PhDr. Jitka Neumann Žižková , Ph.D.

Zástupce ředitele
vedoucí oddělení hudebně-teoretických předmětů
Náplň práce: Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Dějiny kultury, Současná hudba, Korepetice a studium úloh


PhDr. Jitka Neumann Žižková, Ph.D. (1963) vystudovala v letech 1979 - 1985 Konzervatoř v Teplicích (hlavní obor hra na klavír), absolvovala prací “Česká obrozenecká píseň první poloviny 19. století” a koncertem s Janáčkovým cyklem “Po zarostlém chodníčku” (1. řada). V roce 1994 ukončila stadium musikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, (zaměření diplomové práce: “Kancionál literátského bratrstva v Teplicích z roku 1566”), na téže fakultě pokračovala i postgraduálním studiem, které dokončila v roce 2007 (disertační práce: “Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské hory”).

V rámci svého profesionálního působení poznala všechny tři stupně uměleckého hudebního vzdělávání (ZUŠ Chabařovice, Neštěmice: učitelka hry na klavír a hudební nauky, v letech 2003–2006 odborná asistentka na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem: Didaktika hudební výchovy, Hudební recepce, Hudební psychlogie a od roku 2002 dosud učitelka hudebně-historických předmětů, dějin kultury, aj.). Je autorkou několika odborných článků, zatím posledním vydaným textem byl hudební komentář v rámci spolupráce na vzniku katalogu Regionálního muzea v Teplicích k oslavám výročí upálení Mistra Jana Husa (2015).Email: zizkova@konzervatorteplice.cz
Telefonní číslo: 728 780 066
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.