MgA. Radovan Skalický


Náplň práce: Hlavní obor fagot, Komorní a souborová hra, Studium orchestrálních partů


MgA. Radovan Skalický

- Začínal se hrou na fagot u Václava Hubálka v Liberci

- V roce 2006 absolvoval Konzervatoř v Teplicích (třída Mgr. Jiřího Spěváka) formou veřejného koncertu se SČF Teplice

- Vystudoval HAMU v Praze ve třídě prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla, studium zakončil v r. 2011 jak samostatným recitálem, tak vystoupením s orchestrem v rámci koncertního cyklu „Ti Nejlepší“

- Působil v orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci (2007 – 2015) a orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem (2011 – 2017)

- V současnosti je členem skupiny fagotů Severočeské filharmonie Teplice (od r. 2012)

- Od roku 2009 vyučuje na konzervatoři v Teplicích nejdříve ve spolupráci s Mgr. Jiřím Spěvákem, posléze samostatně

- Účastnil se úspěšně několika hudebních soutěží (Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR, Stipendijní soutěž Yamaha, Pražské Jaro) a interpretačních kurzů (R. Minasi, T. Františ, P. Gallois)

- Intenzivně se věnuje komorní i sólové činnosti doma i v zahraničí (Trio Conspiratio, Duo Trinitas, Dechové kvinteto 4+1, sólové i komorní projekty v rámci SČF Teplice)

Web: www.conspiratio-trio.czEmail: skalicky@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.