Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

LETNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY

Vážení a milí přátelé, Konzervatoř v Teplicích si vás s potěšením dovoluje pozvat na letní Mistrovské houslové kurzy, které se uskuteční v inspirativním prostředí školy ve dnech sobota 15. - sobota 22. července 2023 (s příjezdem v pátek 14.7. od 16:00 hodin a odjezdem v neděli 23.7. do 12:00 hodin). Odborným garantem kurzů (a zároveň jedním z jejich lektorů) je MgA. Ondřej Lébr.

Za laskavou podporu mistrovských houslových kurzů děkujeme firmám:

Akord Kvint - hudební nástroje, České hudební nástroje, Hudebníkům.cz - dárky pro hudebníky a muzikanty

 

Lektoři individuálních konzultací hry na housle:

 • Mgr. Dana Vlachová – pedagožka Pražské konzervatoře, výkonná umělkyně
 • Mgr. Pavel Kudelásek – pedagog Pražské konzervatoře a HAMU Praha
 • Mgr. Naděžda Slavíčková – pedagožka Konzervatoře v Teplicích, koncertní mistr SČF Teplice
 • MgA. Ondřej Lébr – pedagog Konzervatoře v Teplicích, GMHŠ Praha a ZUŠ Dolní Břežany, výkonný umělec, organizátor houslových soutěží a uměleckého života

Kurzovné, poplatky za ubytování a přihláška:

 • Aktivní účastník: 5500,- Kč 
 • Pasivní účastník: 3000,- Kč
 • Nocležné 1 osoby na domově mládeže: 3200,- Kč (pozn.: pouze jako balíček za celý pobyt, tj. 9 nocí, úhrada za nevyužitý nocleh se nevrací) 

Zde se, prosím, seznamte se stornopodmínkami kurzovného a ubytování na DM!

 

 

Pozn.:

 • Kurzy proběhnou v hlavní budově školy, Českobratrská 862/15, Teplice
 • Ubytování je k dispozici na domově mládeže teplické konzervatoře cca 1 minutu chůze od školy (Chelčického 6, Teplice), ve dvou – až čtyřlůžkových pokojích, společná soc. zařízení a toalety na chodbě (po rekonstrukci)

Upozornění: Vezměte, prosím, na vědomí, že v domově mládeže je možný pouze ohřev jídla, drobná příprava. Nikoli plnohodnotné vaření.

Aktivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů účastní s vlastním hudebním nástrojem ve dnech 15. - 22.7.2023.
 • má nárok na 7 individuálních konzultací v trvání 45 minut s lektory kurzů dle vlastního výběru.
 • se zúčastní zpravidla jedné konzultace denně, nebude-li domluveno jinak.
 • může mít v případě zájmu více lekcí v jeden den. Celkový počet lekcí v kurzu se nezvýší. Vždy však dle předchozí domluvy a s ohledem na aktuální situaci a možnosti organizátora.

Pasivní účastník:

 • je osoba, která se kurzů neúčastní s vlastním hudebním nástrojem a nedostává vlastní individuální konzultace, ale může se zúčastnit jakékoli konzultace jiného účastníka, a to po celou dobu kurzů.

 

Ve výjimečných případech má lektor právo individuální konzultaci s aktivním účastníkem prohlásit za uzavřenou, v takovém případě se pasivní účastník zúčastní jiné probíhající hodiny.

Doplňkové aktivity v průběhu mistrovských kurzů (v rámci kurzovného):

 • Součástí mistrovských kurzů bude koncert lektorů a rovněž závěrečný koncert účastníků.
 • Též budou probíhat hromadné přednášky a semináře.

Semináře:

 • podrobnosti budou upřesněny na www stránkách školy

Dále:

Aktivním účastníkům budou po celou dobu kurzů zdarma (v rámci kurzovného) k dispozici korepetitoři.

Účastníci mistrovských kurzů obdrží certifikát o účasti.

Pro děti:

 • Pět odpoledních bloků (90 minut) souborové hry, naučných soutěží a her s hudební tématikou, povede BMus. Jana Lébrová PGDip.

Přesný harmonogram a obsah seminářů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

 

Přihláška:

Na houslové kurzy se elektronicky přihlaste zde, a to nejpozději 15. června 2023.

 

Propagační leták si stáhněte zde (Velikost: 1.04 MB).

 

Obecné podmínky účasti:

 • Účastníci i doprovod se mistrovských kurzů účastní na vlastní zodpovědnost.
 • Mistrovských kurzů se samostatně účastní zletilé osoby a dále:
  • nezletilé osoby ve věku 15 let a starší: s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby) nebo samostatně na základě písemného povolení zákonného zástupce včetně souhlasu s případným lékařským ošetřením.
  • nezletilé osoby mladší 15 let: výhradně s doprovodem zákonného zástupce (či jiné písemně pověřené osoby), a to po celou dobu pobytu.
 • Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí stravu.
 • Organizátor účastníkům ani doprovázejícím osobám nezajišťuje ani nehradí dopravu na místo kurzů ani zpět.
 • Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni po celou dobu dodržovat pokyny organizátora, chovat se s respektem k ostatním účastníkům kurzů.
 • Účastníci ani doprovázející osoby nesmí svým chováním a jednáním ohrozit bezpečnost vlastní ani jiných osob.
 • Účastníci i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat závazná pravidla pro pobyt v budovách školy a též ubytovací řád domova mládeže, pokud jsou v něm ubytovány.
 • Organizátor si vyhrazuje právo účastníka z kurzů – v případě závažného porušení výše uvedených pravidel – bez náhrady vyloučit.
 • Každý účastník bude při příjezdu písemně seznámen s pravidly pro pobyt a ubytovacím řádem domova mládeže a svým podpisem stvrdí, že daným pokynům rozumí a v plném rozsahu je bude respektovat. 

 

NA SHLEDANOU V POLOVINĚ ČERVENCE V TEPLICÍCH – MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!

 

 

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.