Martin Beneš


Náplň práce: Hlavní obor hoboj, Komorní a souborová hra, Výroba a úprava strojků, Hra z listu a studium orchestrálních partů


Mgr. Martin Beneš

- Hře na hoboj se věnoval od roku 1989 pod vedení Tomáše Halamy na ZUŠ Neštěmice

- Od roku 1993 pokračoval ve studiích na konzervatoři v Teplicích, kterou ukončil absolutoriem

- Ve studiích pokračoval dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně do roku 2004, kdy úspěšně absolvoval s vyznamenáním

- Téhož roku nastupuje jako pedagog hry na hoboj a anglický roh na Konzervatoř v Teplicích, kde působí dodnes

- V průběhu let 2005 – 2014 vyučuje hru na hoboj na ZUŠ Neštěmice a ZUŠ Teplice

- Od roku 2005 je sólo hobojistou orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem

- Během své hudební praxe spolupracoval s významnými českými orchestry (Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Filharmonie Zlín, Symfonický orchestr FOK, Czech Virtuosi a další) s nimiž vystupoval na koncertech v Čechách i zahraničí (USA, Japonsko, Čína, Omán a další)

- V roce 2015 spolupracoval při natáčení profilového CD Thajské filharmonie v Bangkoku

- V roce 2017 se jako lektor hry na hoboj zúčastnil projektu Sommer-Philharmonie Chemnitz

- Je členem a spoluzakladatelem Dechového kvinteta 4+1

- V současné době je také členem Severočeské filharmonie na pozici sólo hobojistyEmail: benes@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.