Maturity a absolutoria

Zobrazeno: 270322x

Obecné dokumenty

Přihláška k maturitní zkoušce (Velikost: 397.73 kB) 

Katalog požadavků - společná část MZ

 

 

Aktuální dokumenty

 

Absolutoria:

 

 

Maturity:

MZ2024 + MZ2024P - způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek - příloha 2 - bude doplněno

MZ2024 + MZ2024P - způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek - příloha 1 - bude doplněno

MZ2024 + MZ2024P - způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek - bude doplněno

 

MZ2024 + MZ2024P - názvy zkušebních předmětů povinných a nepovinných zkoušek (společná i profilová část MZ) (Velikost: 184.27 kB)

 

MZ2024 - termíny konání písemných prací, praktické zkoušky z HLO a ústních zkoušek (povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZ) (Velikost: 193.17 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - seznam literárních děl předmětu "český jazyk a litetura", kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 209.92 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - podrobnosti konání písemných prací z předmětů "český jazyk", "anglický jazyk" nebo "německý jazyk" (povinné písemné zkoušky profilové části MZ)  (Velikost: 182.46 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "anglický jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 167.39 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "německý jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ)  (Velikost: 153.02 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - podrobnosti konání praktické maturitní zkoušky z předmětu "hlavní obor" (povinná zkouška profilové části MZ) (Velikost: 178.85 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) - denní studium (Velikost: 191.06 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) - kombinované studium (Velikost: 175.54 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "hudební teorie" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 189.22 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "občanská nauka" (nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 174.39 kB)

 

MZ2024 + MZ2024P - zkušební témata předmětu "dějepis" (nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 178.77 kB)

 

 

Archivní dokumenty

 

Vnitřní předpis:  Absolutoria vnitřní předpis (Velikost: 1.33 MB)

 

MZ2023 + MZ2023P - názvy zkušebních předmětů povinných a nepovinných zkoušek (společná i profilová část MZ) (Velikost: 151.79 kB)

MZ2023 - termíny konání písemných prací, praktické zkoušky z HLO a ústních zkoušek (povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZ) (Velikost: 156.56 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - seznam literárních děl předmětu "český jazyk a litetura", kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 178.54 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - podrobnosti konání písemných prací z předmětů "český jazyk", "anglický jazyk" nebo "německý jazyk" (povinné písemné zkoušky profilové části MZ)  (Velikost: 150.26 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - zkušební témata předmětu "anglický jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 124.05 kB)

MZ2023 + MZ2023P - zkušební témata předmětu "německý jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 120.54 kB) 

 

MZ2023 + MZ2023P - podrobnosti konání praktické maturitní zkoušky z předmětu "hlavní obor" (povinná zkouška profilové části MZ) (Velikost: 146.41 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 143.37 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - zkušební témata předmětu "hudební teorie" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 143.18 kB)

 

MZ2023 + MZ2023P - zkušební témata předmětu "občanská nauka" (nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 148.79 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - názvy zkušebních předmětů povinných a nepovinných zkoušek (společná i profilová část MZ) (Velikost: 411.27 kB)

MZ2022 - termíny konání písemných prací, praktické zkoušky z HLO a ústních zkoušek (povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZ) (Velikost: 368.52 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - seznam literárních děl předmětu "český jazyk a litetura", kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 886.08 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - podrobnosti konání písemných prací z předmětů "český jazyk", "anglický jazyk" nebo "německý jazyk" (povinné písemné zkoušky profilové části MZ)  (Velikost: 304.5 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "anglický jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 319.71 kB)

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "německý jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 345.58 kB) 

 

MZ2022 + MZ2022P - podrobnosti konání praktické maturitní zkoušky z předmětu "hlavní obor" (povinná zkouška profilové části MZ) (Velikost: 293.85 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" - denní studium (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 0.99 MB)

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" - kombinované studium (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 0.96 MB)

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "hudební teorie" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 723.48 kB)

 

MZ2022 + MZ2022P - zkušební témata předmětu "občanská nauka" (nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 1.01 MB)

 

Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1 (Velikost: 403.14 kB)

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 (Velikost: 179.7 kB) (zveřejněno ředitelkou školy 15. února 2021 v reakci na "Opatření obecné povahy..." viz výše) 

MZ2021 - Jednotné zkušební schéma (Velikost: 164.8 kB)

MZ2021 - názvy zkušebních předmětů povinných a nepovinných zkoušek (společná i profilová část MZ) (Velikost: 1.3 MB)

MZ2021 - termíny konání písemných prací, praktické zkoušky z HLO a ústních zkoušek (povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZ) (Velikost: 1.13 MB)

MZ2021 - seznam literárních děl předmětu "český jazyk a litetura", kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl (povinná ústní zkouška profilové části MZ)

MZ2021 - podrobnosti konání písemných prací z předmětů "český jazyk", "anglický jazyk" nebo "německý jazyk" (povinné písemné zkoušky profilové části MZ) 

MZ2021 - zkušební témata předmětu "anglický jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 963.28 kB)

MZ2021 - zkušební témata předmětu "německý jazyk" (povinná nebo nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 1.05 MB) 

MZ2021 - podrobnosti konání praktické maturitní zkoušky z předmětu "hlavní obor" (povinná zkouška profilové části MZ)

MZ2021 - zkušební témata předmětu "dějiny hudby" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 3.11 MB)

MZ2021 - zkušební témata předmětu "hudební teorie" (povinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 2.22 MB)

MZ2021 - zkušební témata předmětu "občanská nauka" (nepovinná ústní zkouška profilové části MZ) (Velikost: 3.29 MB)

 

maturitní zkoušky 2020 - jednotné zkušební schéma (Velikost: 437.79 kB)

maturitní zkoušky 2020 - maturitní kalendář (jarní zkušební období) (Velikost: 252.73 kB)

maturitní zkoušky 2020 - nabídka povinných i nepovinných zkoušek (Velikost: 243.24 kB)
maturitní zkoušky 2020 - seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka - dle tématických oblastí i abecedně (povinná zkouška společné části) (Velikost: 1.42 MB)
maturitní zkoušky 2020 - seznam tématických okruhů z dějin hudby (povinná zkouška profilové části) (Velikost: 850.96 kB)
maturitní zkoušky 2020 - seznam tématických okruhů z hudební teorie (povinná zkouška profilové části) (Velikost: 539.71 kB)

maturitní zkoušky 2020 - seznam tématických okruhů z občanské nauky (nepovinná zkouška profilové části) (Velikost: 931.23 kB)

maturitní zkouška 2020 - termíny ústních zkoušek společné části a termíny povinných i nepovinných zkoušek profilové části (Velikost: 211.16 kB)

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.