Mgr. Roman Dietz


Náplň práce: Základy hudebního managementu


Mgr. Roman Dietz (* 1964) pochází z Nového Boru, kde začal hrát na housle v 6 letech ve třídě Vladislava Herajna. Je absolventem Konzervatoře v Teplicích obor housle u prof. Dagmar Zárubové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem oboru hudební management a oboru učitelství hudební výchovy pro střední školy. V roce 1983 založil Českolipský komorní orchestr, složený převážně ze studentů teplické konzervatoře, se kterým absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí a zároveň působil mnoho let v Českolipském komorním sboru. V letech 1985-1987 absolvoval základní vojenskou službu na místě koncertního mistra Symfonického orchestru VUS Tábor a primária smyčcového kvinteta. Profesionální uměleckou dráhu zahájil v Karlovarském symfonickém orchestru a od roku 1988 nastoupil v Severočeské filharmonii Teplice na místo zástupce koncertního mistra. V roce 1989 spoluzaložil soubor Archi con flauto, složené z koncertních mistrů a vedoucích skupin teplické filharmonie a působil v různých komorních souborech, se kterými absolvoval více jak 3 000 koncertních vystoupení po celé Evropě. V roce 1997 založil koncertní agenturu a zahájil pořádání pravidelných koncertních sezón na zámku v Trmicích. Věnoval se i pedagogické činnosti jak na ZUŠ, tak i na Konzervatoři v Teplicích. V roce 2000 byl jmenován ředitelem Severočeské filharmonie Teplice. Od roku 2005 je prezidentem Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, dále je členem Rady Asociace hudebních festivalů ČR, členem Prezidia České hudební rady a Unie zaměstnavatelských svazů ČR a v letech 2006-2008 byl předsedou komise pro udílení Cen Ministerstva kultury ČR v oblasti hudba. Kromě uvedených funkcí se nadále věnuje aktivnímu hraní v různých komorních souborech, publikační činnosti, pořádá pravidelný cyklus výchovných koncertů pro základní školy, vyučuje hudební management na Konzervatoři v Teplicích a management a marketing kulturních institucí na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Email: dietz@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.