PopArt Stage 2022

Vloženo: 26.7.2022 | Autor: doskocil | Zobrazeno: 2145x | Zatím neupraveno
Teplická konzervatoř Vás srdečně zve k účasti na 1. ročníku PopArt Stage 2022, soutěže žáků a studentů středních a vyšších odborných uměleckých škol a hudebních gymnázií v populárním zpěvu. V prvním kole se soutěžící představí prostřednictvím zaslaných videonahrávek, druhé kolo se (pro vybrané účastníky) uskuteční jako živé vystoupení na teplické konzervatoři, a to ve dnech 26. a 27. listopadu 2022. Nejúspěšnější soutěžící budou moci (za doprovodu Big Bandu teplické konzervatoře nebo kapely T. K. Collective) vystoupit na galakoncertě dne 21. února 2023 (Estrádní sál Domu kultury Teplice).

Zde si prohlédněte fotogalerii ze soutěže (fotil Jakub Málek)

Zde jsou výsledkové listiny (Velikost: 15.75 kB)

 

 

 

Zveřejnění třímístných kódů soutěžících postupujících do druhého kola PopArt Stage 2022

(POZNÁMKA: unikátní třímístný kód je tvořen posledními třemi čísly variabilního symbolu pro platbu účastnického poplatku 1. kola – viz zaslaná faktura)

Do druhého kola PopArt Stage 2022 postupuje celkem 29 účastníků (kódy jsou řazeny dle data obdržení přihlášek pořadatelem):

823, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 298, 299, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 920, 930, 324, 948.

Postupujícím blahopřejeme. Informace k druhému (finálovému) kolu najdete dole na těchto stránkách (https://www.konzervatorteplice.cz/pro-verejnost/souteze-a-prehlidky/popart-stage-2022), podklady pro úhradu účastnickému poplatku za finálové kolo (800,- Kč) obdrží soutěžící opět mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na zástupce ředitelky Mgr. Petra Matuszka, Ph.D., a to jak mailem (matuszek@konzervatorteplice.cz), tak telefonicky na číslo 777 949 210

Zveřejnění kódů postupujících soutěžících - PDF (Velikost: 362.11 kB)

 

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit sólisté – zpěváci ve věku 15–25 let včetně.

Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií (rozhodující je věk soutěžícího k 27. listopadu 2022)

° 1. kategorie: 15 – 17,99 let

° 2. kategorie 18 – 20,99 let

° 3. kategorie 21 – 25,99 let

Soutěž je dvoukolová, repertoár pro první (výběrové – zaslání videonahrávky) i druhé kolo (živě v Teplicích) je totožný

Nejúspěšnější soutěžící budou mít možnost účastnit se 21.2.2023 hudebního galavečera a zazpívat si soutěžní píseň (z předem určeného výběru dle přiloženého soutěžního repertoárového listu) s Big bandem teplické konzervatoře či menším tělesem teplické konzervatoře T. K. Collective.

Tento galakoncert se uskuteční v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích.

 

Zde si stáhněte playlisty povinných písní s Big Bandem teplické konzervatoře (Velikost: 54.04 kB) či kapelou T. K. Collective (Velikost: 49.66 kB).

Zde si stáhněte soutěžní řád (Velikost: 96.1 kB).

 

V čem vidíme přínos této pěvecké soutěže?

-        Uspokojení dlouhodobé poptávky tohoto typu škol po přehlídce talentovaných studentů

-        Laureátům bude umožněno natočení promo písně v profesionálním studiu

-        Reprezentace jednotlivých soutěžících škol

-        Navázání možné spolupráce s producenty a kapelami

-        Možná další spolupráce mezi školami

-        Možnost účastnit se únorového hudebního galavečera a zazpívat si soutěžní píseň s Big bandem teplické konzervatoře nebo kapelou teplické konzervatoře T. K. Collective.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A TECHNOLOGIE NAHRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PÍSNÍ 1. KOLA

 

Soutěžící se přihlásí online vyplněním elektronické přihlášky PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UKONČENO

Poté bude soutěžícímu elektronicky zaslána faktura pro úhradu soutěžního poplatku 1. kola (ve výši 400,- Kč). Po splatnosti faktury bude soutěžící na neuhrazenou fakturu upozorněn, nebude-li poplatek ani tak uhrazen, bude soutěžící po dalších třech pracovních dnech ze soutěže vyloučen.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE JE 26. září 14. ŘÍJNA 2022.

 

Soutěžní poplatek 1. kola je nevratný.

 

Po uhrazení poplatku zašle teplická konzervatoř elektronicky každému soutěžícímu unikátní přístupový odkaz (link) do cloudového úložiště školy, kam soutěžící v době od 1. září do 30. září 21. října 2022 nahraje neprofesionální video nahrávky (na jednu kameru, nejlépe z mobilního telefonu) dvou soutěžních písní zazpívaných vcelku bez jakýchkoliv úprav a bez titulků. Další náležitosti nahrávek pro 1. kolo jsou uvedeny níže v textu.

 

Soutěžící, jejichž písně budou editované (střihy atd.) či jakkoli jinak zvukově či obrazově upravované, případně budou-li jejich nahrávky umožňovat identifikaci soutěžícího (jméno, příjmení, škola), budou ze soutěže bez náhrady vyloučeni.

 

Současně s uploadem soutěžních nahrávek na cloud soutěžící nahraje také hudební podklady pro případ, že postoupí do II. kola. Organizátor zaručuje, že podklady budou využity pouze v souvislosti s touto soutěží a po jejím ukončení budou smazány.

 

CLOUD PRO UPLOAD SOUTĚŽNÍCH NAHRÁVEK A PODKLADŮ PRO II. KOLO BUDE UZAMČEN O PŮLNOCI Z 30. ZÁŘÍ NA 1. ŘÍJNA 21. ŘÍJNA NA 22. ŘÍJNA 2022.  

 

Při technických problémech s odesláním na cloud, prosím, volejte na telefonní číslo 777 952 948 - Jan Doskočil (zástupce ředitelky). 

Veškeré ostatní dotazy směřujte na Vladislavu Svobodovou (vedoucí oddělení populárního zpěvu) – tel. číslo 603 201 665. 

 

Soutěžní nahrávky budou (bez možnosti identifikace soutěžících) začátkem října postoupeny odborné porotě, ta na základě těchto nahrávek vybere soutěžící do finálového kola, které proběhne ve dnech 26. a 27. listopadu 2022 na teplické konzervatoři.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ABY ORGANIZÁTOR ZPRACOVÁVAL A POSKYTNUL TŘETÍM STRANÁM (POROTCŮM) JEHO OSOBNÍ ÚDAJE VČETNĚ VIDEONAHRÁVKY SOUTĚŽNÍCH VÝKONŮ.

 

ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPUJÍCÍCH DO DRUHÉHO KOLA

 

Každému soutěžícímu bude přidělen unikátní třímístný kód, který bude tvořen posledními třemi čísly variabilního symbolu pro platbu účastnického poplatku 1. kola (viz zaslaná faktura). Příklad: bude-li vystavena faktura s variabilním symbolem 22110657, je unikátní kód soutěžícího 657. 

Na webu soutěžní přehlídky bude nejpozději 20. října 31. října 2022 zveřejněn seznam soutěžících (resp. jejich unikátních kódů), kteří postoupí do druhého kola soutěže.

 

1. KOLO - VÝBĚROVÉ

Zaslané soutěžní písně musí splňovat tyto podmínky:

- video nahrávky 2 soutěžních písní (na jednu kameru, nejlépe z mobilního telefonu) budou zazpívané vcelku bez jakýchkoliv úprav a titulků

- 1. soutěžní píseň (povinný výběr z přiloženého repertoárového listu Big Bandu (Velikost: 54.04 kB) či kapely T.K.Collective (Velikost: 49.66 kB))

- 2. soutěžní píseň (jedna další skladba dle vlastního výběru z oblasti: pop, muzikál, jazz (swing, blues atd.)) odlišného stylu než 1. píseň 

- minimálně jedna píseň bude zpívána v českém jazyce

- celková maximální délka součtu minut trvání obou soutěžních písní nepřesáhne 8 minut čistého času. 

 

Soutěžící tedy zašle pořadateli soutěže nahrávky nejlépe již zkrácených soutěžních písní. Pokud soutěžící postoupí do 2. kola a délka součtu minut písní bude delší, bude živé soutěžní vystoupení zkráceno bez vlivu na hodnocení. 

Jako hudební podklad je možno použít hudební nástroj nebo hudební podklad, který neobsahuje zpěv (hudební podklad může obsahovat též nahrané doprovodné vokály).

Vybrané písně musí být v souladu s repertoárem uvedeným v přihlášce, pozdější změna není možná. 

 

2. KOLO - FINÁLOVÉ

 

Finálové kolo se uskuteční dne 26. a 27. listopadu 2022 v sále K teplické konzervatoře. 

Podklady pro úhradu účastnickému poplatku za finálové kolo (800,- Kč) obdrží soutěžící opět mailem. Úhrada poplatku musí být provedena nejpozději v den splatnosti faktury. 

Po splatnosti faktury bude soutěžící na neuhrazenou fakturu upozorněn, nebude-li poplatek ani tak uhrazen, bude soutěžící po dalších třech pracovních dnech ze soutěže vyloučen bez náhrady.

Pokud soutěžící na základě údaje v přihlášce žádá o korepetitora zajištěného organizátorem, zašle ihned po zveřejnění postupujících do 2. kola notový materiál v pdf, a to na adresu doskocil@konzervatorteplice.cz. Bude-li píseň interpretována v tónině odlišné od notového zápisu, soutěžící tento požadavek upřesní. 

Služby korepetitora zajištěného organizátorem jsou zpoplatněny ve výši 300,- Kč, částka bude připočtena k účastnickému poplatku. 

 

Slavnostní zahájení soutěže proběhne v sobotu 26. listopadu 2022 v 9:00 hodin 

v sále K hlavní budovy školy (Českobratrská 15, Teplice).

Soutěžící ve druhém kole vystoupí dle abecedního pořadí od počátečního písmene abecedy, které bude s předstihem vylosováno organizátorem. Losování bude natočeno a zveřejněno na webu školy.

Organizační pokyny (startovní listiny, třídy pro rozezpívání atd). budou s předstihem zveřejněny na webu školy.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou své dvě soutěžní písně (dle přihlášky), ty budou totožné s písněmi 1. výběrového kola. Zpěv zpaměti je podmínkou.

Vybrané písně musí být v souladu s repertoárem uvedeným v přihlášce, pozdější změna není možná. 

Pořadí písní si volí soutěžící.

Soutěžícím bude poskytnuta ze strany pořadatele profesionální zvuková aparatura včetně odposlechů.

 

ODBORNÁ POROTA

Soutěžní výkony bude hodnotit odborná porota složená z řad renomovaných zpěváků a producentů, členy odborné poroty budou mezi jinými Elis Mraz (Eliška Mrázová) a Daniel Hůlka.

Kritéria hodnocení: hodnotí se především kvalita zpěvu, stylová interpretace, osobitost, celkový dojem, hodnocení může ovlivnit také kvalita hudebního podkladu nebo instrumentálního doprovodu.

 

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude vždy po jejich ukončení.

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.