Mgr. Václav Bůžek

vedoucí oddělení kytar
Náplň práce: Hlavní obor skladba, Hlavní obor kytara, Harmonie, Kontrapunkt, Kompoziční metody 20. století, Seminář hudební teorie, Praxe ovládání hudebního software, Počítačové technologie v hudbě


Mgr. Václav Bůžek (narozen 29. 12. 1956 v Liberci)

Vystudoval nejprve střední průmyslovou školu elektrotechnickou v oboru měřící a automatizační technika. Láska ke kytaře jej poté přivedla na pražskou konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1983 ve třídě prof. Jiřího Jirmala. Poté vyučoval sedm let hru na kytaru a později také hudební teorii na dnes již zrušené Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Tam se setkal s prof. Stanislavem Jelínkem, jenž jej soukromě školil v oboru kompozice, což vyústilo v přijetí na JAMU do Brna, kterou absolvoval v roce 1995 ve třídě Prof. Aloise Piňose. V roce 1989 nastoupil jako vyučující hudební teorie a později i skladby na teplické konzervatoři, kde působí dodnes.

Kromě vlastní řídící a pedagogické práce aktivně komponuje, zpracovává nové pojetí výuky hudební teorie a ujal se úkolu vytvořit metodiku výuky skladby, kterou hodlá založit na výsledcích vlastních zkušeností v tomto oboru. Uváděním svých skladeb se aktivně zapojuje do hudebního života regionu, jeho skladby a skladby jeho žáků zaznívaly na koncertech Sasko-českého hudebního festivalu, z nichž některé natáčel Český rozhlas. Hudební spolupráce s duchcovským ekologicko-výtvarným sympoziem „Vznášení nad krajinou“ a jeho čelnou představitelkou, básnířkou a aktivistkou Mgr. Věrou Bartoškovou, vede k realizaci řady akcí. Skladatelská třída Mgr. Bůžka pořádá pravidelné koncerty premiérových skladeb, plodnější a zdatnější žáci mívají i vlastní autorské koncerty. Na AMU a JAMU byla již přijata celá řada jeho žáků. Asi nejúspěšnějším z nich je mladý skladatel Michal Nejtek, který se již prosadil i ve světě. V roce 2000 se Václav Bůžek a jeho skladatelská třída zapojili do programu Českého rozhlasu hodinovým živým koncertem v rámci projektu „Vltava Live“. Skladby tehdy zdařile interpretovali žáci školy a školní orchestr pod vedením Mgr. Jana Valty. Český rozhlas také odvysílal Bůžkovy elektroakustické hudebně-zvukové koláže. Posledním velkým premiérovým uvedením byla realizace symfonie Atlantis (2007) v podání Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Tomáše Koutníka a Koncert pro klavír a orchestr (2011) se sólistou Filipem Hořínkem a Severočeskou filharmonií za řízení Charlese Olivieri-Munroe.

Partitury skladeb Václava Bůžka s možností tisku a poslechu lze nalézt na webové adrese:

http://www.scoreexchange.com/search?composer=Buzek

Publikování na tomto serveru přineslo Václavu Bůžkovi řadu zahraničních premiér např. ve Venezuele (Trio pro flétnu, fagot a perkusionistu), Austrálii (Suite per Collegium flautini), Belgii (Per oboe), Holandsku (Sonáta pro čtyřruční klavír), Brazílii (symfonie Atlantis), USA a jinde.

 

Žáci přijatí na VŠ v oboru skladba:

AMU: Michal Nejtek, Roman Pallas, Tomáš Pospíšil, Jan Trojan, Jan Dušek, Petr Hora, Jakub Rataj

JAMU: Jan Kavan, Petra Machková, Barbora Brejšová

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: Michael PinkasEmail: buzek@konzervatorteplice.cz
Telefonní číslo: +420 607 166 749
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.