Mistrovské kytarové kurzy teplické konzervatoře

Vloženo: 3.12.2022 | Autor: doskocil | Zobrazeno: 356x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích Vás srdečně zve na letní Mistrovské kytarové kurzy, které se uskuteční ve dnech 15. - 22. července 2023 v prostorách školy. Lektory kurzů budou vynikající profesionálové z řad pedagogů konzervatoří a vysokých škol z České republiky a Slovenska. Odborným garantem kurzů je pedagog a vedoucí kytarového oddělení teplické konzervatoře Mgr. Václav Bůžek.

Proč byste k nám do Teplic měli přijet?

V České republice v současné době neprobíhají téměř žádné mistrovské kurzy ve hře na kytaru, jejichž cílovou skupinou by byli budoucí profesionálové (či hudebně poučení laici) z řad žáků základních uměleckých škol. Těm by naši lektoři rádi představili kytaru jako sólový nástroj s možností jeho zapojení do komorních souborů či jako součást většího ansámblu. 

 

Vítáme samozřejmě také bývalé žáky ZUŠek či současné posluchače konzervatoří.

 

Oproti jiným kurzům Vám garantujeme (kromě dalších aktivit – viz níže), přesně určený počet individuálních konzultací, během nichž se budou lektoři (dle Vašeho výběru) věnovat pouze Vám.

 

Rádi Vám teplickou konzervatoř představíme jako moderní vzdělávací instituci, jejíž skvělí pedagogové Vás ujistí, že Vám naše škola má co nabídnout. 

 

Navíc strávíte týden v Teplicích, nádherném lázeňském městě v podhůří Krušných hor.

Lektoři individuálních konzultací hry na kytaru:

Počet individuálních konzultací je omezen na maximálně dvě konzultace u každého z lektorů, svých 7 hodin si proto v přihlášce „namícháte“ minim. u 4 lektorů (případně 5 hodin u 3 lektorů).

Kurzovné, poplatky za ubytování a přihláška:

 • Aktivní účastník: 5500,- Kč (7 individuálních lekcí) nebo 4000,- Kč (5 individuálních lekcí)
 • Pasivní účastník: 3000,- Kč
 • Nocležné 1 osoby na domově mládeže: 3200,- Kč (pozn.: pouze jako balíček za celý pobyt, tj. 9 nocí, úhrada za nevyužitý nocleh se nevrací) 

Seznamte se, prosím, se stornopodmínkami kurzovného a ubytování na DM!

 

Pozn.:

 • Kurzy proběhnou v hlavní budově školy, Českobratrská 862/15, Teplice
 • Ubytování je k dispozici na domově mládeže teplické konzervatoře cca 1 minutu chůze od školy (Chelčického 6, Teplice), ve dvou– až čtyřlůžkových pokojích, společná soc. zařízení a toalety na chodbě (po rekonstrukci)

Upozornění: Vezměte, prosím, na vědomí, že v domově mládeže je možný pouze ohřev jídla, drobná příprava. Nikoli plnohodnotné vaření.

Aktivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů účastní s vlastním hudebním nástrojem ve dnech 15. - 22.7.2023.
 • má nárok na 5 nebo 7 individuálních konzultací v trvání 45 minut s lektory kurzů dle vlastního výběru
 • se zúčastní zpravidla jedné konzultace denně, nebude-li domluveno jinak.
 • může mít v případě zájmu více lekcí v jeden den. Celkový počet lekcí v kurzu se nezvýší. Vždy však dle předchozí domluvy a s ohledem na aktuální situaci a možnosti organizátora.

Pasivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů neúčastní s vlastním hudebním nástrojem a nedostává vlastní individuální konzultace, ale může se zúčastnit jakékoli konzultace jiného účastníka, a to po celou dobu kurzů. Též se účastní doplňkových aktivit.

Ve výjimečných případech má lektor právo individuální konzultaci s aktivním účastníkem prohlásit za uzavřenou, v takovém případě se pasivní účastník zúčastní jiné probíhající hodiny.

Semináře a další doplňkové aktivity v rámci mistrovských kurzů (v rámci kurzovného):

 • Součástí mistrovských kurzů bude koncert lektorů a rovněž závěrečný koncert účastníků.
 • V rámci kurzů budou též probíhat hromadné přednášky a semináře.

Dále:

 • Lekce komorní hry dle domluvy organizátora s účastníky kurzů, povede Eliška Dedková, DiS.
 • Odpolední bloky (90 minut) souborové hry (kytarový orchestr), povede Bohdana Sanktusová, dipl. um.
 • Účastníci mistrovských kurzů obdrží certifikát o účasti.

Přesný harmonogram a obsah seminářů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.

Obecné podmínky účasti:

1) Účastníci i doprovod se mistrovských kurzů účastní na vlastní zodpovědnost.

 

2) Mistrovských kurzů se účastní:

 • zletilé osoby
 • nezletilé osoby ve věku 15 let a starší: s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby) nebo samostatně na základě písemného povolení zákonného zástupce včetně souhlasu s případným lékařským ošetřením.
 • nezletilé osoby mladší 15 let: výhradně s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby), a to po celou dobu pobytu.

3) Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí stravu.

 

4) Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí dopravu na místo kurzů ani zpět.

 

5) Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni po celou dobu dodržovat pokyny organizátora, chovat se s respektem k ostatním účastníkům kurzů.

 

6) Účastníci ani doprovázející osoby nesmí svým chováním a jednáním ohrozit bezpečnost vlastní ani jiných osob.

 

7) Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat závazná pravidla pro pobyt v budovách školy a též ubytovací řád domova mládeže, pokud jsou v něm ubytovány.

 

8) Organizátor si vyhrazuje právo účastníka z kurzů – v případě závažného porušení výše uvedených pravidel – bez náhrady vyloučit.

 

9) Každý účastník bude při příjezdu písemně seznámen s pravidly pro pobyt a ubytovacím řádem domova mládeže a svým podpisem stvrdí, že daným pokynům rozumí a v plném rozsahu je bude respektovat.

 

Elektronickou přihlášku naleznete zde, termín uzávěrky bude upřesněn (s předstihem minim. 1 měsíc).

Zde si stáhněte propagační leták mistrovských kurzů (Velikost: 967.78 kB).

 

 

NA SHLEDANOU V POLOVINĚ ČERVENCE V TEPLICÍCH – MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.