Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

CAMERATA TEPLICE 2024

Konzervatoř v Teplicích pořádá třetí ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024. Soutěžní přehlídka se uskuteční ve dnech 2. - 3. března 2024 v prostorách teplické konzervatoře.

Je nám ctí a potěšením, že záštitu nad letošním ročníkem Cameraty Teplice převzal primátor Statutárního města Teplice pan Bc. Jiří Štábl (Velikost: 115.5 kB)

Děkujeme!

 

Zde si stáhněte harmonogram soutěžní přehlídky - aktualizace k 27.2.2024 (Velikost: 62.19 kB)

 

Výsledková listina soutěžní přehlídky Camerata Teplice 2024 (Velikost: 49.21 kB)

 

 

 

 

 

 

Odborná porota Cameraty 2024:

 

Jitka Hosprová (viola)

 

Helena Suchárová - Weiser (klavír)

 

Tomáš Jamník (violoncello)

 

Ondřej Šindelář (fagot)

 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Cílem naší soutěže je podpořit zájem studentů o komorní hru, porovnat síly se studenty jiných škol a rozšířit si repertoár. V neposlední řadě se mladí hudebníci mohou předvést na pódiu, hrát pro publikum a rozdávat radost. 

 

Třetí ročník soutěže se koná ve dnech 2. až 3. března 2024 na Konzervatoři v Teplicích

 

 

Soutěž je přístupná veřejnosti.

 

Soutěžní výkony hodnotí odborná komise složená z vysokoškolských pedagogů a výkonných umělců.

 

Soutěž je výhradně instrumentální.

 

Komorní soubory soutěží v kategoriích:

 • smyčcové duo až kvarteto
 • smyčcové kvinteto až noneto
 • smíšené soubory bez klavíru duo až kvarteto (včetně harfy, bicích, kytary, varhan)
 • smíšené soubory bez klavíru kvinteto až noneto (včetně harfy, bicích, kytary, varhan)
 • dechové duo až kvarteto
 • dechové kvinteto až noneto
 • soubory zaměřené na historicky poučenou interpretaci hudby 16. až 18. století (2 až 5 hráčů včetně bassa continua)
 • soubory zaměřené na historicky poučenou interpretaci hudby 16. až 18. století (6 až 9 hráčů včetně bassa continua)
 • smíšené soubory s klavírem duo až kvarteto
 • smíšené soubory s klavírem kvinteto až noneto
 • soubory dvou klavírů a čtyřruční hra
 • Pozn.: pořadatel si vyhrazuje právo v případě vyššího počtu přihlášených souborů v jedné kategorii tuto kategorii dále na rozdělit dle nástrojového obsazení.

Složení souborů

 • minimálně polovinu souboru musí tvořit současní žáci/studenti konzervatoří nebo hudebních gymnázií
 • soubory mohou být doplněny bývalými studenty konzervatoří nebo hudebních gymnázií, pokud ukončili studium na této škole na jaře 2022 či později
 • soubory mohou být doplněny též žáky či studenty jiných škol s hudebním zaměřením (vysokých, středních i základních uměleckých), a to momentálně studujícími či nejdéle 2 roky od ukončení této školy
 • každý hráč může vystoupit s více soubory

Mohou se hrát originální skladby i úpravy, nikoliv koncerty či koncertantní skladby s doprovodem.

 

Soutěžní vystoupení trvá 6 až 10 minut, pokud bude výrazně delší, komise může soubor zastavit bez vlivu na

bodování. Kratší vystoupení bude ohodnoceno sníženým bodováním.

 

Termín podání přihlášek: do 22.1.2024, elektronická přihláška je zde přihlašování bylo ukončeno.

 

Zde si stáhněte informační leták (Velikost: 2.47 MB).

 

Noty pošle soubor předem ve formě PDF (partituru) mailem na adresu camerata@konzervatorteplice.cz.

 

Organizátor má k dispozici sál se dvěma klavíry, cembalo 442 Hz, cembalo 415 Hz (cembala jsou mistrovské

jednomanuálové nástroje, jeden z nich s dispozicí 2x8 + loutna), varhany 441 Hz, bicí nástroje (souprava, tympány,

velký buben, vibrafon, xylofon, marimba v rozsahu pěti oktáv, zvonkohra, další bicí nástroje lze zkonzultovat s vedoucí

oddělení bicích nástrojů). Soubory mohou v přihlášce specifikovat, zda a jaké potřebují zapůjčit nástroje. Jiné nástroje

organizátor nezajišťuje ani jejich zajištění a dopravu nehradí.

 

Komise může udělit 1. až 3. cenu v každé kategorii, čestná uznání i diplomy za účast, absolutního vítěze a další ceny

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se koná v sále Oáza vždy na konci soutěžního dne.

 

Koncert vítězů se uskuteční v rámci Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 5. června 2024 na zámku v

Děčíně.

 

Účastnický poplatek je za dva členy souboru 1200,- Kč, za každého dalšího člena 400,-Kč, platba se hradí na

základě faktury s konkrétním variabilním symbolem, kterou soubor obdrží mailem po přijetí přihlášky.

 

Organizátor soutěže nehradí ubytování, cestovné, náklady na stravu ani další výdaje účastníků. Škola nabízí

ubytování na domově mládeže (350,- Kč na noc/ osoba) pro max. 55 lidí (do vyčerpání kapacity, rozhodující je čas

přihlášky), zájemci mohou v přihlášce specifikovat požadavky na ubytování. Přihlášení k ubytování bude spuštěno

po oznámení harmonogramu soutěže.

 

 

Důležité kontakty:

 

Umělecké otázky: Mgr. Ludmila Peterková, vedoucí oddělení dechových nástrojů, peterkova@konzervatorteplice.cz,

tel. 603 478 373

 

Organizační otázky: MgA. Jana Černohouzová, Ph.D., pedagog teplické konzervatoře,

cernohouzova@konzervatorteplice.cz, tel. 607 529 084 a MgA. Tereza Nosková, zástupkyně ředitelky,

noskova@konzervatorteplice.cz, tel. 777 312 025

 

Fakturace a platby: Pavlína Šercová, účetní, ucetni@konzervatorteplice.cz, tel. 777 482 598

 

 

TĚŠÍME SE NA TRADIČNĚ VYNIKAJÍCÍ HUDEBNÍ VÝKONY

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.