Přípravný kurz hudební teorie, intonace a sluchové analýzy

Vloženo: 30.10.2023 | Autor: doskocil | Zobrazeno: 567x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích otevírá tradiční přípravný kurz hudební teorie, intonace a sluchové analýzy, který se uskuteční v sobotu 25.11.2023 (skupinová výuka), případně pro zájemce též v prvním lednovém víkendu (individuální konzultace). Kurz vedou vyučující hudební teorie teplické konzervatoře MgA. Roman Pallas a Mgr. Jiří Knotte.

Hromadný (listopadový) kurz bude realizován ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním, s přestávkou na oběd):

  • 9:00 – 12:00 hod.             VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA
  • 13:00 – 16:00 hod.           INTONACE A SLUCHOVÁ ANALÝZA

dle počtu zájemců mohou být otevřeny dvě skupiny, v tom případě bude ve druhé skupině pořadí probíraných tematických oblastí opačné.

  

Termín kurzu:

  • sobota 25.11.2023: hromadný kurz (max. 20 účastníků v učebně), maximální kapacita 40 účastníků
  • + sobota 6.1.2024 nebo neděle 7.1.2024*: možnost konzultační schůzky pouze pro účastníky, kteří se zúčastnili 1. termínu (individuální konzultace v rozsahu 55 minut, sloužící k ověření či prohloubení dříve probraných znalostí a dovedností), maximální kapacita 28 účastníků 
  • * lednový nedělní termín individuálních konzultací bude spuštěn po vyčerpání kapacity sobotního termínu, případné rozdělení do termínů lednových konzultací bude zájemcům sděleno s předstihem

Lektoři:

  • Mgr. Jiří Knotte, vyučující hudební teorie a dirigování na Konzervatoři v Teplicích
  • MgA. Roman Pallas, vyučující hudební teorie a skladby na Konzervatoři v Teplicích 

Cena: 

  •  600,- Kč za účastníka, který se zúčastní pouze hromadného kurzu
  • 1200,- Kč za účastníka, který se zúčastní hromadného kurzu i individuální konzultace

Zájemce se na kurz přihlásí elektronicky zde, faktura mu bude zaslána mailem.

 

Hromadný kurz (či individuální konzultační hodina) se uskuteční, pokud bude minimální počet zájemců v daném dni alespoň 5 osob. 

 

Zde si stáhněte propagační leták. (Velikost: 155.77 kB)

 

Obsah kurzu:

 

Všeobecná hudební nauka

 

1. NOTY

- hudební abeceda (diatonická řada - vyjmenování vzestupně i sestupně od různých tónů)

- orientace v notovém zápisu (notová osnova, klíče, takty, plynulé čtení not)

- základy notografie (správný zápis klíčů, různých notových výšek a hodnot, nožičky, praporky, trámce, vzdálenosti)

 

2. ORGANIZACE TÓNOVÝCH VÝŠEK - DUROVÉ A MOLLOVÉ TÓNINY / STUPNICE

- definice tóniny, stupnice

- stavba stupnic durových a mollových (tetrachordy, citlivý tón)

- hlavní stupně v tónině

- předznamenání, kvintový kruh

- enharmonická záměna

 

3. INTERVALY

- výčet a charakteristika základních intervalů (1-8)

- možné postupy při tvorbě intervalů od zadaných tónů

- rozpoznávání intervalů, jejich enharmonická záměna s jinými intervaly

- seznámení s intervaly odvozenými (podle zájmu a možností)

 

4. AKORDY

- kvintakord (definice, druhy, stavba)

- obraty kvintakordu (stavba, možné postupy při tvorbě od zadaného tónu)

- D7 (definice, stavba)

- kvintakordy a D7 v tónině, akordy na hlavních a vedlejších stupních

 

5. DALŠÍ OBECNÉ ZNALOSTI

- tempová označení

- dynamika, agogika

 

 

Intonace a sluchová analýza

 

Cílem semináře intonace a sluchová analýza je seznámení s požadovanou látkou, její vysvětlení a procvičení, podání návodu a doporučení. Dle počtu účastníků bude kladen důraz na individuální práci, upevňování správných a odstraňování chybných návyků, osobní konzultaci. 

 

Témata:

- úvod do intonace (význam, obsah, volné tvoření tónu, přenášení tónu)

- intervaly (nápěvková metoda, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza)

- stupnice (intonace, volné nástupy a pohyb na stupních, intonace dle notového zápisu, sluchová analýza) 

- akordy (intonace intervalová i tonální, opěrné písně a pomůcky, sluchová analýza)

- rytmus (základní principy, reprodukce, zápis)

- intonace dle notového zápisu (tonální a intervalová metoda, zápis melodie)

- obecná doporučení ověřených postupů, individuální rady a doporučení

 

Kontaktními osobami jsou

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.