MgA. Ondřej Lébr


Náplň práce: Hlavní obor housle, Interpretační seminář, Dějiny a literatura smyčcových nástrojů


Ondřej Lébr kromě absolutoria Pražské konzervatoře (prof. J. Nováková) a HAMU v Praze (prof. P. Messiereur) dokončil díky stipendijní podpoře „Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97“ v letech 2000 – 2005 postgraduální a prestižní mistrovské studium na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Webera (prof. I. Ženatý). Několikrát vystoupil na pozvání bývalého prezidenta ČR Václava Havla v Míčovně Pražského hradu a na zámku v Lánech.

Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA (M.M.C., Parma Records) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos. V roce 2008 vyšla v jeho revizi a interpretaci notová publikace „J.F. Mazas - Études spéciales op.36/1 s  dokomponovaným hlasem druhých houslí Josefa Micky“, na níž se s Ondřejem Lébrem kromě čtyřech mladých houslistů podílel i legendární český houslista Josef Suk.

Se svou ženou Janou Lébrovou působí ve Spohrově houslovém duu, se kterým pro Český rozhlas natočili komplet Koncertantních duet L. Spohra op.67 a Grand duo od téhož autora.

Ondřej Lébr je i uměleckým vedoucím komorního ensemblu Arti Allegre. Tento soubor vystoupil m.j. v listopadu 2017 v rámci prestižního koncertního cyklu v německém Landshutu.

Je také zakládajícím členem Kalabisova klavírního tria spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou a violoncellistou Lukášem Polákem. Ondřej Lébr v minulosti vystupoval s řadou výrazných uměleckých osobností - s  Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Kateřinou Englichovou, Janou Bouškovou.

Pedagogicky také působí na Gymnáziu a Hudební škola hl. města Prahy a v ZUŠ v Dolních Břežanech.             

Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. V roce 2018 založil úspěšný koncertní cyklus „Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech“.

Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.

Zastává funkci předsedy výboru Via musica ad beatum z.s.Email: lebr@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.