Školská rada


Školská rada, obecné informace

 

Školská rada při Konzervatoři v Teplicích byla zřízena rozhodnutím Ústeckého kraje, který dne 15.6.2005 vydal Zřizovací listinu školské rady, Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 pod č.j. ŠR 61/2005.

Součástí zřizovací listiny je Volební řád školské rady.

Počet členů školské rady byl stanoven na 6 členů.

 

Na základě výsledků řádných voleb pracuje v období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024 školská rada ve složení:

 

1.     MgA. Jana Černohouzová, Ph.D.   - za pedagogické pracovníky

2.     MgA. Roman Pallas                          - za pedagogické pracovníky

3.     Ing. Klára Kyselovičová                   - za zřizovatele

4.     Mgr. Jiří Nekuda                              - za zřizovatele

5.     Kristýna Jarošová                - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

6.     Šimon Přibyl                        - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Konání řádných voleb do Školské rady

 

Vážení rodiče, vážení žáci, vážení pedagogičtí pracovníci,

 

v souladu s ust. § 167, odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem ŠR vydaným RÚK usnesením č. 055/50R/2018 dne 3.10.2018, je ředitel konzervatoře povinen, po skončení funkčního období členů, zajistit řádné volby do Školské rady.

 

V řádných volbách budou voleni dva členové Školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členové Školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci, to na dobu do konce tříletého funkčního období.

 

Žádám Vás o spolupráci při výběru kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků pro 1. kolo voleb, které se bude konat v pondělí 14. června 2021, tak, že do této doby vhodíte Vaše návrhy do zapečetěné volební urny v kanceláři studijního oddělení nejpozději do 14,00 hod (zákonní zástupci nezletilých žáků mohou případně poslat vyplněný formulář na studijní oddělení do určeného data poštou, nebo e-mailem na boudnikova@konzervatorteplice.cz ). 

 

 

Školská rada (s platností od 1.6.2018)

Ve dnech 16. dubna 2018, 3. května 2018 a 28. května 2018 se uskutečnily řádné volby členů do školské rady
konzervatoře za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků/zletilé žáky školy pro funkční období
od 1.6.2018 do 31.5.2021.
 

Za zástupce z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni jako členové školské rady tito dva kandidáti:

1)      Havlová Jitka
2)      Kováříková Alena

Za zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků/zletilých žáků školy byli ředitelkou školy jmenováni jako
členové školské rady tito dva kandidáti:

1)      Königová Sára
2)      Musil Jan


Dokumenty ke stažení

_____________________________________________________________________________________

Školská rada (s platností od 1. 6. 2015 do 31.5.2018)

Členové jmenovaní zřizovatelem: 1) Ing. Klára Kyselovičová; 2) Paní Jiřina Němcová

Členové volení pedagogy: 1) Roman Pallas; 2) Jitka Havlová

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků/zletilými žáky: 1) Tomáš Borl; 2) Eva Andělová 


Dokumenty ke stažení

Jednací řád školské rady (Velikost: 1.7 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 12-11-2015 (Velikost: 917.91 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2017 (Velikost: 664.1 kB) 

Zápis ze schůzky Školské rady 21-05-2018 (Velikost: 202.79 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 19-06-2018 (Velikost: 1.02 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 13-11-2018 (Velikost: 264.46 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 18-06-2019 (Velikost: 1.04 MB)

Zápis ze schůzky Školské rady 22-10-2019 (Velikost: 314.76 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 09-11-2021 (Velikost: 435.94 kB)

Zápis ze schůzky Školské rady 06-06-2022 (Velikost: 465.82 kB)

 

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.