Mgr. Jan Valta

dirigent školního orchestru
Náplň práce: Hlavní obor dirigování, Korepetice a studium úloh, Hra na klavír (KDS), Hra partitur a klavírních výtahů, Komorní hra, Sborová a orchestrální literatura, Ansámblový zpěv, Metodika a praxe řízení hudebních těles, Řízení sborů, souborů a ansámblů, Základy dirigování a řízení sboru


Mgr. Jan Valta (nar. 17. března 1948 v Kladně) studoval na pražské konzervatoři (1963–1969) obor klavír u prof. F. Černocha a obor dirigování u prof. F. Hertla. V roce 1968 získal 1. cenu a titul laureáta ve Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové. V letech 1969–1974 studoval na AMU v Praze obor dirigování u prof. Bohumíra Lišky a Aloise Klímy. Studium zakončil absolventským koncertem s Orchestrem hlavního města Prahy FOK na podzim 1974. Od roku 1968 do roku 1972 působil jako korepetitor a koncertní klavírista Dětského pěveckého sboru čs. rozhlasu, se kterým absolvoval množství koncertů u nás i v zahraničí (Švédsko, Norsko, Itálie, Maďarsko) a realizoval řadu nahrávek pro český rozhlas i zahraniční rádia. 

V letech 1972–1976 byl hudebním režisérem čs. rozhlasu v Praze. Od roku 1976 působí jako dirigent Státního komorního orchestru v Žilině a jako jeho šéf od roku 1983. S tímto tělesem uskutečnil desítky koncertů doma i v cizině (Itálie, Španělsko, V. Británie, Tunisko, Německo, SSSR, Polsko a Bulharsko) a natočil řadu snímků pro čs. rozhlas, televizi a gramofonovou firmu OPUS.  

Pravidelně vystupoval na BHS, Týdnech nové slovenské tvorby a na Pražském jaru. Jako hostující dirigent se představil v Itálii, Finsku, Polsku, SSSR a na Kubě. Spolupracoval s FOK, Moravskou filharmonií Olomouc, Karlovarským symfonickým orchestrem, Plzeňským rozhlasovým orchestrem, Sukovým komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, Komorní filharmonií České Budějovice, Košickou filharmonií a dalšími. 

Spolupráce s našimi i zahraničními sólisty: Igor Oistrach, Michail Chomicer, Natalia Sachovska, Zuzana Růžičková, Jindřich Jindrák, Václav Hudeček, Saša Vectomov, Jiří Stivín, Milan Zelenka, Sergej Kopčák, Peter Mikuláš, Štefan Margita. Po rozdělení Československa se vrátil zpět do Čech poté, co na Slovensku působil 16 let. Od té doby se věnuje převážně pedagogické činnosti na Konzervatoři v Teplicích, kde působí jako profesor dirigování a korepetice. Se Symfonickým orchestrem konzervatoře absolvoval řadu vystoupení u nás i v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Holandsko). S tímto tělesem v roce 1996 natočil CD s díly W. A. Mozarta a A. Dvořáka.Email: valta@konzervatorteplice.cz
Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.