Mgr. Jitka Kubíková

školní metodik prevence sociálně-patologických jevů
Náplň práce: Povinný klavír, Pedagogika, Psychologie, Didaktika


Mgr. Jitka Kubíková

Vzdělání:

- Konzervatoř, Teplice – obor klavír (ve třídě Prof. Kamila Pavlíka a Norberta Říhy, absolv. 1982)

- FF UK v Praze – studijní program Pedagogika (profilace Pedagogika pro SŠ)

- V rámci DVPP certifikáty: Osvědčení pro funkci ŠMK (2010), Osvědčení školního metodika prevence sociálně patologických jevů (2010); certifikáty z kurzů a školení v oblasti sociálně – pedagogického poradenství a z pravidelné účasti na kurzech metodiky klavírní hry (Týn n. Vlt., Litvínov, Ústí n. L.)

Pedagogické působení:

- V letech 1981- 1996 na ZUŠ v Jirkově a Chomutově (klavír, PHV a HN)

- Od roku 1995 na konzervatoři v Teplicích (Povinný klavír, pedagogické předměty)

- Od roku 2014 na UJEP Ústí n. L. (Hudební psychologie)

Současné zaměření (oblasti profesního sebevzdělávání a aktuálního zájmu):

- Psychologie, hudební psychologie

- Problematika hudebního vzdělávání žáků se specifickými poruchami učeníEmail: kubikova@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.