:
  a) zápis předehraných izolovaných tónů bez rytmu s udáním výchozího tónu
  b) zápis předehraného melodicko-rytmického hudebního útvaru (např. téma ze známé skladby)
 • zápis libovolné lidové písně bez pomoci nástroje
 • harmonizace zapsané písně (alespoň pomocí značek T, S, D)
 • vytvoření druhého hlasu k zapsané melodii
 

2. Část ústní (individuální)

 • prezentace vlastních skladeb (čitelné partitury, popř. nahrávky)
 • základní orientace v hudbě 20. století (významní skladatelé, kompoziční metody, hudební směry)
 • zjištění úrovně interpretačních dovedností (připravit si nejméně jednu skladbu na klavír, popř. jiný nástroj)
 

Doporučená literatura

Miloš Navrátil: Nástin vývoje evropské hudby 20. století (Ostrava: Montanex 1993)

 

Dirigování

Sluchové předpoklady

 • zkouška probíhá písemně, formou sluchového diktátu
  a) zápis předehraných izolovaných tónů bez rytmu s udáním výchozího tónu
  b) zápis předehraného melodicko-rytmického hudebního útvaru (např. téma ze známé skladby)

Manuální předpoklady

 • znalost základních taktových schémat (2/4,3/4, 4/4, 6/4)
 • dirigování připravené 1 skladby ze sborového cyklu A. Dvořáka „V přírodě“ a 2 kontrastních vět ze symfonie J. Haydna nebo W. A. Mozarta dle výběru uchazeče
 • hodnotí se hlavně schopnost vyjádřit dirigentským projevem dynamiku, artikulaci, výraz ap.
 • dirigentský výkon proběhne u klavíru - je třeba donést 1 notový exemplář pro korepetitora!

Hra na klavír:

 • přednes 1 – 2 skladeb dle výběru a hráčské úrovně kandidáta

Další požadavky:

 • prokázání náležitého přehledu v symfonické, případně operní literatuře od vrcholného baroka po 20. století
Přihlášení