PopArt Stage 2023

Vloženo: 2.6.2023 | Autor: doskocil | Zobrazeno: 725x | Zatím neupraveno
Konzervatoř v Teplicích pořádá 2. ročník soutěžní přehlídky středních a vyšších odborných uměleckých škol a hudebních gymnázií ČR v populárním zpěvu POPART STAGE TEPLICE.

PopArt Stage Teplice 2023

 

Uzávěrka přihlášek do soutěže PopArt Stage se posouvá na

pátek 6. října 2023

 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

A HUDEBNÍCH GYMNÁZIÍ V POPULÁRNÍM ZPĚVU

 

Soutěže se mohou zúčastnit sólisté – zpěváci ve věku 15–29 let včetně.

 

Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií (rozhodující je věk soutěžícího k 27. listopadu 2023)

 • 1. kategorie: 15 – 18,99 let
 • 2. kategorie 19 – 21,99 let
 • 3. kategorie 22 – 29,99 let

 

Soutěž je dvoukolová, repertoár pro první kolo (výběrové – zaslání videonahrávky) i druhé kolo (naživo v Teplicích) je totožný.

Nejúspěšnější soutěžící budou mít možnost zazpívat si na hudebním galavečeru s Big bandem teplické konzervatoře či kapelou T. K. Coollective.

 

Galakoncert se uskuteční v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích.

 

V čem vidíme přínos této pěvecké soutěže?

 • Uspokojení dlouhodobé poptávky tohoto typu škol po přehlídce talentovaných studentů
 • Laureátům bude umožněno natočení promo písně v profesionálním studiu
 • Reprezentace jednotlivých soutěžících škol
 • Navázání možné spolupráce s producenty a kapelami
 • Možná další spolupráce mezi školami
 • Možnost účastnit se únorového hudebního galavečera a zazpívat si soutěžní píseň s Big bandem teplické konzervatoře nebo kapelou teplické konzervatoře T. K. Coollective.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A TECHNOLOGIE NAHRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PÍSNÍ 1. KOLA

Soutěžící se přihlásí online vyplněním elektronické přihlášky.

 

Registrovat se do soutěže bude možné od 5. června 2023 do 26. září na webu naší školy (adresa: https://www.konzervatorteplice.cz/ (Velikost: 4 kB) v sekci PRO VEŘEJNOST – Soutěže a soutěžní přehlídky.

Po registraci bude soutěžícímu elektronicky zaslána faktura pro úhradu soutěžního poplatku 1. kola (ve výši 400,- Kč). Po splatnosti faktury bude soutěžící na neuhrazenou fakturu upozorněn, nebude-li poplatek ani tak uhrazen, bude soutěžící po dalších třech pracovních dnech ze soutěže vyloučen.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE JE 26. září 2023.

Uzávěrka přihlášek do soutěže PopArt Stage se posouvá na pátek 6. října 2023

 

Soutěžní poplatek 1. kola je nevratný.

 

Po uhrazení poplatku zašle teplická konzervatoř elektronicky každému soutěžícímu unikátní přístupový odkaz (link) do cloudového úložiště školy, kam soutěžící v době od 5. června do 26. září 2023 nahraje neprofesionální video nahrávky (na jednu kameru, nejlépe z mobilního telefonu) dvou soutěžních písní zazpívaných vcelku bez jakýchkoliv úprav a bez titulků. 

Další náležitosti nahrávek pro 1. kolo jsou uvedeny níže v textu.

 

Současně s uploadem soutěžních nahrávek na cloud soutěžící nahraje také hudební podklady a notový materiál, pokud požaduje účast korepetitora naší školy pro finálové II. kolo. Bude-li píseň interpretována v tónině odlišné od notového zápisu, soutěžící tento požadavek upřesní. Doporučujeme využít vlastního korepetitora nebo podklad v MP3.

 

Služby korepetitora zajištěného organizátorem jsou zpoplatněny ve výši 300,- Kč, částka bude připočtena k účastnickému poplatku II. kola. 

 

Organizátor zaručuje, že podklady budou využity pouze v souvislosti s touto soutěží a po jejím ukončení budou smazány.

 

CLOUD PRO UPLOAD SOUTĚŽNÍCH NAHRÁVEK A PODKLADŮ BUDE UZAMČEN O PŮLNOCI Z 26. ZÁŘÍ NA 27. ZÁŘÍ 2023.  

 

Po uzamčení cloudu výběrová komise rozhodne o postupujících do II. kola soutěže.

 

Při technických problémech s odesláním na cloud, prosím, volejte na telefonní číslo 777 952 948 - Jan Doskočil (zástupce ředitelky). 

Veškeré ostatní dotazy směřujte na Vladislavu Svobodovou (vedoucí oddělení populárního zpěvu) – tel. číslo 603 201 665. 

 

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ABY ORGANIZÁTOR ZPRACOVÁVAL A POSKYTNUL TŘETÍM STRANÁM (POROTCŮM) JEHO OSOBNÍ ÚDAJE VČETNĚ VIDEONAHRÁVKY SOUTĚŽNÍCH VÝKONŮ. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPUJÍCÍCH DO DRUHÉHO KOLA

Každému soutěžícímu bude přidělen unikátní třímístný kód, který bude tvořen posledními třemi čísly variabilního symbolu pro platbu účastnického poplatku 1. kola (viz zaslaná faktura). Příklad: bude-li vystavena faktura s variabilním symbolem 23110657, je unikátní kód soutěžícího 657. 

Na webu soutěžní přehlídky bude nejpozději 20. října 2023 zveřejněn seznam soutěžících (resp. jejich unikátních kódů), kteří postoupí do druhého kola soutěže.

 

1. KOLO – VÝBĚROVÉ

Zaslané soutěžní písně musí splňovat tyto podmínky:

 • video nahrávky 2 soutěžních písní (na jednu kameru, nejlépe z mobilního telefonu) budou zazpívané vcelku bez jakýchkoliv úprav a titulků. Zpěv na mikrofon je povolen. 
 • 1. soutěžní píseň – (dle vlastního výběru)
 • 2. soutěžní píseň (dle vlastního výběru, ovšem odlišného charakteru než 1. píseň)
 • minimálně jedna píseň bude zpívána v českém nebo slovenském jazyce
 • celková maximální délka součtu minut trvání obou soutěžních písní nepřesáhne 8 minut čistého času. 

 

Soutěžící tedy zašle pořadateli soutěže nahrávky nejlépe již zkrácených soutěžních písní. Pokud soutěžící postoupí do 2. kola a délka součtu minut písní bude delší, bude živé soutěžní vystoupení zkráceno bez vlivu na hodnocení. 

Jako hudební podklad je možno použít hudební nástroj nebo hudební podklad, který neobsahuje zpěv (hudební podklad může obsahovat též nahrané doprovodné vokály).

Vybrané písně musí být v souladu s repertoárem uvedeným v přihlášce, pozdější změna není možná. 

Soutěžící, jejichž písně budou jakkoli zvukově či obrazově upravované, případně budou-li jejich nahrávky umožňovat identifikaci soutěžícího (jméno, příjmení, škola), budou ze soutěže bez náhrady vyloučeni.

 

2. KOLO – FINÁLOVÉ

Finálové kolo se uskuteční dne 11. a 12. listopadu 2023 v sále K teplické konzervatoře

Podklady pro úhradu účastnickému poplatku za finálové kolo (800,- Kč) obdrží soutěžící opět mailem. Úhrada poplatku musí být provedena nejpozději v den splatnosti faktury. 

Po splatnosti faktury bude soutěžící na neuhrazenou fakturu upozorněn, nebude-li poplatek ani tak uhrazen, bude soutěžící po dalších třech pracovních dnech ze soutěže vyloučen bez náhrady.

 

Slavnostní zahájení soutěže proběhne v sobotu 11. listopadu 2023 v 9:00 hodin v sále K hlavní budovy školy (Českobratrská 15, Teplice). 

 

Soutěžící ve druhém kole vystoupí dle abecedního pořadí od počátečního písmene abecedy, které bude s předstihem vylosováno organizátorem.

Organizační pokyny (startovní listiny, třídy pro rozezpívání atd). budou s předstihem zveřejněny na webu školy.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou své dvě soutěžní písně (dle přihlášky), ty budou totožné s písněmi 1. výběrového kola. Zpěv zpaměti je podmínkou.

Vybrané písně musí být v souladu s repertoárem uvedeným v přihlášce, pozdější změna není možná. 

Pořadí písní si volí soutěžící.

Pokud v soutěžním vystoupení délka součtu minut písní bude delší než 8 minut, bude živé soutěžní vystoupení zkráceno bez vlivu na hodnocení. 

Soutěžícím bude poskytnuta ze strany pořadatele profesionální zvuková aparatura včetně odposlechů.

 

ODBORNÁ POROTA

Soutěžní výkony bude hodnotit odborná porota složená z řad renomovaných zpěváků a pedagogů, členy odborné poroty budou mezi jinými Dita Kosmáková, Eduard Klezla, Daniel Hůlka.

Kritéria hodnocení: hodnotí se především kvalita zpěvu, stylová interpretace, osobitost, celkový dojem, hodnocení může ovlivnit také kvalita hudebního podkladu nebo instrumentálního doprovodu.

Odborná porota si vymezuje právo některá místa neudělit.

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude vždy po jejich ukončení.

 

 

 

 

 

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.